NORDKALOTTRÅDET stöder ekonomiskt, socialt och miljömässigt en välbalancerad utveckling på Nordkalotten. Rådet söker lösningar till gemensamma utmaningar och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa.

Maailmankartta

Nordkalotten

Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar samarbete över nationsgränser i de nordligaste områdena i Europa. Finnmark, Troms och Nordland fylke, Norrbottens län och Lapplands region är rådets medlemsregioner.
Pohjoiskalotti

#Nordkalottrådet