Nordkalottrådet är en nordisk organisation som främjar gränsregionalt samarbete över nationsgränser i de nordligaste områdena i Europa.

Nordkalottrådet (tidigare Nordkalottkommittén) bildades 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. Rådet har 4 medlemmar från varje medlemsland (totalt 12 personer) och sammanträder 1-3 gånger om året. 

Rådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Rådet bidrar till utvecklingen av en gemensam Nordkalottpolitik. 

Nordkalottens Miljöråd arbetar på uppdrag av Nordkalottrådet med att samordna miljö- och naturvårdssamarbetet på Nordkalotten och fungerar också som remissinstans för rådet i miljöärenden. Miljörådet består av de regionala miljöförvaltningarna  i respektive medlemsregion. 

Nordkalottens Gränstjänst har till uppgift att arbeta med gränshindersfrågor mellan Norge, Finland och Sverige. Gränstjänsten har två kontor med placering i Skibotn, Norge, och i Torneå, Finland.  Tillsammans med en rådgivande styrgrupp samordnar Nordkalottrådet den operativa verksamheten. 

Nordkalottrådet har fått beviljat finansiering av Interreg Nord -programmet för projektet Utveckling av näringslivsvägledning hos Nordkalottens Gränstjänst. Projektet ska genomföras i nära samverkan med näringslivet under 2016-2019.  

 

Nordkalottrådets insatser

  • Främja gränsregionalt samarbete på Nordkalotten med delfinansiering av Nordiska ministerrådet
  • Nordkalottens miljöråd
  • Nordkalottens gränstjänst
  • Utveckling av näringslivsvägledning hos Nordkalottens Gränstjänst, Interreg Nord -projekt 2016-2019

Nordkalottrådets medlemmar

Nordkalottrådet är ett brett regionalt partnerskap med deltagande från olika samhällssektorer. Högsta regionala myndigheter som bär ansvaret för regionalpolitik samt näringslivets intresseorganisationer är medlemmar i Nordkalottrådet. Ordförandeskapet i rådet alternerar i perioder om två år mellan fylkeskommunerna, Lapplands förbund och Länsstyrelsen i Norrbotten.