Nordkalottens Gränstjänst förmedlar information och ger vägledning till privatpersoner, näringslivet och organisationer i Finland, Sverige och Norge för att undvika eller överbrygga gränshinder.

Nordkalottens Gränstjänst har verksamhet på två ställen: Kontoret i TorneåHaparanda hjälper aktörer som verkar över gränsen mellan Sverige och Finland. Kontoret i Skitbotn fokuserar sig på att underlätta samarbetet i huvudsak mellan Finland och Norge, men också mellan Sverige och Norge. 

omfattande nätverk till stöd 

Nordkalottens Gränstjänst har goda kontakter till myndigheter och organisationer som dagligen behandlar gränsfrågor i sin verksamhet i Norge, Finland eller Sverige. Om en person söker hjälp med någon fråga som gäller verksamhet i ett annat land, kan personalen i Gränstjänsten snabbt hänvisa till rätt sakkunnig i det andra landet.  

Nordkalottens Gränstjänst tillhör det nordiska nätverket av informationstjänster som under åren har byggt upp en solid kunskap och kompetens i gränsfrågor. Mer information om Gränstjänstens verksamhet hittar du i deras hemsidor http://granstjanst.se/ och http://grensetjeneste.no/

Nordkalottrådet har ansvaret för gränstjänstverksamhetens koordinering och utveckling på Nordkalotten och får årlig finansiering från bl.a. Nordiska ministerrådet för det.

Viktigaste uppgifter

  • Vägleder i ärenden som gäller arbete, boende, eller företagande i ett annat nordiskt land
  • Förmedlar aktuell information om regler som gäller för fri mobilitet i Norden
  • Vägleder till rätt sakkunnig om man behöver gemensamt söka lösningar till upplevda gränsproblem
  • Analyserar om upplevda gränshinder kan lösas lokalt, regionalt eller nationellt
  • Om någon lokal lösning inte kan hittas, registrerar Gränstjänsten problemen till den nordiska gränshinderdatabasen.
  • Följer upp vidare behandling av rapporterade gränshinder på nordisk och nationell nivå

Interreg Nord 2016