Nordkalottrådet tar fram nyhetsinslag från aktuella möten, seminarier och konferenser i regionen samt berättar om intressanta Nordkalottprojekt.

 • Sex gränshinder lösta under 2023

  Nyheter

  Nordiska Gränshinderrådet har under 2023 löst och avskrivit sex av de 35 gränshinder man arbetat med. Fem har fått en lösning och ett gränshind...

 • Fjällräven ska räddas av gränsöverskridande projekt

  Nyheter

  Ett nytt treårigt gränsöverskridande interregprojekt ska rädda fjällräven kvar i fjällen på Nordkalotten. En åtgärd är att minska rödräv...

 • Ny struktur för Nordkalottrådet

  Nyheter

  Det behövs en omfattande genomgång av den framtida strukturen och finansieringen av Nordkalottrådet och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. -De...

 • Samarbeten viktiga

  Nyheter

  -Samarbeten är mycket viktiga för oss. Vi kan inte lösa utmaningarna utan samarbeten och ofta finns det inte bara en utan flera lösningar. Därfö...

 • Leva granne med Ryssland

  Nyheter

  Hur är det att leva granne med Ryssland i den nya geopolitiska situationen, där kontakterna i stort sett är helt avbrutna längs den långa östra ...

 • Satsar på Nord

  Nyheter

  -För den norska regeringen är Nord ett strategiskt satsningsområde. Det sade Norges statsminister Jonas Gahr Störe (A) när han invigde årets Kir...

 • Spännande jobb på gränstjänsten

  Nyheter

  -Det är ett mycket spännande jobb. Jag är född nära gränsen, i Kemi, och har alltid varit intresserad av gränsöverskridande samarbete. Det sä...

 • Finnmark eget fylke

  Nyheter

  Efter fyra år som en del av Troms har nu Finnmark återigen blivit ett eget fylke. -Det är vi mycket glada för, säger Tomas Arild Mölmann när h...

 • Bra tider i norr – turismen slår rekord i Lappland

  Nyheter

  Det är bra tider för regionerna i norr. Det framkom när ledamöterna i Nordkalottrådet berättade om situationen i respektive region vid rådets m...

 • Grönt och hållbart Nordkalotten

  Nyheter

  -Vår vision är att arbeta tillsammans för ett grönt och hållbart Nordkalotten. Det sade Lisa Björnsdattir Helgason, miljödirektör Troms, och a...

 • Viktigt med bra transporter- behövs nordisk samsyn

  Nyheter

  -Det är få frågor som är så viktiga för Norrbotten nu som bra transporter och utbyggd infrastruktur. Det sade John Kostet, Region Norrbotten, n...

 • Viktig studie för nordiskt samarbete

  Nyheter

  -Detta är en den viktigaste studien för nordiskt samarbete och Nordkalottrådets framtida verksamhet. Det sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets gene...

 • Stora förändringar kräver vägval av Nordkalottrådet

  Nyheter

  -Det har skett stora förändringar sedan Nordkalottrådet grundades. Nordkalottrådet är unikt i sitt slag, där tre länder tillsammans samarbetar ...

 • Framtiden för samarbetet på Nordkalotten

  Nyheter

  Nordkalottrådet har under två dagar haft sitt vårmöte 2024 i Narvik. Under mötet diskuterades många viktiga frågor som berör det gränsövers...

 • Agera nu! Vänta inte!

  Nyheter

  -Agera nu! Vänta inte på vad er regering eller er region gör eller inte gör då det gäller den gröna omställningen. Agera själva på lokal niv...

 • Kriget hot mot östra Finland

  Nyheter

  -Finland bör inte bygga vindkraftverk vid den östra gränsen nära Ryssland. Det är en konsekvens av kriget i Ukraina. Det sade Tanja Joona, ledamo...

 • Ryssland påverkar debatter i Norge

  Nyheter

  -Ryssland har systematiskt använt Barentssamarbetet för att infiltrera och influera debatterna i Nordnorge sedan 2012. Det har till exempel varit en...

 • Förbereder oss för hot

  Nyheter

  -Vi behöver förbereda oss för framtida hot i Arktis. Från USA:s sida finns det hot i området från Ryssland. Det sade Esther McClure, chef för A...

 • Nato viktigt i Arktis

  Nyheter

  -Situationen i Arktis har förändrats på grund av den ryska aggressionen mot Ukraina, bland annat genom Finlands medlemskap i Nato och det kommande ...

 • Kamp för mänskliga rättigheter

  Nyheter

  -De viktigaste frågorna för det samiska folket nu och i framtiden är kampen för mänskliga rättigheter och klimatförändringen. Det sade Anni Ko...

 • Samarbete viktigare än någonsin

  Nyheter

  -Jag har närmare till St Petersburg än till Helsingfors. Tidigare hade vi mycket samarbete med Ryssland. Men efter den ryska fullskaliga invasionen ...

 • Unik ny väg för samarbete i norr

  Nyheter

  -Vi har hittat en ny unik väg för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge. Det tidigare samarbetet i Barents bröt samman i fjol efter den ryska...

 • Nytt avtal för Utbildning Nordkalotten

  Nyheter

  Länderna på Nordkalotten har nu undertecknat en överenskommelse om verksamheten för Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, (dagligt tal benämnt Utbi...

 • Viktigt med säkra transporter

  Nyheter

  -Vi har samma transportkorridorer som industrierna. Det är viktigt med hållbara och säkra transporter. Det sade brigadgeneral Juha-Matti Ylitalo, n...

 • Satsar på fossilfritt stål

  Nyheter

  -Alla stålbolag i världen arbetar nu med att få fram grönt stål. Alltså stål utan kol. Det berättade Peter Flymalm, från H 2 Green Steel som ...

 • Kraftigt ökade godstransporter

  Nyheter

  -Vi räknar med att godstransporterna från Norrbotten kommer att öka med 50 procent fram till 2030. Det berättade Linda Nilsson, VD för Norrbotten...

 • Transportkorridorer viktiga

  Nyheter

  -Transportkorridorerna till Sverige och Norge är viktiga för oss. Det sade Minna Kivimäki, vid det finska Transport och kommunikationsministeriet n...

 • Tågåkandet populärt och ökar igen

  Nyheter

  -Folk vill åka tåg och återvänder nu till tågåkandet efter pandemin. Det visar våra egna undersökningar. Vi har blivit mer regionala efter pan...

 • Satsningar på järnvägar och vägar

  Nyheter

  Den nya finska regeringen vill satsa bland annat på ett dubbelspår mellan Liminka och Uleåborg och en elektrifiering av järnvägen mellan Torneå ...

 • Utveckla transportsamarbetet

  Nyheter

  -Vi har en bra situation men mycket behöver göras för att utveckla det gränsöverskridande samarbetet när det gäller transporter och infrastrukt...

 • Ryska aggressionen påverkar transporter i norr

  Nyheter

  -Vi möter ett nytt geopolitiskt landskap efter den ryska aggressionen mot Ukraina och Finland har en lång gräns mot Ryssland. Det påverkar transpo...

 • Lång tid att lösa gränshinder

  Nyheter

  -Vi kan pådriva för lösningar av gränshinder. Men vi kan inte lösa dem. Tyvärr är gränshinder inte prioriterade områden för de som beslutar ...

 • Hjälper ungdomar jobba utomlands

  Nyheter

  -Vi arbetar för att få ut så många ungdomar som möjligt att jobba i ett annat nordiskt land än där de bor. De sade Emilia Modigh, projektledare...

 • Nord är spjutspetsen i världen

  Nyheter

  -Vi i norr är nu spjutspetsen i världen. De största investeringarna i Europas historia sker nu och här. Det finns inga bristyrken bara befolknings...

 • Projekt för invandrare

  Nyheter

  -Vårt projekt har ett tydligt mål. Det är att få fler invandrare. Det handlar om att få bättre mottagarkapacitet och en bättre attraktionskraft...

 • Utflyttning från nord är problem

  Nyheter

  -Problemen är utflyttning, inte inflyttning. Det sade Willy Örnebakk, vid Gränstjänsten när han berättade om projektet ”Inflyttningsstrategi...

 • Kräver att blicken vänds mot norr

  Nyheter

  -Vi hoppas kunna vända den nya finska regeringens blick mot norr. Nu vet de inte mycket om oss. Jag har hört ledande myndighetspersoner i södra Fin...

 • Befolkningsbrist och kompetensbrist i norr

  Nyheter

  För liten befolkning, kompensbrist, bostadsbrist och ökat samarbete i norr. Det var frågor som diskuterades när Gränstjänsten Sverige-Finland-No...

 • Aurora är EU:s nyaste gränsöverskridande program

  Nyheter

  -Interreg Aurora är det nyaste av EU:s omkring 120 gränsöverskridande program och det enda som har en särskild samisk del. Det berättade Iiris M...

 • Seminarium om samarbete i norr

  Nyheter

  -Från och med i höst så deltar alla arbetsförmedlingarna från de tre Nordkalottländerna i Gränstjänstens arbete. Och den 13–14 september har...

 • Tog fram förslag på konkret samarbete över gränserna

  Nyheter

  Ett trettiotal deltagare från över 20 organisationer träffades nyligen för att ta fram konkreta förslag på hur samarbetet över gränserna på N...

 • Musiksatsning på Nordkalotten

  Nyheter

  Nu satsas det på musikkultur över gränserna på Nordkalotten. Detta efter att Interreg Aurora beviljat stöd till det treåriga musikprojektet ”...

 • Fantastisk folkmusikfestival

  Nyheter

  -Fantastiskt. Det var en härlig tillställning, trots att vi fick flytta inomhus eftersom det regnade. Det stod mycket folk utanför och tittade in f...

 • Attraktivitet och samarbete i nytt projekt

  Nyheter

  Regional attraktivitet, affärssamarbete och utbildning. Det var dom tre huvudfrågorna när ett nytt gränsöverskridande Interreg Aurora förstudie,...

 • Tror på fortsättning för Arctic Skills

  Nyheter

  -Jag hoppas och tror på en fortsättning av Arctic Skills även om projekttiden går ut nu. Vi ska diskutera framtiden vid ett möte i maj. Det säge...

 • Viktiga områden för fri rörlighet

  Nyheter

  Fyra stora områden som är viktiga för den fria rörligheten över de nordiska gränserna präglade Gränshinderrådets arbete under 2022. Det visa...

 • Skapa ett attraktivt Nordkalotten 

  Nyheter

  -Mot bakgrund av de många och stora industriprojekt som är under utveckling för grön omställning behöver Nordkalottrådet tydligt prioritera ins...

 • Färre i arbetsför ålder i Europa

  Nyheter

  Lappland och östra Finland är bland de områden i Europa som drabbas hårdast av de demografiska förändringarna i Europa fram till 2050. Där mins...

 • EU:s arktiska strategi viktig

  Nyheter

  NSPA-nätverket följer upp arbetet med EU:s arktiska strategi och Europaparlamentets arktiska arbete.

 • Nordkalottrådet diskuterar gemensamma utmaningar

  Nyheter

  I slutet av mars besökte Nordkalottrådet Bryssel där de tillsammans med North Sweden och nätverket Northern Sparsely Poplulated Areas (NSPA), som ...

 • Förändrad situation för Nordkalottrådet 

  Nyheter

  -Rysslands invasion av Ukraina har väsentligt ändrat den geopolitiska situationen på Nordkalotten. Barentssamarbetet har i praktiken lagts på is. ...

 • Ta tillvara det goda samarbetet

  Nyheter

  -Vi ska ta tillvara det goda av Barentssamarbetet och föra det vidare. Det sade Julie Wilhelmsen, seniorrådgivare vid det norska institutet för int...

 • Enade utan Ryssland

  Nyheter

  -Vi ska visa Ryssland att vi står mer enade än någonsin att fortsätta Barentssamarbetet utan Ryssland. Det sade Jari Vilén, Finlands Barentsambas...

 • Samarbete viktigare än någonsin

  Nyheter

  -Samarbetet på Barents, och inte minst folk-till-folk-samarbetet, är nu viktigare än någonsin. Det sade Sveriges nye utrikesminister Tobias Billst...

 • Cirkulär ekonomi växande område

  Nyheter

  -Cirkulär ekonomi är ett växande område och erbjuder stora affärsmöjligheter även i norr. Avfallet berör direkt vårt dagliga liv och om det i...

 • Inte stjäla av framtidens generationer

  Nyheter

  -Naturresurser är globala tillgångar och det gör att cirkulär ekonomi är global och framtidsorienterad. Vi ska inte stjäla naturresurserna från...

 • Tror på hållbarhet inom skogen

  Nyheter

  -Jag är mycket optimistisk om vi i skogsprojekten tänker på hållbarhet och utveckling. Det sade Jari Vilen, finsk ambassadör för Barents och den...

 • WasteLess Karelia segrade i Arctic Award 2022

  Nyheter

  Glädjen var stor när projektet ”WasteLess Karelia” utsågs till vinnare av Arctic Award 2022. Det var Jari Vilén, Finlands ambassadör för Ba...

 • Lyckade skogsprojekt

  Nyheter

  -Vi har bjudit in ett antal projekt med anknytning till skogen som ska presentera sin verksamhet. Det sade Marjaana Lahdenranta när hon deltog vid ko...

 • Skogen mycket viktig

  Nyheter

  -Skogen är på många sätt mycket viktig för våra program och den är viktig för folk som bor i området. Det sade Henna-Mari Laurila, programans...

 • Stora utmaningar för hållbar skog

  Nyheter

  -Framtiden innebär stora utmaningar för oss alla, och hur vi ska använda oss av skogen på ett hållbart sätt. Det sade Riikka Holster, programans...

 • Idéer om hållbart samarbete i norr

  Nyheter

  -Det kom in 106 olika idéer på hållbart samarbete på Nordkalottkonferensen i Boden i maj. Det berättade Emelie Dahlström-Ravn, verksamhetschef v...

 • Media motverkar misstänksamhet

  Nyheter

  -En bra mediebevakning motverkar missförstånd och misstänksamhet över gränserna. Det sade Armi Rousu, kanalchef P4 Sveriges Radio Norrbotten när...

 • Gränssamarbete om Torneälven

  Nyheter

  -Syftet med överenskommelsen att nyttja gränsälvarna på ett sätt som främjar gränsregionens intresse och samarbete samt förebygga översvämni...

 • Arctic Five till Tornedalen

  Nyheter

  -Förlägg en del av universitetssamarbetet inom ”Arctic Five” på gränsen i Tornedalen, förslagsvis i Torneå. Det föreslog Tuula Ajanki, Torn...

 • Samarbete på gräsrotsnivå

  Nyheter

  -Det finns oerhört många samarbetsmöjligheter i Norden och vi koncentrerar oss på samarbete på gräsrotsnivå. Det är mycket som händer här i ...

 • Dubbel så snabb uppvärmning i norr

  Nyheter

  -Uppvärmningen går dubbelt så snabbt i de norra regionerna om man jämför globalt sett. Vi måste se till helheten av klimatförändringen och int...

 • Inte svårt samarbeta över gränserna

  Nyheter

  -Det är inte så svårt att samarbeta över landsgränserna. Det finns hjälp att få mot de byråkratiska hindren. Det sade Iiris Matela, Utbildning...

 • Viktigt projekt som uppnår målen

  Nyheter

  -Det har varit ett mycket viktigt projekt. Vi har hjälpt varandra, jobbat med varandra och varit lyhörda för varandra. Det sade Leena Törmälehto,...

 • Språkcaféer och jobbansökningar

  Nyheter

  Språkcaféer, språkresor, studiebesök, jobbansökningar och digitala träffar. Det var några av de mer konkreta arrangemangen under projektet ”A...

 • Mycket talar för gemensam arbetsmarknad

  Nyheter

  -Det är mycket som talar för en gemensam arbetsmarknad här uppe i norr. Den digitala tekniken har lett till att synen på att arbeta har förändra...

 • Klimatförändringen påverkar vår miljö

  Nyheter

  -Klimatförändringen har en stark koppling till vårt arbete. Det är viktigt att ta upp frågan om vad klimatförändringen betyder för vår omgivn...

 • Gränstjänsten nordiskt kompetenscenter

  Nyheter

  -En viktig fråga nu för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge är att vi ska utvecklas till ett nordiskt resurs-, och kompetenscenter med hänvisnin...

 • Uppfyllde krav och målsättningar

  Nyheter

  -Vi uppfyllde alla krav och överskred målsättningen med antalet deltagande, trots att projektet till stor del genomfördes medan coronapandemin på...

 • Nordland ordförande i Nordkalottrådet

  Nyheter

  -Jag tackar för fina ord och förtroendet. Det sade Linda Haukland, fylkesråd i Nordland, när hon tog över ordförandeskapet i Nordkalottrådet fr...

 • Gröna satsningar på Nordkalotten

  Nyheter

  Batteritillverkning, grönt flyg, en strategi för att öka deltagande av ungdomar, samt den framtida mineralstrategin på Nordkalotten. Det var fråg...

 • Rädda Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge

  Nyheter

  Nordkalottrådet hade sitt höstmöte i Bodö i november. Rådet antog då ett uttalande om behovet av långsiktig finansiering av Gränstjänsten Sv...

 • Nordkalottrådet viktig kulturaktör

  Nyheter

  -Nordkalottrådet är en viktig aktör för kultursamarbete på Nordkalotten. Vi har fått hjälp 4–5 gånger av Nordkalottrådet och fått ett myck...

 • Projekt bevarar natur och kultur

  Nyheter

  -Syftet med projektet, som nu utvecklats till ett fast samarbete, är att bevara natur-, kultur-, och friluftsvärden i det mest arktiska området på...

 • Samordning av kulturen i Tornedalen

  Nyheter

  -Det behövs en gemensam samordning när det gäller kulturen i Tornedalen. Det säger Pia Suonvieri, projektledare vid Tornedalsrådet. Hon medverkad...

 • Unikt samarbete över gränsen

  Nyheter

  -Haparanda och Torneå har ett unikt samarbete över gränsen. Då det gäller större investeringar brukar vi alltid fundera på hur vi kan göra det...

 • Chans utveckla Arktis

  Nyheter

  -Jag är besviken på hur EU hittills agerat i Arktis. Vi har vår stora chans att utveckla samarbetet i Arktis under första halvåret nästa år, n...

 • ­Behövs samlad nordisk statistik

  Nyheter

  -Det behövs en samlad nordisk statistik. Det är en rekommendation från Nordiska rådet. Det bör finnas statistik både på nationell, regional och...

 • -Lyssna mer på gränskommittéerna

  Nyheter

  -Ni måste lyssna mer på oss som är gräsrötter och direkt berörda av förändringarna. Det sade representanter för flera gränskommittéer när ...

 • Gränsregionerna testbäddar för nordisk integration

  Nyheter

  -Det kanske viktigaste skälet för att stödja gränsregionerna inom det nordiska regionala samarbetet är att gränsregionerna blir ett slags testb...

 • Behövs ett nordiskt identifieringssystem

  Nyheter

  -Det skulle behövas ett nordiskt identifieringssystem. Vi måste pressa på ministrarna i respektive land att få det att fungera. Det sade Kimmo Sas...

 • Norsk deponering ett problem

  Nyheter

  -Avgifter och momsdeponering vid den norska gränsen är ett stort gränshinderproblem. Det sade Ami Avellán, ägare av företaget Ami Avellán Jewel...

 • Enorm potential i det nordiska samarbetet

  Nyheter

  -Det finns inga gränser, bara möjligheter hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet. Norden har en enorm potential. Det sade Lulu Ranne, vicepresi...

 • Flerspråkighet gynnar Nordkalotten

  Nyheter

  -Flerspråkigheten är en enorm tillgång och gynnar Nordkalotten på många sätt. Det sade Johan Häggman, politisk rådgivare vid FUEN när han del...

 • Medborgarsamarbete viktigast

  Nyheter

  -Det är viktigast med ett tätt samarbete på medborgarnivå. Det sade Maria Forslund, ambassadråd vid Finlands ambassad i Norge. Tillsammans med Da...

 • Viktigt med nätverk

  Nyheter

  -Då vi ska blicka mot framtiden och hur Nordkalotten kan utvecklas och göras mer levande är det viktigt att bygga upp nätverk. Det handlar också ...

 • Minister om gränstjänstens finansiering

  Nyheter

  -Gränstjänsten har en mycket viktig roll för identiteten i norr och att främja mobilitet över landsgränserna. Jag följer noga frågan om finans...

 • Roligt rädda världen

  Nyheter

  -Det ska vara roligt att rädda världen och det ska vi göra tillsammans. Det sade Jussi Tomberg, utvecklingslärare i hållbar utveckling vid Uleåb...

 • Få produkter återanvänds

  Nyheter

  -Fortfarande är det bara mindre än fyra procent av produkterna i Sverige som återanvänds. I Norge är det ännu mindre, tre procent, medan det ino...

 • Projekt för beteendeförändringar

  Nyheter

  -Projektet har handlat mycket om attityder och beteendeförändringar i samhället och bland människor. Det sade Jan Kemi, projektledare för Interre...

 • Handbok för reparation och underhåll

  Nyheter

  -Denna handbok är en del av den gröna omställningen i samhället. Det sade Jan Kemi, projektledare för Interreg-projektet ”Folkverkstan” när ...

 • Norrbotniabanan klar 2030

  Nyheter

  -Jag tror att Norrbotniabanans hela sträckning är klar år 2030. Det säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan, när hon berätt...

 • Ny gruva utanför Kolari

  Nyheter

  - Vi räknar med att komma igång med malmproduktion 2026 och sedan ha brytning i 30 år. En järnväg mellan Sodankylä-Kolari och vidare till Svappa...

 • Infrastruktur i Tornedalen viktig

  Nyheter

  -En järnväg mellan Kolari, Kaunisvaara och Svappavaara är en mycket viktig investering. Det säger Roland Kemppainen, ordförande i Tornedalsrådet...

 • Förslag om Nordnorge-järnväg nästa år

  Nyheter

  Ett förslag om en Nordnorge-järnväg kommer under nästa år. Det framkom när regionala satsningar och förslag diskuterades under rubriken ”Utve...

 • Nya järnvägssatsningar i norr

  Nyheter

  Nya järnvägar och andra stora satsningar på infrastrukturen i norr diskuterades vid ”Arktiska infrastruktur-konferensen” i Kiruna. En av dom ny...

 • Ändrad bild av norr

  Nyheter

  -Jag tror att vi är på väg att ändra bilden av norra Sverige när folk ser dom stora satsningarna som är på gång. Det sade Claes Nordmark (S) k...

 • Viktiga satsningar för grön omställning

  Nyheter

  -Satsningarna i norr är viktiga för hela Sverige och hela Norden och för att vi ska klara den gröna omställningen. Det sade arbetsmarknadsministe...

 • Mer finansiering i Arktis

  Nyheter

  -En viktig fråga är hur man ska hitta lösningar för mer finansiering i Arktis. Det sade Mika Riipi, tidigare ordförande i Nordkalottrådet och or...

 • Oklart världsläge påverkar oss

  Nyheter

  -Det är som att flyga in i dimman och inte se marken och vart man är på väg. Det sade Jari Vilén, ambassadör för Barents och den nordliga dimen...

 • Satsar på folk till folk samarbete

  Nyheter

  -Interregprogrammen får ett större fokus på små och medelstora företag och folk-till-folk-samarbete. Det sade Pascal Boijmans, direktör för reg...

 • Mästerverk av gränssamarbete

  Nyheter

  -Det nya Interreg Aurora är ett mästerverk av gränsöverskridande samarbete. Det sade Iiris Mäntyranta projektdirektör vid Interreg Nord, när ho...

 • Unika Nordprogram

  Nyheter

  -Nordprogrammen är bland de bästa programmen inom EU och är unika i sitt slag i Europa. Det bådar gott inför det fortsatta arbetet med nya Interr...

 • Genomfört 184 gränsöverskridande projekt

  Nyheter

  184 gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan 2014-2020. Det är resultatet av Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. -Interreg är viktigt ...

 • Gott vardagsliv utan gränser

  Nyheter

  -Nordkalotten ska ha det goda vardagslivet utan gränser. En region med integrerad välfärd, handel, utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörj...

 • Det goda livet och medborgarinflytande

  Nyheter

  -Vi har arbetat med att få fram en vision för det kommande Boden och utveckla olika former av medborgardialog. Det sade Ann Sundberg, enhetschef vid...

 • Mest lycka i Finland

  Nyheter

  Vad är lycka och varför har Finland utsetts till världens lyckligaste land? De frågorna diskuterade lyckoforskarna Markku Ojanen, professor emerit...

 • Ge alla utrymme

  Nyheter

   -Alla människor är intresserade av sin framtid. Det gäller att ge alla utrymme som är i olika åldrar, har olika intressen, olika funktionsvaria...

 • Vernissage för Nordperspektiv

  Nyheter

  I samband med Nordkalottkonferensen i Boden var det vernissage på de bidrag till Nordperspektiv som kommit in under våren.

 •  Nordiskt samarbete viktigare än någonsin

  Nyheter

  -Det är viktigare än någonsin med det nordiska samarbetet. Vi behöver också nya idéer om hur det praktiska samarbetet ska utvecklas. Det sade To...

 • Viktigt avskaffa gränshinder

  Nyheter

  -Nordkalottrådet framhåller speciellt att avskaffandet av befintliga gränshinder skulle underlätta näringslivssamarbetet, arbetspendlingen och ge...

 • Kartläggning av starka gränssamarbeten

  Nyheter

  -Vi skulle behöva göra en kartläggning var vi har starka samarbeten över gränserna. Det sade Janni Ekrem, vid Nordnorges Europakontor, när hon m...

 • Kriget förändrar samarbete

  Nyheter

  -Kriget i Ukraina har förändrat planerna för det bioekonomiska samarbetet i Arktis och EU:s gröna omställning inom detta område. Vi vet inte rik...

 • Nord i frontlinjen för EU-utveckling

  Nyheter

  -Ni är i frontlinjen för det nya gröna och digitala paradigm som utvecklar Europa. Ni är testbädden för ny teknik och i framkant inom områden f...

 • Viktigt med mineralplan för Nordkalotten

  Nyheter

  -Nordkalotten har vissa av Europas mest lovande områdena för att finna de metaller och mineraler som behövs för att genomföra det gröna och det ...

 • Ukrainakriget påverkar Nordkalotten

  Nyheter

  Kriget i Ukraina har märkbart på olika sätt påverkat regionerna på Nordkalotten. Det framgick när ledamöterna berättade om läget i de olika r...

 • Möte med politiker om gränssamarbete

  Nyheter

  -Ett av de stora målen för 2022 är att samla regionala politiker och regionernas riksdagsledamöter till en gemensam diskussion om det gränsövers...

 • Pandemin påverkade Nordkalottrådets verksamhet 2021

  Nyheter

  -Coronapandemin har påverkat Nordkalottrådets verksamhet under 2021. Mest har det märkts hos Nordkalottens Gränstjänst. Vi har varit tvungna att ...

 • Antog analys för mineralstrategi

  Nyheter

  Nordkalottrådet beslutade vid sitt vårmöte i Rovaniemi att anta den analys som man beställt för en mineralstrategi på Nordkalotten. Nu vill man ...

 • Nordkalottens Gränstjänst byter namn

  Nyheter

  Nordkalottens Gränstjänst byter namn till Gränstjänsten Norge-Finland-Sverige. Det beslutade Nordkalottrådet vid sitt vårmöte i Rovaniemi. -Pa...

 • Ändrad situation för samarbete i norr

  Nyheter

  -Rysslands invasion i Ukraina ändrade radikalt det geopolitiska läget globalt och nationellt. Det tvingar oss överväga även regionernas internati...

 • Nordkalottrådet föreslår ett gemensamt Nordprogram för energi-, och försörjningsberedskap.

  Nyheter

  -I dagens geopolitiska och globala ekonomiska läge vill ett nordligt, gemensamt  regeringsprogram som stöder det gränsöverskridande samarbetet i ...

 • Unikt samarbete i Arktiska rådet

  Nyheter

  -I Arktiska rådet finns ett unikt samarbete mellan länder där även ursprungsbefolkningarna sitter med vid bordet. Det är kärnan i det arktiska s...

 • Ökat intresse för Arktis

  Nyheter

  Det militära och strategiska intresset för Arktis ökar. Ryssland ökar sin närvaro, men även USA och Kina. Det framkom vid seminariet ”Säkerhe...

 • Nordperspektiv – levande dialog

  Nyheter

  -Med Nordperspektiv vill vi skapa en levande dialog mellan människor och beslutsfattare, säger Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig vid Förening...

 • Nordkalottkonferens med hållbart tema

  Nyheter

  Efter fyra års uppehåll är det nu dags för Nordkalottkonferensen igen. Konferensen har temat ”Att leva och bo i ett hållbart Norden” och hål...

 • Snabbare klimatförändring i Arktis

  Nyheter

  Klimatförändringen går snabbare i Arktis än i andra delar av jorden. Därför har Arktis ett stort behov av snabba insatser i den gröna omställn...

 • Stora projekt och stora möjligheter

  Nyheter

  -Det är många stora projekt på gång i norr. Det innebär också stora utmaningar, men även stora möjligheter.  Det sade Timo Rautajoki, mångå...

 • Alla tjänar på öppna gränser

  Nyheter

  -Det blir stora kostnader för oss om vi inte kan ta itu med klimatkrisen. Vi måste utveckla handel och industri. Förutsättningen för att vi ska k...

 • Utsträck visumfriheten

  Nyheter

  -Man borde utsträcka visumfriheten mellan Norge och Ryssland till att gälla hela Finnmark och hela Murmanskområdet. Det sade Lena Bergeng (AP), ord...

 • Ryssland stängs ute från Barentssamarbetet

  Nyheter

  Bara två veckor efter Kirkeneskonferensen, där Ryssland medverkade, stängs nu Ryssland ute från Barentssamarbetet

 • Vill ha det gränslöst i norr

  Nyheter

  -Vi får aldrig mer stänga gränserna som under pandemin. Vi måste ha det gränslöst i norr, så att folket här uppe kan röra sig fritt över gr...

 • Ukraina-krisen påverkar samarbete i norr

  Nyheter

  Situationen i Arktis, gränssamarbete och den gröna omställningen. Det var dom dominerade ämnen vid årets Kirkenes-konferens. Men mitt under konfe...

 • Samarbeten viktiga i Arktis

  Nyheter

  -Vi är ett och samma folk, gränserna delar oss i fyra länder. Arktis är vårt hem och vårt land. Vi måste kunna fatta beslut om det som påverka...

 • Finland satsar på dom unga och på hållbara transporterna i Barents

  Nyheter

  -Vi måste ge dom unga nya möjligheter att bo och verka i Barentsområdet. Det sade Finlands utrikesminister Pekka Haavisto (Dom Gröna), när han in...

 • Gränskommittéer i Norden

  Nyheter

  Nordkalottrådet är en av dom gränskommittéer som Nordiska ministerrådet ger ekonomiskt stöd till. Flera av dom deltog och presenterade sig vid G...

 • Ny metod för gränsstatistik

  Nyheter

  För första gången sedan 2015 har man nu fått fram statistik om hur många som gränspendlar. Denna statistik gäller arbetspendlingen över Öres...

 • Gränskommittéernas arbete avgörande för nordisk vision

  Nyheter

  -Gränskommittéerna och ert gränsarbete är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra den nordiska visionen. Arbetet i gränskommittéerna be...

 • Återkommande kulturfestivaler i Arktis

  Nyheter

  -Återkommande arktiska kulturfestivaler. Det hoppas Piia Rantala-Korhonen, direktör för Oulu 2026, organisationen som planerar och genomför att Ul...

 • Öka möjligheter jobba över gränserna

  2022, Nyheter

  -Vårt projektmål är att öka kännedomen om möjligheterna att jobba över gränsen mellan Sverige och Finland och ta bort gränshindren för arbet...

 • Därför behövs gränskommittéerna

  2022, Nyheter

  -Vi har på ett mycket brutalt sätt fått veta varför vi behöver en regionalt samlad, politisk och kunskapsmässig styrning och samordning i gräns...

 • Gränsregioner- kärnan i nordiska samarbetet

  2022, Nyheter

  -Det gränsregionala samarbetet är kärnan i de nordiska regeringars vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region ...

 • Tar bort 8-12 gränshinder per år

  2022, Nyheter

  -Gränshinderrådet kan lösa mellan åtta och tolv gränshinder per år. Myndigheterna är ofta välvilliga till att ändra regler som leder till gr...

 • Långsiktig finansiering och namnbyte

  2021, Nyheter

  En långsiktig säker finansiering av Nordkalottens Gränstjänst och ett namnbyte som bättre visar att Gränstjänsten är en nordisk och en natione...

 • Nytt mandat för Gränshinderrådet

  2021, Nyheter

  Gränshinderrådet får, i samarbete med bland andra Nordkalottens gränstjänst, större möjligheter att med kort varsel samla information och uppm...

 • Ökad ekonomisk integration i Norden

  2021, Nyheter

  Hur ska man få en ökad ekonomisk integration i Norden? Det ska Kommerskollegium utreda och komma med förslag i sin Norden-rapport som kommer i slut...

 • Förlorad tillit hot mot internationellt samarbete

  2021, Nyheter

  -Tilliten i det internationella samarbetet har gått förlorad. Istället vänder vi oss inåt mot nationalstaten. Det sade Johan Strang, professor oc...

 • Nordkalottens Gränstjänst tio år: Fri rörlighet grundsten i nordiskt samarbete

  2021, Nyheter

  -Den fria rörligheten är grundstenen i det nordiska samarbetet. Gränstjänsten har en viktig uppgift och vi tackar Nordkalottens Gränstjänst för...

 • Nordnorskt fylke delas

  2021, Nyheter

  Troms och Finnmarks fylke kommer att delas. Det berättade Tarjei Jensen Bech (A), Troms och Finnmarks fylkeskommun, när han medverkade vid Nordkalot...

 • Mentala gränshinder hindrar fri rörlighet

  2021, Nyheter

  -Vi saknar en nyhetsförmedling över gränserna som fanns förr. Det är viktigt att veta vad som händer på andra sidan gränsen om man ska jobba e...

 • Klimatkrisen stor utmaning på Nordkalotten

  2021, Nyheter

  Krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, samt frågan om främmande arter på Nordkalotten. Det är några av dom pågående och framtida ...

 • Namnbyte och ökad digital service för Nordkalottens Gränstjänst

  2021, Nyheter

  Nytt namn på Nordkalottens Gränstjänst, och en ökad digital service. Det var några frågor som togs upp när Nordkalottrådet diskuterade den lå...

 • Neddragningar hotar gränsöverskridande samarbete

  2021, Nyheter

  Vi är mycket bekymrade över dom neddragningar som hotar det nordiska regionalpolitiska stödet. Det skriver Nordkalottrådet i ett uttalande som enh...

 • Hoppas på ökat intresse för färjelinje

  2021, Nyheter

  -Färjelinjen mellan Umeå och Vasa betyder mycket för Kvarkenregionen. Intresset för färjan är dock större i Finland än i Sverige. Nu hoppas ja...

 • Världens mest miljövänliga färja

  2021, Nyheter

  Aurora Botnia, den nya färjan över Kvarken, är världens mest miljövänliga färja, och den enda passagerar-, och bilfärjan i världen som har be...

 • Ny miljövänlig färja viktigt för gränssamarbete

  2021, Nyheter

  Nu är den igång! Den nya färjan Aurora Botnia över Kvarken. Det är en fråga som Kvarkenrådet drivit i mer än tio år. Den nya färjan är vär...

 • Skolelever i hållbarhetsprojekt

  2021, Nyheter

  Elever i årskurs 3 och årskurs 8 vid några skolor i Uleåborg har deltagit i projektet med hållbarhet och återbruk. Det berättade Eemeli Alanne,...

 • Hur jobba vidare med Folkverkstan?

  2021, Nyheter

  -Folkverkstaden är en samhällstjänst som bygger på en gränsöverskridande samverkansmodell som förenar offentlig sektor med näringslivet och ci...

 • Släpp taget och låt alla vara med

  2021, Nyheter

  -Släpp taget! Låt alla vara med påverka. Det säger Mattias Jägerskog, Skjutsgruppen och Civic Teach Sweden, när han medverkade vid projekt Folkv...

 • Långsiktig plan för utveckling

  2021, Nyheter

  -Det krävs en långsiktig plan och mycket ”try-and-error” för att uppnå långsiktiga lösningar då det gäller en hållbar samhällsutveckling...

 • Halvtid för Folkverkstan- uppnådda mål trots corona

  2021, Nyheter

  -Trots att coronapandemin började bara någon vecka efter att vi startade vårt projekt har vi lyckats uppnå målen vi satt under första halvan av ...

 • Ny rapport om svensk-finska mentala gränshinder

  2021, Nyheter

  Förbättrade språkkunskaper, lösningar till konkreta gränshinder och ett ökat samarbete över gränserna och mellan myndigheterna! Det är någr...

 • Fyra av fem har fått försämrad gränsrörlighet

  2021, Nyheter

  Nästan fyra av fem som bor i gränsregionerna i Norden anser att deras rörlighet över gränserna har försämrats mycket av pandemin. Det visar en...

 • Mål uppnådda – halvtid i gränsöverskridande projekt

  2021, Nyheter

  -Trots coronapandemin och stängda gränser har vi uppnått dom mål vi haft med projektet hittills. Det säger Birgitta Tamminen, projektkoordinator ...

 • Gränstjänsten 10 år-nätverksbyggande viktigt

  2021, Nyheter

  -Nätverksbyggande och skapa kontaktvägar mellan oss/våra uppdragsgivare och myndigheter i dom nordiska länderna. Det är några av våra viktigast...

 • Viktigt gränssamarbete runt Bottenviken

  2021, Nyheter

  -Samarbetet över den svensk-finska gränsen runt Bottenviken är viktigt och dynamiskt. Vi ska främja ett samarbete och motverka dom missförstånd ...

 • Mineralstrategi-unikt samarbete i världen

  2021, Nyheter

  -En gemensam mineralstrategi för Nordkalotten blir ett unikt samarbete. Det finns inte något liknande samarbete inom detta område i världen, utom ...

 • Vill utveckla mineralplan

  2021, Nyheter

  Mittengruppen i Nordiska rådet vill utveckla och uppdatera planen ”Towards Sustainability in Nordic Mining” för en bärkraftig nordisk gruv-, oc...

 • Vill stärka gränskommittéer – ”Otroligt viktigt arbete”.

  2021, Nyheter

  Socialdemokraterna i Nordiska rådet vill stärka Nordkalottrådets och dom elva andra nordiska gränskommittéerna arbete genom bland annat ökade an...

 • Kräver fri rörlighet över gränserna

  2021, Nyheter

  -Den fria rörligheten mellan regionerna och länderna är en förutsättning att för täcka kompetensbehovet på Nordkalotten. Regionernas egna inne...

 • Gemensam nordisk plan mot kriser

  2021, Nyheter

  -Vi ska ta fram en gemensam nordisk handlingsplan för hur vi ska klara liknande framtida kriser som coronapandemin. Det lovade båda dom nordiska sam...

 • Nordkalottkonferensen framflyttad igen-till maj nästa år

  2021, Nyheter

  Nordkalottkonferensen är framflyttad ytterligare en gång, till helgen den 7-8 maj 2022 i Boden. -Tyvärr tvingas vi flytta fram konferensen ännu e...

 • Utbildning Nord hjälpte efter brand

  2021, Nyheter

  -Vi har haft en jättebra hjälp av Utbildning Nord och Arbetsförmedlingen för att återstarta vår verksamhet i Älvsbyn efter branden. Utan den hj...

 • Lokal förankring viktig

  2021, Nyheter

  -Den lokala förankringen och den långsiktiga hållbarheten är viktiga för vårt företag. Det sade Åsa Allan, vice VD i gruvföretaget Kaunis Iro...

 • Nordkalotten-dynamiskt tillväxtområde

  2021, Nyheter

  -Det öst-västliga perspektivet är viktigt och Nordkalotten är ett dynamiskt tillväxtområde som Norrbotten är en del av. Det sade Lotta Finstorp...

 • Nordkalottsamarbetet behövs nu mer än någonsin

  2021, Nyheter

  -Nordkalottsamarbetet behövs nu mer än någonsin. Och vi måste bygga upp en beredskap för framtida kriser med ett Nordkalotten utan gränser. Det ...

 • Covid, satsningar och nedläggningar

  2021, Nyheter

  Covid och dess effekter, stora miljö-, och järnvägssatsningar, men också nedläggningar. Det är läget på Nordkalotten i april 2021, när Nordka...

 • Ny ordförande satsar på Gränstjänsten och mineraler

  2021, Nyheter

  Vidareutveckla verksamheten vid Nordkalottens Gränstjänst och ta fram en gemensam mineralstrategi för Nordkalotten. Det är två prioriterade fokus...

 • Mycket gjort – men mer återstår

  2021, Nyheter

  -Vi har gjort mycket i dom frågor vi prioriterade när Norrbotten tog över ordförandeskapet för Nordkalottrådet 2019. Men en del återstår. Det ...

 • Gränstjänsten – enda med samlad information

  2021, Nyheter

  -Nordkalottens Gränstjänstkontor i Torneå-Haparanda och Skibotn har varit dom enda instanserna som har kunnat förmedla en samlad information från...

 • Många aktiviteter trots pandemin

  2021, Nyheter

  -Det har varit ett år med många aktiviteter för Nordkalottrådet trots pandemin, konstaterade generalsekreterare Paula Mikkola när hon presenterad...

 • Återta förtroendet mellan länderna

  2021, Nyheter

  -Vi får jobba med coronapandemins biverkningar under lång tid framöver. Det handlar för oss att återta det förtroendekapital som vi hade tidigar...

 • Första gemensamma nordiska statistikprojekt

  2021, Nyheter

  Projektet ”Nordic mobility 2016-2020” är första gången någonsin som alla nordiska länderna tillsammans tagit fram gemensam gränsöverskridan...

 • Gränsrörlighet politisk vilja

  2021, Nyheter

  -Mobilitet och rörlighet över gränserna handlar om politisk vilja och är möjlig bara man vill. Statistik och kunskap hjälper politikerna att fat...

 • Viktigt med ungdomssamarbete över gränserna

  2021, Nyheter

  -Det är viktigt med ungdomssamarbete över gränserna och ovärderligt att lära känna ungdomar från andra länder. Det är en stor efterfrågan p...

 • Kräver gemensam nordisk strategi för kriser

  2021, Nyheter

  -Vi måste ta fram en gemensam nordisk strategi för hur vi ska lösa såna här kriser. Dom gränsstängningar vi haft under coronapandemin är ett t...

 • Hållbart socialt Europa

  2021, Nyheter

  Hållbarhet och ett grönt tänkande finns också i Auroras tredje insatsområde ”ett mer socialt Europa”. -Det handlar bland annat om att först...

 • Grönare Europa

  2021, Nyheter

  Ett grönare Europa med minimalt utsläpp av koldioxid. Det är insatsområde två i det nya Interreg Aurora-programmet. -Klimatförändringen är gr...

 • Ett smartare Europa

  2021, Nyheter

  Insatsområde ett i EU:s och Interreg Auroras tematiska prioriteringar är ett ”smartare Europa”. -Det handlar om innovationer, digitalisering, e...

 • Utmaning och möjligheter

  2021, Nyheter

  -Det är en utmaning med samarbeten över så stora områden. Men det ger oss också stora möjligheter.  Jag är glad över att även Norge är med ...

 • Interreg höjer regionen

  2021, Nyheter

  -Interreg Aurora ger oss möjligheter att höja oss på nationell och internationell arena. Det är viktigt för kommande utmaningar. Det sade Jan Dö...

 • Ramverk för samisk utveckling

  2021, Nyheter

  -Vi ser Interreg Aurora som ett platsbaserat ramverk för att utveckla samiska samhällen och samiska värden. Det säger Elle Merete Omma, projektled...

 • Utmaning att gå vidare

  2021, Nyheter

  -Coronapandemin har påverkat det dagliga livet och arbetet för oss alla. Det kommer att påverka oss för lång tid framöver och den är en stor ut...

 • Mindre pengar till Interreg

  2021, Nyheter

  Det blir mindre pengar till EU:s Interregprogram under den kommande perioden, 2021-2027, än det var under den tidigare programperioden 2014-20. Det b...

 • Nytt interregprogram i norr – dramatiska följder av corona

  2021, Nyheter

  -Covid-19 pandemin har ändrat det ekonomiska och sociala landskapet med dramatiska följder inför framtiden för till exempel turismen. Därför är...

 • Tror på ett utökat gränssamarbete över Kvarken

  2021, Nyheter

  -Jag tror på ett utökat och nära samarbete över gränsen vid Kvarken. Jag tror på en kommande fast förbindelse över Kvarken och på att slå sa...

 • Mötesplats för hållbarhet

  2021, Nyheter

  -Folkverkstan ska vara en mötesplats för hållbarhet. Där kan du både laga dina prylar och få ett socialt umgänge. Det säger Jan Kemi, huvudpro...

 • Besöksnäringen i norr försöker överleva

  2021, Nyheter

  -Just nu handlar det bara om besöksnäringens överlevnad. Näringen har gjort som björnen, gått i ide, och försöker övervintra coronapandemin....

 • Viktigt med jämställdhet på företagen

  2021, Nyheter

  -Jämställdhet är viktig för företag och näringsliv. Det sade Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, när hon medverkade vi...

 • Gränsöverskridande samarbete nödvändigt

  2021, Nyheter

  -Gränsöverskridande samarbete är både nödvändigt och viktigt när vi lever i dessa nordliga regioner. Det sade Willy Örnebakk, kommundirektör ...

 • Nätverk stärker forskning i Arktis

  2021, Nyheter

  -Universiteten i Arktis får inte bli lokala och provinsiella och stänga dörren till världen utanför. Det är viktigt att vi är en del av det vet...

 • Julhälsning

  2020

  Nordkalottrådets kontor har stängt under jul och nyår.

 • Nordkalotten drabbat hårt av corona-pandemin

  2020, Nyheter

  Alla regioner och fylken på Nordkalotten har drabbats hårt av den pågående corona-pandemin, men det finns ljustecken i mörkret. Det framkom när ...

 • Stor nedgång av gränsövergångar

  2020, Nyheter

  -Det har varit 60 procent mindre gränspasseringar mellan Sverige och Finland i Torneå/Haparanda hittills i år och 79 procent mindre längre upp lä...

 • Mineralstrategi för Nordkalotten

  2020, Nyheter

  Långa handläggningstider och bristande förankring hos lokalbefolkningen. Det är två problem för mineralutvinning på Nordkalotten.  Vid höstm...

 • Grön hållbar utveckling på Nordkalotten

  2020, Nyheter

  Grön, hållbar utveckling på Nordkalotten. Det är genomgående i Nordkalottrådets nya handlingsprogram för åren 2021-2024. - Vi har gjort om oc...

 • Hårdare krav i nytt nordiskt samarbetsprogram

  2020, Nyheter

  -Det blir nya och hårdare krav på oss för mer praktiskt inriktade och större projekt. Det sade Paula Mikkola,Nordkalottrådets generalsekreterare,...

 • Coronapandemin har skadat gränssamarbetet på Nordkalotten

  2020, Nyheter

  -Samarbetet över gränserna har prövats hårt i dessa tider. Coronan har försämrat fri rörlighet över gränserna. Vi har en kultur av att jobba ...

 • Språkkunskaper viktiga för att få jobb

  2020, Nyheter

  - Kunskaper i norska språket är för det mesta ett krav för att få jobb i Norge. Det finns många utmaningar för att få ett jobb i Nordnorge. De...

 • Gränsrörlighet viktig i norr

  2020, Nyheter

  -Den gränsöverskridande rörligheten är speciellt viktig i norr, där man sedan tidernas begynnelse samarbetat över gränserna. Det sade Thomas Bl...

 • Åtgärder för ökat akademiskt samarbete på Nordkalotten

  2020, Nyheter

  -I actionplanen för att öka samarbetet i norr, föreslår projektet åtgärder inom fyra områden, regional utveckling, socialt hållbar utveckling,...

 • Pilotprojekt om godkännande av yrkesutbildningar

  2020, Nyheter

  Godkännande, validering av olika yrkesutbildningar i ett annat land har länge varit ett gränshinder på Nordkalotten. Nu ska Utbildning Nord i Öve...

 • Elever som vill byta yrken

  2020, Nyheter

  Två som vill byta yrken och en som blivit arbetslös. Det är elever som vi träffar under ett besök på Utbildning Nord i Övertorneå. -Jag har a...

 • Nordkalottrådets föregångare startade Utbildning Nord

  2020, Nyheter

  Nordkalottrådets föregångare, ”Nordkalottkommittén för gemensamma arbetsmarknadsfrågor”, som bildades 1967, lade grunden för att bygga upp ...

 • Ökad arbetslöshet och kompetensbrist

  2020, Nyheter

  Coronapandemin har drabbat hela Nordkalotten hårt med stigande arbetslöshet och samtidigt är det kompetensbrist inom vissa områden. -Det har vari...

 • Innovation och samarbete viktiga framgångsfaktorer

  2020, Nyheter

  -Innovation, ekonomisk utveckling och satsning på ekosystem, liksom samarbete över gränserna. Det är viktiga framgångsfaktorer. Det sade Lars Hag...

 • Ökad arbetslöshet på grund av corona

  2020, Nyheter

  Corona-pandemin har medfört ökad arbetslöshet i Lappland och nya utmaningar för entreprenörerna. -Ytterligare 1700 entreprenörer har registrera...

 • Flera teman i nytt samarbetsprojekt i norr

  2020, Nyheter

  -Vi kommer att anordna ett antal workshops, göra videopresentationer, anordna informationsmöten och besök utifrån givna teman. Det sade Miia Narka...

 • Covidökning med flera hundra procent

  2020, Nyheter

  Antalet kontakter med Nordkalottens gränstjänst har ökat med 440 procent vid kontoret i Torneå och  250  procent vid kontoret i Skibotn på grun...

 • Säkerställa vardagligt liv i Tornedalen

  2020, Nyheter

  -Vi vet aldrig vad som händer i framtiden. Nu har vi coronapademin. 2015 hade vi flyktingkrisen. Vi måste vi säkerställa att man kan upprätthåll...

 • Nya utbildningar efter kompetensbehovet

  2020, Nyheter

  -Vi ska utreda kompetensbehovet i norra Sverige och Finland och utifrån detta planera, skräddarsy och genomföra kompletterande utbildningar. Det s...

 • Projekt ska öka arbetsrörligheten över gränserna

  2020, Nyheter

  -En integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad och minskade mentala gränshinder på Nordkalotten. Målet är att öka medvetenheten hos aktörerna...

 • Brist på kapital och kompetens -projekt försenas av Corona-krisen

  2020, Nyheter

  -Dom stora frågorna i projektet är hur man ska lösa bristen på riskvilligt kapital och kompetensbristen för dom små och medelstora företagen p...

 • Framflyttad Nordkalottkonferens med hållbart tema

  2020, Nyheter

  Nordkalottkonferensen, som skulle ha hållits i augusti i år har flyttats fram till 28-29 augusti nästa år 2021 i Boden. -Som alla förstår beror...

 • Gränshinderökning med 400 procent

  2020, Nyheter

  -Vi har haft en ökning med 400 procent, mellan 15 mars och 10 maj i år om man jämför med samma tid i fjol, då det gäller förfrågningar och and...

 • Miljöfrågor stärks av nordiskt samarbete

  2020, Nyheter

  -Det finns en hel del viktiga miljöfrågor som stärks av det nordiska samarbetet. Det sade Eva Sundin, ordförande i Nordkalottens miljöråd och mi...

 • Kräver möte om Corona-epidemins påverkan på gränsöverskridande samarbete

  2020, Nyheter

  -Vi vill sammankalla ett möte med andra gränskommittéer på Nordkalotten för att diskutera hur regionerna tillsammans kan öka beredskapen för at...

 • Omfattande verksamhet under 2019

  2020, Nyheter

  -  Gränshinderarbetet har varit en av dom viktigaste uppgifterna vi arbetade med under 2019. Nu har Coronan ställt till med problem i detta arbete,...

 • Nordkalottrådet påverkas av Corona-pandemin

  2020, Nyheter

  -Alla oavsett roll påverkas av den pågående Corona-pandemin. All samverkan och samarbete påverkas på ett sätt som vi inte varit med om tidigare....

 • Arkiv för samisk slöjd och konst

  2020, Nyheter

  -Bristen på arkiv inom den samiska slöjden och konstverksamheten har länge varit ett stort problem. Nu försöker vi komma tillrätta med detta gen...

 • Sydsamiska besöksnäringar

  2020, Nyheter

  -Projektet har fokus på sydsamiska näringar och speciellt då besöksnäringen, sade Erika Omma Unnes, från Sijti Gaaltje, när hon presenterade In...

 • Samisk språkvård över gränserna

  2020, Nyheter

  Interreg-projektet ”Sami Giellagaldu” arbetar med samisk språkvård och för att skapa en ny terminologi och nya normer för dom samiska språken...

 • Första OECD-rapporten om ursprungsbefolkningen

  2020, Nyheter

  -Detta är den första OECD-rapporten som fokuserat på ursprungsbefolkningen. Det sade Ingela Nilsson, näringschef på Sametinget i Sverige när hon...

 • Samerna och EU-kunskaper

  2020, Nyheter

  Samerna behöver mer kunskaper om EU, liksom EU behöver mer kunskaper om samerna. Det är grunden för Interreg-projektet ”Fylla kunskapsluckorna m...

 • EU:s plan för Arktis

  2020, Nyheter

  -Det händer mycket inom det arktiska området. Arktis påverkas mest av den allt snabbare klimatförändringen. Det är viktigt att EU har en tydlig ...

 • Samiskt musiknätverk

  2020, Nyheter

  -Syftet med detta projekt är bland annat att utöka nätverken mellan musiker i Sapmi och även få ett utbildningsnätverk samt verka för en perman...

 • Mindre pengar och annat fokus

  2020, Nyheter

  Det kommer att ett bli en lägre budget för regional utveckling. Bland annat på grund av Brexit så har EU mindre pengar. Det kommer också att bli ...

 • 19 gränsöverskridande samiska projekt

  2020, Nyheter

  -Vi har haft och har 19 samiska projekt inom Interreg Nord för åren 2014-2020. Det sade Iiris Mäntyranta, Interreg Nord, vid konferensen ”Gränsl...

 • Nordkalotten mest integrerade regionen

  2020, Nyheter

  -Dom tre nordiska statsministrarna i Norge, Sverige och Finland bör anta en principdeklaration om att göra Nordkalotten till den mest integrerade re...

 • Lantlig redaktion på Shetland

  2020, Nyheter

  I slutet av en lång smal vindlande väg bland fårhagar, uppe på en kulle med en storartad utsikt över Nordsjön ligger den, redaktionen för Shetl...

 • Fler nordiska turister till Shetland

  2020, Nyheter

  -Turismen från Norden hit till Shetland ökar, främst från västra Norge. Men vi har även en viss uppgång även då det gäller svenska turister....

 • Tydligt norskt inflytande på Shetland

  2020, Nyheter

  Nordkalottrådets nyhetsbrev har besök Shetlandsöarna, där det nordiska och framför allt det norska inflytande märks tydligt. -Det märks på ga...

 • Energin i Arktis-dyrast i världen

  2020, Nyheter

  -Det är mer fokus på vad energin i Arktis betyder för världen än vad den betyder för Arktis. Det är för lite fokus på livskvalitén i Arktis....

 • Hemsk tid märks mest i Arktis

  2020, Nyheter

  -Vi lever i en hemsk tid. Temperaturen har stigit med en procent sedan tiden före den industriella revolutionen och 60 procent av dom djur och insek...

 • Stoppa föroreningarna i Arktis

  2020, Nyheter

  -Utvinning av naturresurser i Arktis har orsakat stora miljöskador och problem för den lokala befolkningen. Vi måste stoppa föroreningarna! Det sa...

 • Leva med klimatoro

  2020, Nyheter

  -Vi kanske inte ska försöka få bort klimatoron. Det är en naturlig reaktion på ett svårt problem. Vi ska istället fokusera på hur vi ska hjäl...

 • Framtiden i fara

  2020, Nyheter

  -Framtiden är vår och framtiden är i fara. Därför måste ni lyssna på oss. Det sade en grupp ungdomar som medverkade på Arctic Spirit i Rovanie...

 • Ungas mobilisering påverkar klimatpolitiken

  2020, Nyheter

  -Många unga har engagerat sig i klimatfrågan. Det är första gången i historien som vi haft ett sånt stort engagemang av unga människor. Vårt r...

 • Nordkalottens Gränstjänst viktig för facket

  2020, Nyheter

  -Nordkalottens Gränstjänst är en enormt viktig samarbetspartner för oss när det gäller våra medlemmars arbete över gränserna på Nordkalotten...

 • Digital rekrytering och virtuella jobbmässor

  2020, Nyheter

  Virtuella jobbmässor och digital rekrytering av arbetskraft. Det är några av dom nya möjligheterna för den gränslösa arbetsrörligheten på Nor...

 • Kompetensbrist på Nordkalotten

  2020, Nyheter

  Bristen på kompetent arbetskraft är stor över hela Nordkalotten, även om det skiljer sig en del mellan länderna. Det framkom när representanter ...

 • Julhälsningar

  2019, Nyheter

  Nordkalottrådets kontor har semesterstängt under jul och nyår. Åter d. 7 januari 2020.  Gledelig höytid!  Trevlig helg!

 • Jättesatsning i norr kan ge upp mot 3000 nya jobb

  2019

  -Northvolts batterifabrik i Skellefteå är en jätteinvestering i norr som kan ge upp mot 3000 nya jobb. Det är också en mångkulturell arbetsplats...

 • Ökat gränssamarbete mellan Finland och Norge

  2019, Nyheter

  -Målet är att öka samarbetet och föreslå åtgärder som tar bort hinder för att använda offentlig sektor samt utveckla den offentliga sektorns ...

 • Nytt gränslöst turistprojekt

  2019, Nyheter

  -Vi ska ta det bästa av varandra och använda det. Vi ska lära av varandra. En besökare som kommer hit känner inte av landsgränserna. Det sade Ka...

 • Vill ha en nordisk språkgemenskap

  2019, Nyheter

  -Gemensamma nordiska personnummer och stopp för att dubba skandinaviska filmer och serier till ett annat skandinaviskt språk. Det handlar om att ska...

 • Finland och Sverige nära varandra

  2019, Nyheter

  -Det är mycket som händer i omvärlden som gör att Sverige och Finland kommit närmare varandra. Det är till exempel Brexit, sanktionerna mot Ryss...

 • Löser fler gränshinder

  Nyheter

  -Vi löser allt fler gränshinder. I fjol löste vi 14 gränshinder. Det mesta under dom senaste fem-sex åren. Det sade Claes Håkansson, Nordiska mi...

 • Lätt vara gränsöverskridande

  Nyheter

  -Det ska vara lätt att göra rätt. Därför är det viktigt att förenkla det den gränsöverskridande verksamheten så mycket som möjligt. Det sad...

 • Yrkesbevis bör gälla över hela Norden

  Nyheter

  -Har man en yrkesutbildning i ett nordiskt land borde det yrkesbeviset även gälla i dom andra nordiska länderna. Det borde vara självklart och ett...

 • Arbetar för gränsöverskridande arbetsmarknad

  Nyheter

  -En av Nordkalottrådets uppgifter att arbeta för ökade möjligheter för en gränsöverskridande arbetsmarknad och ett ökat samarbete mellan Sveri...

 • Många deltagare i jobbprojekt

  Nyheter

  -Uppemot 750 personer och 24 olika arbetsgivare var iblandade i projektets olika rekryteringsarrangemang. Projektet gav direkt nio nya jobb och 22 job...

 • Ikea satsar på fossilfria transporter

  Nyheter

  -Nittio procent av Ikeas inrikes transporter med möbler producerade i Sverige är fossilfria. Det sade Johan Segersteen, chef vid Ikea Transport&...

 • Sidenvägen öppnar nya möjligheter för Nordkalotten

  Nyheter

  Den nya Sidenvägen öppnar stora möjligheter för interkontinentala transporter från och till Nordkalotten. Två av knutpunkterna längs vägen är...

 • Alla vägar bär till Torneå…

  Nyheter

  Det finns många stora utmaningar som måste lösas när man planerar och bygger interkontinentala godstransportkorridorer. -Alla framtida järnvägs...

 • Kina satsar mest på höghastighetståg

  Nyheter

  -Kina satsar mest i världen på höghastighetståg, och vi hjälper också andra länder som vill bygga banor för höghastighetståg. Det sade Wang ...

 • Projekt som ska vara vägledande i Europa

  Nyheter

  -Projektet ska stärka och utveckla en långsiktig stabil infrastruktur och en gemensam planering för att förbättra transportsystemet. Projektet sk...

 • Viktiga infrastruktursatsningar hos nordiska gränskommittéer

  Nyheter

  Ett annat gränsöverskridande infrastrukturprojekt är ”Mittstråket”, ett projekt för samverkan och investeringar för människor, företag och...

 • Nordiska samarbetet syns i gränskommittéerna

  Nyheter

  -Det faktiska nordiska samarbetet sker i gränskommittéerna. Det är där samarbetet syns tydligast. Det sade Mathias Lindström, direktör i Kvarken...

 • Möjligheter och utmaningar med digital teknik

  Nyheter

  -Det finns stora möjligheter, men också många utmaningar, med den digitala tekniken på landsbygden. Det sade Linda Randall, Nordregio, när hon me...

 • Digital entreprenör och digitala tvillingar

  Nyheter

  -Internet är ett enda stort nätverk där vi kan samarbeta. Och det bygger på trovärdighet och tillit. Det sade Annakarin Nyberg då hon medverkade...

 • Gränskommittéer viktiga i det nordiska samarbetet

  Nyheter

  -Gränskommittéerna har en mycket viktig roll i det nordiska samarbetet. Det sade Lise Östby, seniorrådgivare inom näringsliv, energi och regional...

 • Nya kontakter och lärdomar på gränsregionalt forum

  Nyheter

  -Det är viktigt för mig att träffa människor som jobbar i gränsregionerna. Jag har fått många nya kontakter och lärt mig mycket om olika proje...

 • Lyxhotell byggs i mitten av ingenting

  Nyheter

  Ett femstjärnigt lyxhotell med en spektakulär utsikt och naturaktiviteter. Det planerar bolaget Svanstein Resort att bygga i Övertorneå nära b...

 • Stora utmaningar för turismen i norr

  Nyheter

  -Det finns många stora utmaningar för att utveckla turismen i norra Finland och Tornedalen. Det sade Satu Luiro, sakkunnig i turism vid Lapplands f...

 • Kukkolaforsen och Ikea lockar turister

  Nyheter

  Kukkolaforsen, Haparanda skärgård och Ikea. Det är några av dom resmål som lockar flest turister till Torneå/Haparandaområdet. Det berättade K...

 • Satsar på cykling i naturen

  Nyheter

  -Vi arbetar för att utveckla Lyngenfjorden som ett bärkraftigt resemål. Vi satsar på att locka fler att komma och cykla i vår vackra natur. Det s...

 • Projekt visar kultur i Tornedalen

  Nyheter

  -Målet är att vi ska visa upp och dela med oss av dom kunskaper och rika kulturtraditioner som finns längs ”Norrskensvägen” i Tornedalen. Det ...

 • Turismen har en roll i klimatångesten

  2019, Nyheter

  Lapplands och Jyväskylä universiteten samverkar i ett tvärvetenskapligt projekt som ska utveckla mätmetoder för en hållbar tillväxt i turismen.

 • Tror på ökat gränssamarbete

  Nyheter

  Ensam är inte stark. Jag tror mycket på samarbete över gränserna. Tornedalsrådet kan utveckla samarbetet med Nordkalottrådet, och det finns stor...

 • Söker samarbete för landsbygdsutveckling

  Nyheter

  -Vi söker fler samarbeten över gränserna när det gäller utvecklingen på landsbygden och i byarna. Vi arbetar huvudsakligen i Norrbotten, men sam...

 • Låg arbetslöshet – stort kompetensbehov

  Nyheter

  Arbetslösheten I Nordnorge är låg och det finns stora behov av kompetenser inom många yrkesgrupper. Det berättade Carolien Vandersmissen, Eures-r...

 • Neddragningar på arbetsförmedlingen oroar

  Nyheter

  Stora neddragningar på den svenska arbetsförmedlingen, och en nedgång för kronkursen. Det är två faktorer som påverkar en annars positiv utveck...

 • Färre arbetslösa och många nya satsningar i norra Finland

  Nyheter

  Arbetslösheten minskar och många nya satsningar är på gång i norra Finland. Det berättade Eures-rådgivarna Tina Sundqvist, Uleåborg, och Pertt...

 • Eures-rådgivare ökar rörligheten över gränserna

  2019, Nyheter

  Ny finsk lag om social trygghet; i regel har arbetstagare rätt till sociala förmåner utifrån var man är bosatt om man har fast månadsinkomst på...

 • Många regler och lagar för att starta företag i Norge

  Nyheter

  Det finns många regler och lagar för att starta företag och bedriva näringsverksamhet i Norge om man kommer från ett annat land. Det berättade B...

 • Gemensamma mål och risker ger framgång

  Nyheter

  -Gemensamma och tydliga mål. Och att man delar risker och vinster. Det är bästa sättet att nå framgång mellan företag, till exempel i byggbrans...

 • Viktigt hitta egen nisch

  Nyheter

  -Det är viktigt att känna till varandras utbud och hitta egna nisch i det regionala utbudet. Det sade Emma Ebermark, vid Swedish Lapland/Gällivarep...

 • Stort behov av rätt kompetens inom besöksnäringen

  Nyheter

  -Kompetensbehovet inom besöksnäringen är komplext. Vi har ett skriande behov av folk med rätt kompetens, och det är viktigt att utbildningarna an...

 • Befrämja gränsöverskridande samarbete

  Nyheter

  Vilka erfarenheter har näringslivet om det gränsöverskridande samarbetet? Och hur ska det befrämjas? Det var en fråga som diskuterades vid ett pa...

 • Modell för samarbete över gränserna

  Nyheter

  -Vi bryter mark som av tradition varit kopplat till enskilda kommuner. Vi har hittat en ny modell för samarbete över kommungränserna. Den kan anvä...

 • Gränsregionala samarbetet viktigt i Narvik

  Nyheter

  -Det gränsregionala samarbetet är mycket viktigt för oss, både med Sverige och Finland. Det sade June Berg-Solland, vid Futurum AS, Narviks närin...

 • Bra resultat av näringslivsprojekt

  Nyheter

  -Resultatet har blivit mycket bra och vi har haft fler deltagande företag än vi hade som mål när vi startade projektet. Det sade Tuula Ajanki, pro...

 • Arktis – framtiden för distansöverbryggande teknik

  Nyheter

  - Den arktiska världen är framtiden när det gäller distansöverbryggande teknik och hälsovård. Det säger Anette Edin-Liljegren, senior forskare...

 • Internationellt samarbete i Vardö

  Nyheter

  -Vi har och har haft mycket internationellt samarbete här uppe genom århundrandena. Därför hälsar jag Nordkalottrådet särskilt välkomna hit ti...

 • Viktigt med långsiktig finansiering av gränstjänsten

  Nyheter

  -Det är en stor och viktig fråga att få en stabil och långsiktig finansiering av Nordkalottens Gränstjänst. Det var Nordkalottrådet enigt om n...

 • Omfattande verksamhet för Nordkalottrådet under 2018

  Nyheter

  Nordkalottrådet har haft en omfattande verksamhet inom flera olika områden. Det visar verksamhetsberättelsen för 2018 som presenterades vid Nordka...

 • -Känner starkt för Nordkalotten

  2019, Nyheter

  Intervju med Nordkalottrådets nya ordförande Linda Frohm från Region Norrbotten

 • Fokus och kärnområden i nya ordförandeskapet

  2019, Nyheter

  -Vi är eniga om att göra arbetet mer politiskt relevant genom att bland annat tänka över strukturer och fokusområden. Vi ska välja ut några kä...

 • Vemod och tillförsikt vid ordförandebyte

  2019, Nyheter

  -Jag känner ett stort vemod nu när min tid som ordförande i Nordkalottrådet är över. Men det är med stor tillförsikt jag lämnar över till Re...

 • Aktivt arbete för att ta bort gränshinder

  2019, Nyheter

  -Vid vägs ände kan vi dra slutsatsen att vi varit en aktiv pådrivare för att ta bort gränshinder. Det är många som tror att det är enkelt att ...

 • Gemensamma satsningar över gränserna

  2019, Nyheter

  -Bättre polissamarbete över gränserna på Nordkalotten och ett ökat vårdsamarbete. Det var några av dom förslag som kom fram vid gruppdiskussi...

 • Lite samarbete över gränsen

  2019, Nyheter

  Lite samarbete över gränsen -Vi har lite samarbete över gränsen mot Finland då det gäller hälsa, utbildning och arbetsmarknad. Det är mest vi...

 • Ber staten om hjälp mot gränshinder

  2019, Nyheter

  -Den finländska regeringen har lovat tillsätta en utredning om gränshindren inom social- och hälsovård mellan Norge och Finland. Vi hade nyligen ...

 • Unikt sätt att jobba med gränshinder

  2019, Nyheter

  -Nordkalottens Gränstjänst har ett unikt sätt att jobba med gränshinder. Man samlar in uppgifter från olika inblandade myndigheter för att tills...

 • -Säkra finansieringen av Nordkalottens gränstjänst

  2019, Nyheter

  I sitt vårmöte 2019 i Vadsö antog Nordkalottrådet följande politiska uttalandet: Nasjonale myndigheter må legge til rette for økt grensemobi...

 • Viktig uppgift för Nordkalottrådet att minska gränshinder

  2019, Nyheter

  -Det finns fortfarande många hinder för rörlighet och samarbete över gränserna på Nordkalotten. Därför har Nordkalottens gränstjänst och Nor...

 • Jämställdhetsperspektiv i klimatarbetet

  2019, Nyheter

  -Vi klarar av klimatförändringen. Men det är viktigt att ha ett feministiskt jämställdhetsperspektiv i arbetet. Det sade europaparlamentariker Li...

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  2019, Nyheter

  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är en mycket viktig punkt i den svenska nationella jämställdhetsstrategin som antogs 2017. -Vi är ett s...

 • Jämställdhet viktig för hållbara transportsystem

  2019, Nyheter

  -Jämställdhet är en central del för att vi ska kunna utveckla hållbara transportsystem och hållbarhet för alla. Transportsystemet är viktigt f...

 • Samiskt center för psykisk hälsovård

  2019, Nyheter

  -Förutom att vi bedriver psykisk hälsovård för samer, så har vi också forskning som ska komma den samiska befolkningen tillgodo. Det sade Gunn H...

 • Ojämlik hälsovård för samer

  2019, Nyheter

  -Samer har lägre förtroende för sjukvården än andra i befolkningen, och många samer är oroliga för sin hälsa. Det sade Lotta Omma, vid kunska...

 • Särbeskattning och jämställdhet i EU-debatt

  2019, Nyheter

  Särbeskattning och jämställdhet var dom viktigaste frågorna när EU-parlamentarikerna Anna Hedh(S) och Abir Al Salhani (C) debatterade vid Forum J...

 • Politiker ger förutsättningar

  2019, Nyheter

  -Det är politikerna som ger förutsättningarna för att öka jämställdheten, men det är inte lösningen på allt. Det är vi utanför som måste ...

 • Lösningar för ökad rörlighet på landsbygden

  2019, Nyheter

  Hur ska man öka rörligheten på landsbygden? Det var nyckelfrågan på seminariet ”Innovativa lösningar för mobiliteten på landsbygden” vid N...

 • -Digitalisering viktigast för ungdom på landsbygden

  2019, Nyheter

  -Digitaliseringen är utan tvekan det allra viktigaste för att ungdomar ska trivas på landsbygden. Det sade Emilia Astrenius Widerström, ordföran...

 • Stora förändringar ger nya möjligheter

  2019, Nyheter

  -Förändringen går fort men möjligheterna är stora, bara man förstår vad som driver på utvecklingen. Det sade Hilkka Vihinen, professor i stats...

 • Ta fram goda exempel på gränsens möjligheter

  2019, Nyheter

  -Vi ska använda oss av gränsens möjligheter och visa på lyckade exempel på samarbete över gränserna. Det sade Paula Mikkola, generalsekreterare...

 • Större skillnader i Norden med regionreformer

  2019, Nyheter

  -Skillnaderna mellan dom nordiska länderna växer i och med regionreformerna. Det sade Siv Sandberg, forskare vid Åbo akademi, när hon medverkade v...

 • Stora regionala förändringar på gång i Norden

  2019, Nyheter

  Det är stora regionala förändringar på gång i dom nordiska länderna. Representanter för dom olika länderna, utom Island, berättade om förän...

 • Anmärkningsvärda variationer för in-, och utvandring i Norden

  2019, Nyheter

  Det finns stora anmärkningsvärda variationer för in-, och utvandringen i Norden under åren 2007-2016. Det visar rapporten ”State of the Nordic R...

 • -Lyssna på rösterna där ute

  2019, Nyheter

  -Lyssna på rösterna där ute. Det var budskapet i det inlägg som Björn Egil Flö, forskare vid NIBIO, norska institutet för bioekonomi, framförd...

 • Viktigt med infrastruktur och kommunikationer

  2019, Nyheter

  -Fungerande infrastruktur och bra kommunikationer är mycket viktiga för att hålla samman en region av stad och landsbygd. Det sade Ulrika Geeraedts...

 • Gränserna en viktig resurs för gemensamma utmaningar

  2019, Nyheter

  -Ett effektivt gränsregionalt samarbete är viktigt. Det kräver en vilja att ta itu och arbeta med gemensamma utmaningar och använda våra gränser...

 • Fördelar med ökat samarbete

  2019, Nyheter

  -Det finns många fördelar med ett ökat samarbete mellan dom arktiska programmen, sade Christopher Parker från NPA-programmet vi klustereventet i ...

 • Smarta energilösningar i Arktis

  2019, Nyheter

  -Vi vill ju att folk ska flytta till Arktis istället för att flytta härifrån. Därför är det viktigt med smarta energilösningar. Det sade Mikko...

 • Förändringar för Interreg-programmen efter 2020

  2019, Nyheter

  Det blir mindre pengar, en lägre medfinansieringsgrad och en del andra förändringar för Interreg-programmen efter 2020. Det berättade Bernhard Sc...

 • Ökat utbyte mellan arktiska samarbetsprogram

  2018, Nyheter

  Ett ökat utbyte mellan dom Arktiska samarbetsprogrammen. Det var ett av syftena när ”The 2nd Arctic projekt clustering event” arrangerades i Rov...

 • Nordkalotten mest integrerat i Norden

  2018, Nyheter

  Nordkalottkonferensen i Tromsö uppmanar regeringarna och sametingen i Finland, Norge och Sverige att göra Nordkalotten till Nordens mest integrerade...

 • -Världens mest hållbara arktiska turism

  2018, Nyheter

  -Vi ska bli världens mest hållbara och tillgängliga turistområde. Det sade Camilla Bondareva, destinationsstrateg vid Swedish Lapland Visitors boa...

 • Bärkraftig tillväxt på Nordkalotten

  2018, Nyheter

  Anne Husebekk, rektor vid Norges arktiska universitet, har studerat tillväxten på Nordkalotten. Hon medverkade vid Nordkalottkonferensen i Tromsö u...

 • -Skam att det finns gränshinder i Norden

  2018, Nyheter

  -Det är en skam att det finns gränshinder i Norden! Om Norden ska vara världens mest integrerade område måste man lösa detta. Annars tror jag no...

 • Järnvägar och intelligenta vägar på Nordkalotten

  2018, Nyheter

  Arktisk järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes, intelligenta vägar och 4G på Nordkalotten. Det var några av dom frågor som diskuterades under te...

 • -Gränsöverskridande samarbete viktigt

  2018, Nyheter

  -Det gränsöverskridande samarbetet i norr är mycket viktigt. Gränskommittéer som Nordkalottrådet har en särskild ställning i det gränslösa s...

 • Kartläggning av gränskommunalt samarbete

  2018, Nyheter

  Nordkalottrådet har ansökt hos Nordregio (Nordisk forskningsinstitut för regional utveckling och planering) om att starta ett projekt för att ta ...

 • Nordkalottrådet observatör i Arktiska rådet?

  2018, Nyheter

  -Om Nordkalottrådet ska få observatörsstatus i Arktiska rådet kan detta vara prejudicerande även för andra regionala organisationer. Frågan är...

 • Momsdeponering – problem i gränshandeln

  2018, Nyheter

  Deponering av moms i Norge för företag som för varor över gränserna till Finland och Sverige. Det har länge varit ett gränshinder och ett probl...

 • Behov av digital karriärvägledning på Nordkalotten

  2018, Nyheter

  Det finns behov av en gemensam digital karriärvägledningstjänst på Nordkalotten. Det synliggör i större grad än nu vilka utbildningsmöjlighete...

 • Brist på kompetens på Nordkalotten

  2018, Nyheter

  -Vi representerar folket på Nordkalotten och vi vill stärka samarbetet över gränserna. Nu har vi fokus på kompetens. Befolkningen blir äldre och...

 • Visioner för Nordkalottens Gränstjänst 2027

  2018, Nyheter

  Nya visioner presenterades och några gamla visioner fastställdes vid den strategiworkshop som Nordkalottens Gränstjänst arrangerade i Tromsö.

 • Praxis inom byggbranschen

  2018, Nyheter

  Vad finns det för praxis som påverkar byggbranschen i Sverige, Finland och Norge? Det var en fråga som togs upp vid gränstjänstkonferensen på H...

 • Offentligt vårdmonopol i Sverige

  2018, Nyheter

  -I Sverige finns ett offentligt monopol på vården, oavsett om den är offentlig eller privat. All vård betalas med skattemedel. Det sade Anne Eriks...

 • Nye hjemmesider for Nordkalottens Grensetjeneste

  2018, Nyheter

  Nordkalottens Gränstjänst har nya hemsidor som ger information för enskilda och organisationer om frågor som ska beaktas vid gränsöverskridande ...

 • Hur minska hinder för nordiskt gränssamarbete?

  2018, Nyheter

  Vilka möjligheter ger det nordiska gränssamarbetet och hur ska man ta bort hindren? Det var temat för en diskussion vid gränstjänstkonferensen p...

 • -Samordna nordiska lagar

  2018, Nyheter

  -Dom nordiska länderna måste samordna sina lagar så man inte skapar nya gränshinder. Det är svårt och dyrt att rätta till det i efterhand. Det ...

 • Norden föregångare i gränsregionalt samarbete

  2018, Nyheter

  -Vi i Norden är föregångare då det gäller gränsregionalt samarbete i Europa. Många av andra regionala samarbeten ute i Europa är där vi var f...

 • -Gränstjänsterna utför ett viktigt arbete

  2018, Nyheter

  -Gränstjänsterna utför ett mycket viktigt arbete för att öppna dom nordiska gränserna och gynna fri rörlighet av människor, tjänster och data...

 • -Viktigt minska gränshinder på Nordkalotten

  2018, Nyheter

  -Gränserna i Norden och på Nordkalotten är problemfria för turister, men inte för företag. Därför är det arbete som Nordkalottens gränstjän...

 • Semesterstängt under juli månad

  2018

  Nordkalottrådets kontor har semesterstängt under d. 5/7-5/8

 • Gränslöst Norden-tema på årets Nordkalottkonferens.

  2018, Nyheter

  Ett gränslöst Norden. Det är temat för Nordkalottkonferensen som arrangeras i Tromsö den 24-25 augusti i år. -Alla lever gränslöst på Nordka...

 • Fördel anlita speditör

  2018, Nyheter

  -Det är en fördel för ett företag som ska sälja produkter på en annan marknad att anlita en speditör i det landet man ska sälja produkterna so...

 • ”Måsten” för att lyckas utomlands

  2018, Nyheter

  -Det finns tre måsten när man satsar på en marknad utomlands. Du måste förstå marknaden. Du måste förstå kulturen och du måste förstå spr...

 • Djungel av företagsstöd i Sverige

  2018, Nyheter

  -Medan Norge har få stödformer för företag, så finns det en djungel av företagsstöd i Sverige. Vi har minst 600 olika typer av stöd. Det sade ...

 • Vill ha fler norska företag

  2018, Nyheter

  -Vi vill gärna ha fler norska företag i vår kommun. Det sade Karin Lundberg, vid näringslivskontoret på Storumans kommun, då hon medverkade vid ...

 • Sverige- första steget för norska företag

  2018, Nyheter

  -Norska företag ser ofta Sverige som det första landet när dom ska börja med verksamhet utomlands. Dels är marknaden dubbelt så stor som i Norge...

 • Möjligheter och hinder i gränshandeln

  2018, Nyheter

  Vilka möjligheter och hinder finns då det gäller företagens vilja att bedriva verksamhet över gränsen mellan Norge och Sverige? Det var temat f...

 • Återuppväcker gränslöst samarbete

  2018, Nyheter

  -Historiskt sett är Tärnaby-, och Hattfjelldal samma område. Här har det inte funnits några gränser tidigare. Det är det gränslösa samarbetet...

 • -Urfolkens rättigheter är mänskliga rättigheter

  2018, Nyheter

  -Urfolkens rättigheter är en del av dom mänskliga rättigheterna som måste respekteras. Det sade Oskar Njajta Östergren, same från Tärnaby, nä...

 • Digitaliseringen raderar ut städernas fördel

  2018

  -Städernas fördel har nästan raderats ut av digitaliseringen. I dag är det inte var du lever, utan hur du väljer att leva ditt liv, som är det v...

 • Unika platser är attraktiva

  2018, Nyheter

  Vad är det som gör en plats attraktiv. Det var huvudfrågan när Johanna Balogh från Piteå science park medverkade vid Reglabs årskonferens i Ume...

 • Jobb oberoende av plats

  2018, Nyheter

  -Fler och fler företag har inget fast kontor,utan verkar på olika platser i flera länder. Det ställer nya krav. Kompetens och ett självständigt...

 • Naturen viktig i framtidslandskapet

  2018, Nyheter

  -Naturen är viktig i framtidslandskapet. Det handlar om att kombinera den urbana, staden, med naturen. Eftersom vi är i Västerbotten kan jag se ett...

 • Invandring viktig för småkommuner i glesbygden

  2018, Nyheter

  -Norden har en ökande och åldrande befolkning. Många små kommuner i glesbygden är beroende av invandringen för att få en positiv befolkningsutv...

 • -Viktigt tänka långsiktigt om regional utveckling

  2018, Nyheter

  -Vi måste tänka långsiktigt då det gäller regional utveckling. Det sade Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten och nyvald ordf...

 • Bärvax- en arktisk resurs att ta tillvara

  2018, Nyheter

  Hur ska man ta tillvara det naturliga vaxet som finns runt alla vilda bär? Det är huvudmålet för Interreg-projektet ”Natural wax of Arctic Berr...

 • Turistprojekt lockade många nya besökare

  2018, Nyheter

  255 000 fler gästnätter, 33 000 nya gästnätter. Det är resultatet av Interreg-projektet Visit Arctic Europe. -Det ser vi som ett mycket bra resu...

 • Problem med oinsatta  journalister

  2018, Nyheter

  Det är problem med journalister som kommer söderifrån och ska skildra situationen i Arktis utan att dom är insatta i hur det är uppe i norr.Det v...

 • Samarbete mellan städer i Arktis

  2018, Nyheter

  -Vi är en växande stad i Arktis. Det ställer oss inför stora utmaningar. Det sade Esko Lotvonen, stadsdirektör i Rovaniemi, då han deltog i semi...

 • Unga i Arktis mår inte bra

  2018, Nyheter

  Hur ska vi få unga människor i Arktis att må bättre? Det var frågan vid ett seminarium under Rovaniemi Arctic Spirit. -Jag kan konstatera att m...

 • Världen är inte hållbar

  2018, Nyheter

  -Världen är inte hållbar. Det är en stor utmaning att få alla länder att ta till sig och följa dom globala hållbarhetsmål som FN satt upp i A...

 • Utveckling för nästa generation i Arktis

  2018, Nyheter

  -Vi måste ha en utveckling i Arktis så vi kan garantera att nästa generation också ska kunna bo där. Det sade Katri Kulmini(C),riksdagspolitiker,...

 • Önskar mer internationellt samarbete i Arktis

  2018

  Finlands utrikesminister Timo Soini(SF) önskar mer internationellt samarbete i Arktis. Det sade han då han invigningstalade vid Rovaniemi Arctic Spi...

 • Ökat samarbete mellan Finnmark och Lappland

  2017, Nyheter

  Finnmark och Lappland undertecknade två samarbetsavtal

 • Gränsöverskridande samarbete högt på dagordningen

  2017, Nyheter

  Regionala nätverk över de nordiska gränserna är viktiga för det nordiska samarbetet. De bidrar till gränsöverskridande problemlösningar.

 • Nordkalottrådet – nyckeln till att öppna dörrar

  2017, Nyheter

  Nordkalottsamarbetet behöver synliggöras mer och fokuseras tydligare för att det ska lyckas med att öppna dörrar.

 • Nordkalottrådets insatsområden 2017-2020

  2017, Nyheter

  Nordkalottrådets insatsområden 2017-2020: regionalpolitik, gränshinderarbete, demografi och kompetens, miljö, erfarenhetsutbyte, kommunikation.

 • Smalare program och ökat samarbete med andra organisationer

  2017, Nyheter

  Nordkalottrådet möter regionens nya utmaningar med ett smalare och mer fokuserat handlingsprogram under 2017-2020.

 • Vill stärka folkligt samarbete över gränserna på Nordkalotten

  2017, Nyheter

  Finnmarks ordförandeskapsprogram prioriterar gränsens möjligheter, gränshinderarbete, demografi- och miljöfrågor, folk-till-folk samarbete och k...

 • Finnmarks ordförandeskapsprogram i Nordkalottrådet under 2017-2018

  2017, Nyheter

  I Nordkalottsamarbetet satsar Finnmark på politiskt relevanta frågor, samordning mellan myndigheter och organsationer, gränshinder, och folk-till-f...

 • Nordkalottrådet fyller 50 år

  2017, Nyheter

  Nordkalottrådet möts den 26 september och jubileumskonferensen arrangeras den 27 september i Finnmark fylkeshus.

 • Sidenvägen startar i höst

  2017, Nyheter

  Den nya Sidenvägen ska öppna möjligheter för exportföretag i Norden att sälja sina produkter i Asien. Persontrafiken kan också planeras till st...

 • Projekt för fler bostäder i Nordnorge

  2017, Nyheter

  Företag kan få stöd från Husbanken för att bygga bostäder för ekonomiskt svaga grupper. Samarbete med svenska och finska företag intresserar k...

 • Interreg-projekt som ska hjälpa näringslivet på Nordkalotten

  2017, Nyheter

  Verksamheten vid Nordkalottens gränstjänst ska utvecklas för att kunna informera bättre näringslivet om gränsregionala möjligheter och utmaning...

 • Vad gäller för svenska företag i Norge?

  2017, Nyheter

  Momsregler för svenska företag som vill importera till Norge eller sälja varor i Norge.

 • Nordkalottens Gränstjänst behandlade fler än 100 olika gränshinderfrågor under 2016

  2017, Nyheter

  Flest antalet kontakter kommer från privatpersoner men antalet förfrågningar från företag ökar, bl.a. när intresset för Norges investeringar v...

 • Sju gränshinder borttagna 2016

  2017, Nyheter

  Två av gränshindren har Nordkalottens gränstjänst lyft fram: rätt till finskt vuxenstudiestöd samt deponering av norsk moms vid införsel av arb...

 • Kartläggningar bekräftar kompetensbehovet på Nordkalotten

  2016, Nyheter

  NHO kompetensbarometer visar att 52 % av företagen har ett otäckt kompetensbehov på Nordkalotten. I tillägg behövs lärlingsplatser och utbildnin...

 • Näringslivet blomstrar i norr

  2016, Nyheter

  Näringslivet blomstrar men man behöver hitta nya sätt att tillfredsställa behovet av kompetent arbetskraft i framtiden.

 • Godkännande av utländska kvalifikationer i Norge

  2016, Nyheter

  NOKUT hanterar utlänningarnas ansökningar och utfärdar kvalifikationsintyg när det gäller reglerade yrken i Norge.

 • Alla vill göra gott

  2016, Nyheter

  Rekryterare berättar att rätt attityd, yrkeskompetens och -erfarenhet samt goda språkkunskaper är viktiga egenskaper när man söker ny arbetskraft.

 • Vill öppna skola för äldre elever

  2016, Nyheter

  Troms vill satsa på ungdomar som hoppat av yrkesutbildningen. Nordnorge saknar kompetent personal i många yrken, inte minst inom fiskeindustrin.

 • Språktema på Nordkalottkonferensen

  2016, Arkiv

  29. Nordkalottkonferensen i Kemi hade minoritetsspråk och kultur som tema. Konferensens slutresolution framhävde behovet att stödja minoritetspråk...

 • Upphandling över gränserna

  2016, Nyheter

  Fallstudie av offentlig upphandling över gränserna vid TorneåHaparanda. Information om A1-intyget för arbetstagare som jobbar tillfälligt i ett a...

 • Nära 4000 kontakter till Nordkalottens Gränstjänst under 2015

  2016, Arkiv

  Nordkalottens Gränstjänst mottar fleratusen förfrågningar varje år. De flesta kommer från privatpersoner men antalet frågor från näringslivet...

 • Ny roll för Nordkalottrådet

  2016, Arkiv

  Arbetsgruppen bearbetar förslag om vem som ska vara medlem i Nordkalottrådet, vad och hur rådet ska arbeta från och med 2017.

 • Våga bryta mönster över gränser

  2016, Nyheter

  Nordkalottens företag ska inte se varandra som konkurrenter. Vi ska marknadsföra oss som ett område. Vi bör öka arbetskraftens rörlighet över g...

 • Små nationer kompletterar varandra

  2016, Arkiv

  Det finns kulturskillnader mellan dom nordiska länderna som gör att man är duktig på olika saker och därmed kompletterar varandra.

Färska nyheter hittar du även här