2018, Nyheter 30.06.2018 Paula Mikkola
Ett gränslöst Norden. Det är temat för Nordkalottkonferensen som arrangeras i Tromsö den 24-25 augusti i år. -Alla lever gränslöst på Nordkalotten. Det gäller att ta bort både dom geografiska och mentala gränshindren, säger Ane Håvardsholm, vid Föreningen Norden i Norge som arrangerar konferensen.

Det är den 30:e Nordkalottkonferensen sedan starten i Torneå 1960. Konferenserna anordnas vartannat år i något av dom tre Nordkalottländerna, Norge, Finland och Sverige.

Nordkalottrådet medarrangör

Föreningen Norden Norge är huvudarrangör. Nordkalottrådet är, tillsammans med Nordiska ministerrådet, Sparebanken1 och Letterstedska föreningen, medarrangörer till årets Nordkalottkonferens.

-Vi räknar med 120-130 deltagare i år. Dom som själva bokar boende kan anmäla sig fram till veckan när konferensen äger rum, säger Ane Håvardsholm.

Kommunikationer

Nordkalottkonferensen tar upp lika ämnen som bygger vidare på huvudtemat om ett gränslöst Norden. Det är kommunikationer, infrastruktur, transporter, navigation och mobil-,och bredbandstäckning. Bra kommunikationer ska lägga grunder för regional utveckling och bidra till tillväxt och en grön omställning av näringslivet,.

-Ett exempel på gränslöst samarbete på Nordkalotten är projektet intelligenta vägar mellan Norge och Finland, sade Ane Håvardsholm

Bredband

Bättre bredband och transporter ska öppna för tätare samarbete, nya marknader och stärka dom internationella kontakterna.

-Bredbandsutbyggnaden är dålig på många håll och det är ett stort problem,  säger Ane Håvardsholm.

Planer på olika järnvägsprojekt på Nordkalotten kommer också att tas upp på konferensen.

Attraktivitet

Ytterligare ett ämne som tas upp är Nordkalottens attraktivitet. Det handlar om bärkraftiga industrier samt mat och upplevelser. Det gäller att använda sig av Nordkalottens naturliga resurser, som allt från mat och natur till energi, mineraler och kunskaper. Det är genom regionalt samarbete man kan utveckla bättre miljöteknologi, energilösningar och byggverksamhet, heter det i programbladet.

-Turismen är ett viktigt område där man kan samarbeta gränslöst på Nordkalotten, säger Ane Håvardsholm

Många talare

Konferensens första talare är Anne Karin Olli , statssekreterare i det norska kommunal-, och moderniseringsdepartementet. Därefter talar Remi Strand, ordförande i Nordkalottrådet.

Bland andra talare och föreläsare finns Krister Bringeus, Sveriges ambassadör i den arktiska regionen, Timo Lohi, Region Nord-Lappland, Silje Muotka, Sametingsrådet för näring, miljö, och regionalpolitik, och många fler.

https://www.norden.no/aktiviteter/nordkalottkonferansen-2018