Nordkalottrådet är högsta beslutande organ för Nordkalottsamarbetet och består av 11-12 ledamöter, tre-fyra från varje medlemsland.

Nordkalottrådets medlemmar

Troms og Finnmark samt Nordland från Norge, Norrbotten från Sverige och Lappland från Finland är Nordkalottrådets medlemsregioner. Ordförandeskapet i rådet alternerar i perioder om två år mellan fylkeskommunerna, Norrbottens medlemsorganisationer och Lapplands förbund. Nordkalottrådet sammanträder 1-3 gånger per år. 

Nordkalottrådets medlemmar 2023:

Finland

Styrelsemedlem Tanja Joona, Lapplands förbund 

Överdirektör Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central 

Stadsdirektör Jukka Kujala, Torneå stad

VD Liisa Ansala, Lapplands handelskammare

Sverige

Regionråd Glenn Berggård, Region Norrbotten 

Landshövding Lotta Finstorp, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kommunalråd Patric Lundström, Norrbottens Kommuner

VD Linda Nilsson, Norrbottens handelskammare 

Norge 

Fylkesråd för näring Linda Helén Haukland, Nordland fylkeskommune 

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Seniorrådgiver Tom Hansen,  Innovasjon Norge Arktis  

 

 

NORDKALOTTRÅDETS BEREDNINGSGRUPP (NKR/BG)

Nordkalottrådets beredningsgrupp har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten och genomförandet av de beslut Nordkalottrådet har fattat. Beredningsgruppen förbereder ärenden som ska beslutas i Nordkalottrådet.

NKR/Bg består av vardera en eller två tjänsteman från medlemsregioner. Ordförandeskapet i beredningsgruppen följer ordförandeskapet i Nordkalottrådet. NKR/Bg möts minst fyra gånger per år.

SEKRETARIAT 

Nordkalottrådets sekretariat är tillsvidare lokaliserad hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Rådets ordförande och ordförande i NKR/Bg ansvarar för arbetsledning av sekretariatets personal.

Sekretariatet svarar för administrativ service och tjänster till rådet och till NKR/Bg, samt sköter all löpande verksamhet för genomförande av verksamhetsplan och handlingsprogram. Sekretariatet samordnar också  verksamheten hos Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge.

Paula Mikkola har arbetat som Nordkalottrådets generalsekreterare sedan 2003. 

.

Beredningsgruppens medlemmar

  • Utvecklingsdirektör Päivi Ekdahl, Lapplands förbund
  • Rådgivare Stig Olsen, Nordland fylkeskommune
  • Specialrådgivare Bente Knudsen Helland Troms och Finnmark fylkeskommune
  • Senior rådgivare Håkan Wiklund, Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Eu-projektsamordnare Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten
  • Avdelingsleder Helén Andersen, Troms och Finnmark fylkeskommune