Nordkalottrådet är högsta beslutande organ för Nordkalottsamarbetet och består av 11-12 ledamöter, tre-fyra från varje medlemsland.

Nordkalottrådets medlemmar

Troms og Finnmark samt Nordland från Norge, Norrbotten från Sverige och Lappland från Finland är Nordkalottrådets medlemsregioner. Ordförandeskapet i rådet alternerar i perioder om två år mellan fylkeskommunerna, Norrbottens medlemsorganisationer och Lapplands förbund. Nordkalottrådet sammanträder 1-3 gånger per år. 

Nordkalottrådets medlemmar 2021:

Finland

Landskapsdirektör Mika Riipi, Lapplands förbund 

Överdirektör Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central 

Stadsdirektör Timo Nousiainen, Torneå stad

VD Timo Rautajoki, Lapplands handelskammare

Sverige

Regionråd Linda Frohm, Region Norrbotten 

Landshövding Lotta Finstorp, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kommunalråd Henrik Ölvebo, Norrbottens Kommuner

VD Linda Nilsson, Norrbottens handelskammare 

Norge 

Fylkesråd Linda Helén Haukland, Nordland fylkeskommune 

Fylkesrådsleder Björn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune

Representant för Innovasjon Norge Arktis  

 

 

NORDKALOTTRÅDETS BEREDNINGSGRUPP (NKR/BG)

Nordkalottrådets beredningsgrupp har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten och genomförandet av de beslut Nordkalottrådet har fattat. Beredningsgruppen förbereder ärenden som ska beslutas i Nordkalottrådet.

NKR/Bg består av vardera en eller två tjänsteman från medlemsregioner. Ordförandeskapet i beredningsgruppen följer ordförandeskapet i Nordkalottrådet. NKR/Bg möts minst fyra gånger per år.

SEKRETARIAT 

Nordkalottrådets sekretariat är tillsvidare lokaliserad hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Rådets ordförande och ordförande i NKR/Bg ansvarar för arbetsledning av sekretariatets personal.

Sekretariatet svarar för administrativ service och tjänster till rådet och till NKR/Bg, samt sköter all löpande verksamhet för genomförande av verksamhetsplan och handlingsprogram. Sekretariatet samordnar också Gränstjänstkontorens verksamhet.

Paula Mikkola har arbetat som Nordkalottrådets generalsekreterare sedan 2003. 

.

Beredningsgruppens medlemmar

  • Administrationsdirektör Raimo Holster, Lapplands förbund
  • Rådgivare Stig Olsen, Nordland fylkeskommune
  • Senior rådgivare Ian Jawahir, Troms och Finnmark fylkeskommune
  • EU-informatör Jonas Nuldén, Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Eu-projektsamordnare Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten
  • Internationell rådgivare Natalia Karlsen, Troms och Finnmark fylkeskommune