Nordkalottrådet är högsta beslutande organ för Nordkalottsamarbetet och består av 12 ledamöter, fyra från varje medlemsland.

Nordkalottrådets medlemmar

Finnmark, Troms och Nordland från Norge, Norrbottens län från Sverige och Lapplands förbund från Finland är Nordkalottrådets medlemsregioner. Ordförandeskapet i rådet alternerar i perioder om två år mellan fylkeskommunerna, Länsstyrelsen och Lapplands förbund. Nordkalottrådet sammanträder 1-3 gånger per år. 

Nordkalottrådets medlemmar 2016:

Finland

Styrelsemedlem Arto Ojala, Lapplands förbund 

Överdirektör Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central 

Kommundirektör Esko Lotvonen, Rovaniemi stad

VD Timo Rautajoki, Lapplands handelskammare

Sverige

Landshövding Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Landstingsråd Maria Stenberg, Norrbottens läns landsting 

Kommunalråd Peter Waara, Kommunförbundet Norrbotten.

VD Linda Nilsson, Norrbottens handelskammare 

Norge 

Fylkesråd Ingelin Noresjö, Nordland fylkeskommune 

Fylkesråd Willy Örnebakk, Troms fylkeskommune

Fylkesråd Remi Strand, Finnmark fylkeskommune

en representant för Innovasjon Norge   

 

 

NORDKALOTTRÅDETS BEREDNINGSGRUPP (NKR/BG)

Nordkalottrådets beredningsgrupp har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten och genomförandet av de beslut Nordkalottrådet har fattat. Beredningsgruppen förbereder ärenden som ska beslutas i Nordkalottrådet.

NKR/Bg består av vardera en tjänsteman från medlemsregioner. Ordförandeskapet i beredningsgruppen följer ordförandeskapet i Nordkalottrådet. NKR/Bg möts minst fyra gånger per år

SEKRETARIAT 

Nordkalottrådets sekretariat är tillsvidare lokaliserad hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Rådets ordförande och ordförande i NKR/Bg ansvarar för arbetsledning av sekretariatets personal.

Sekretariatet svarar för administrativ service och tjänster till rådet och till NKR/Bg, samt sköter all löpande verksamhet för genomförande av verksamhetsplan och handlingsprogram. Sekretariatet samordnar också Gränstjänstkontorens verksamhet

Paula Mikkola har arbetat som Nordkalottrådets generalsekreterare sedan 2003. 

.

Beredningsgruppens medlemmar

  • Administrationsdirektör Raimo Holster, Lapplands förbund
  • Rådgivare Zdenek Dvorak, Nordland fylkeskommune
  • Senior rådgivare Ian Jawahir, Troms fylkeskommune
  • Handläggare Iiris Mäntyranta, Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Eu-projektsamordnare Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten
  • Internationell rådgivare Markus Karlsen, Finnmark fylkeskommune