Nordkalottrådet beviljar delfinansiering för samarbetsprojekt med aktörer från alla medlemsregioner. Projekten ska passa in i de prioriteringar som rådet fastställer i sin årliga verksamhetsplan.

Finansieringsvillkor

Nordkalottrådets finansiering i ett enskilt projekt får inte överstiga 50 % av den totala finansieringen. Stödbeloppen rör sig oftast mellan 1000-10000 euro.

Vid beslut om projektfinansiering fäster Nordkalottrådet speciellt uppmärksamhet vid följande saker: 

 • partnerskapet; projektet ska ha aktörer från alla rådets medlemsländer 
 • projektet förväntas skapa nordiskt mervärde
 • nyhetsvärde; projektet har inte genomförts tidigare på samma sätt 
 • rådet kan medfinansiera en aktivitet eller insats högst två gånger i följd. Därefter ska arrangören försäkra sig om finansiering från andra håll
 • projektet ska passa in i de prioriteringar som rådet har fastställd i sin verksamhetsplan. 

Ansökningsblankett

Projektperiod

Ansvarig organisation / projektledare

Projektbeskrivning

Lägg till ett mail här med en kopia av programmet

*) Nordisk nytta kan beskrivas genom att besvara bl.a. följande frågor:

 • På vilket sätt bidrar projektet till att Nordkalotten fungerar som en sammanhängande region?
 • På vilket sätt utlöser projektet andra resurser i regionen?
 • På vilket sätt bidrar projektet till att optimalisera regionala insatser?
 • Kan projektet hitta någon annan finansiering om inte Nordkalottrådet stöder det?

 

Rekvisitionsblankett

Projektinformation

Sökande

Lägg till ett mail här med en kopia av programmet
 1. Om rekvisitionen gäller projektförskott, ska kopior av andra medfinansieringsbeslut bifogas. Om projektbudgeten har reviderats efter att ansökan till Nordkalottrådet lämnades in ska den senaste versionen av budgeten översändas med förskottsrekvisition.
 2. Om rekvisitionen gäller ett pågående projekt ska en kostnadsredovisning och aktivitetsrapport för den aktuella redovisningsperioden bifogas. De översänds till Nordkalottrådet med epost.
 3. Om rekvisitionen gäller projektets slutrapportering ska en sammanfattning av hela projektet inklusive resultatsammanställning och en undertecknad kostnadsredovisning av hela projektet bifogas. De kan översändas till Nordkalottrådets sekretariat med epost eller vanlig post.