2017, Nyheter 08.03.2017 Paula Mikkola
Gränshinderrådets årsrapport 2016 berättar om verksamhetens resultat.

Paivi K

Sju nordiska gränshinder avskaffades i fjol, efter att Gränshinderrådet pressat regeringarna att finna en lösning enligt Gränshinderrådets årsrapport.

 

Gränshinderrådet har de nordiska regeringarnas uppdrag att bekämpa de gränshinder som bromsar jobb och tillväxt i Norden. Rådet prioriterar årligen de viktigaste gränshindren och försöker sedan driva fram en lösning hos berörda departement.

 

Nordkalottens Gränstjänst föreslår aktuella hinder till Gränshinderrådet

 

Nordkalottens gränstjänst förmedlar information till Gränshinderrådet om upptäckta gränshinder som behöver lösas.

 

Det var 2012 Päivi Koivupalo vid Nordkalottens Gränstjänst som uppmärksammade att det var problem för finska medborgare som jobbat utomlands att få vuxenutbildningsstöd i Finland.

-Efter analys skickades information till gränshinderrådet i september 2012 och 2014 blev vuxenutbildningsstödet en av gränshinderrådets prioriterade gränshinder. Riksdagen fattade beslut 2016 och från och med 1 januari 2017 är det gränshindret löst, berättar Päivi Koivupalo.

 

Slipper deponera moms

 

Gränshindret att företag som ska ta in arbetsmaskiner i Norge måste deponera moms i Norge har varit uppe på flera av dom Gränshinderrådslag som Nordkalottens Gränstjänst arrangerar.

 

Det gäller att företag som till exempel ska arbeta med anläggningsmaskiner i Norge och kommer från andra länder, främst då Sverige och Finland, måste deponera stora summor moms innan dom får föra in maskinerna.

 

Det hindret är borttaget från och med första januari 2017. För att fritt föra in sina maskiner måste företaget vara registrerat hos den norska Skatte-etaten. De som inte är registrerade måste fortfarade deponera moms. 

 

Fler borttagna hinder

 

Övriga gränshinder som också tagits bort under 2016 är följande:

*Svenskt förarbevis för snöskoter godkänns nu i Norge.

*Den som arbetat och fått ersättning vid nedsatt arbetsförmåga (arbeidsavklaringspeng) i Norge kan också få rätt till a-kassa i Sverige.

*Isländska ungdomar har rätt att resa till EU-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.

*Arbetet har påbörjats för att säkra att grönländska utbildningar ska godkännas i övriga Norden.

*Dom nordiska statistikmyndigheterna samarbetar för att utveckla den gränsregionala statistiken. Nordiska ministerrådet har avsatt pengar i sin budget för att föra statistik över hur människorna rör sig över gränserna till arbete eller studier.

Gränshinderrådets årsrapport kan laddas ned från följande adress: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070203/FULLTEXT01.pdf