2018, Nyheter 13.11.2018 Paula Mikkola
Arktisk järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes, intelligenta vägar och 4G på Nordkalotten. Det var några av dom frågor som diskuterades under temat ”infrastruktur” på Nordkalottkonferensen i Tromsö.

Torgeir Knag Fylkesnes sitter som representant för SV i stortinget och ledamot i Nordiska rådet.

-40 procent av all export från Norge är olja och gas. Det är en stor politisk fråga vad Norge ska ersätta detta med när klimatet gör att vi minskar användandet av olja och gas, sade Torgeir Knag Fylkesnes.

Släpp ingenjörerna loss

Han framhöll att norra Norge var minst utvecklad när det gäller infrastrukturen om man jämför med sydligare delar av landet.

-Vi får sluta drömma och börja utveckla denna region. Här finns möjligheterna. Vi ska höja ambitionsnivån och släppa ingenjörerna loss från dom ekonomiska bojorna. Vi måste bygga tåglinjer, elnät och ett snabbt bredband. I söder diskuterar man redan 5G då det gäller mobiltäckningen. Det kommer aldrig till Nordkalotten om det är lönsamheten som bestämmer. Då blir det bara storstäderna som får 5G-nät. Principen att alla ska vara uppkopplade håller inte, sade Torgeir Knag Fylkesnes.

Bio,bio,bio

Vad ska man då göra här i norr?

-Bio,bio,bio. Det är nyckeln till utveckling. Det finns enorma skogar som kan tas tillvara av bioindustrin. Fiskeindustrin är stor i Nordnorge. Man kan göra fiskmat och papper från träden, sade Torgeir Knag Fylkesnes.

En annan fråga som måste lösas är kontakten med Ryssland, menar Torgeir Knag Fylkesnes 

-Ryssland är en enorm granne som vi har alltför lite att göra med. Ryssland kan bli en av våra stora handelspartner som det varit tidigare i historien, sade han.

Och det allra viktigaste, enligt Torgeir Knag Fylkesnes.

-Det är att allting ska ske på folkets villkor. Det är vi som bor i regionerna som ska vara styrande hur regionen ska utvecklas, sade han.

Arktisk järnväg

Timo Lohi, utvecklingschef vid Region Nord-Lappland pratade under temat ”Den arktiska järnvägen-kan visionen bli verklighet”. Det handlar i första hand om att bygga en järnväg mellan Rovaniemi och Kirkenes. Det har också diskuterats andra järnvägslinjer som upp till Skibotn och till Tromsö.

-Den arbetsgrupp som utrett frågan var klar i mars 2018. Man kom fram till att järnvägen Rovaniemi till Kirkenes var den mest realistiska. Både då det gäller nyttan, kostnaden och logistiken. En järnväg från Kirkenes via Rovaniemi och ut i Europa skulle spara fem till åtta dagars transporttid för dom fartyg som kom norrifrån från Asien med sina laster. Eftersom handeln med Kina växer mycket så skulle en sådan järnvägslinje få stor ekonomisk betydelse, sade Timo Lohi.

Intelligenta vägar

Gun Sissel Dobakk, projektledare vid Statens Vegvesen i Norge, berättade om dom satsningar på ”intelligenta vägar” som man gör på Nordkalotten. Det är ett projekt som heter ”E8 Borealis-en arktisk pilot”.

-Det är ett sätt att använda ny teknik på vägarna. Det handlar bland annat om att få all nödvändig information om väglag, halka, trafikstockningar, och göra körningen säkrare. Det blir en tryggare, mer effektiv och miljövänligare körning, sade Gun Sissel Dobakk.

Det finns också planer på att utveckla självkörande bilar.

-Det kommer mer och mer. Intelligenta lastbilar och bussar. Den tunga trafiken växer mer och mer och har vuxit med 70 procent sedan 2010. Nu är cirka 27 procent av fordonen på vägarna tung trafik, sade Gun Sissel Dobakk.

Statens Vegvesen har nu några pilotsträckor i norr där man testar intelligenta vägar.

-Det är bland annat från Skibotn upp till finska gränsen. I Finland en sträcka runt Muonio.