Nyheter 06.06.2024 Kent Lidman
-Mer pengar och ett nytt femårigt samarbetsprogram. Det är vad ni kan vänta er under nästa år. Det sade Sandra Forsén, från Nordiska ministerrådet är hon medverkade vid Gränstjänsten Sverige-Finland-Norges första operativa styrgruppsmöte för 2024.

Enligt planerna kommer integrations-, och gränshinderarbetet i Norden att få en budget på 20 miljoner danska kronor nästa år. Beslut kommer att tas i oktober.

-Av detta går 6 miljoner danska kronor till informationsarbetet. Det är en ökning med 2,5 miljoner danska kronor från i år, berättade Sandra Forsén.

Nordisk vision

Det nordiska samarbetet och det nya handlingsprogrammet för åren 2025–2030 utgår från visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

-Visionsarbetet handlar om det nya samarbetsprogrammet, en ny budget och nya mål och resultat från 2025, säger Sandra Forsén,

Gränshindersarbetet viktigt

I den visionen framhåller de nordiska samarbetsministrarna att arbetet med mobilitet och mot gränshinder är särskilt viktiga.

-För att stärka den nordiska integreringen krävs då att det finns tillgänglig relevant information. Där är de gränsregionala informationstjänsterna och Info Norden mycket viktiga, säger Sandra Forsén.

Nådde 31 000 personer

Under 2023 klarade Gränshinderrådet, med hjälp av de gränsregionala informationstjänsterna, av att lösa 6 gränshinder och avsluta ett av de fem temaområden man arbetade med.

-Informationstjänsterna nådde cirka 31 000 personer, varav 16 000 personer när det gäller mobilitetsfrämjande insatser.  Man hade 3,5 miljoner olika kontakter och 21 500 följare på sociala medier, berättade Sandra Forsén.

Klart till hösten

Sandra Forsén kommer nu att ha en dialog med de gränsregionala informationstjänsterna.

-Huvudbudskapet är att det ska bli mer pengar. Men hur de ska fördelas blir klart till hösten och det kommer att gälla i treårs-perioder, sade hon.

Kent Lidman