Nyheter 17.03.2024 Kent Lidman
-Det är ett mycket spännande jobb. Jag är född nära gränsen, i Kemi, och har alltid varit intresserad av gränsöverskridande samarbete. Det säger Riikka Juntti, ny koordinator vid Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge. Hon tillträdde i början av januari på kontoret i Torneå/Haparanda, och efterträder den tidigare koordinatorn Päivi Koivupalo som går i pension.

Nordkalottrådet är ansvarig för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge, som tidigare hette Nordkalottens gränstjänst, och får årligen finansiering av Nordiska ministerrådet till det.

Motverkar gränshinder

Gränstjänsten förmedlar information och ger vägledning till privatpersoner, näringslivet och organisationer i Finland, Sverige och Norge för att undvika. överbrygga och bidra till att ta bort gränshinder mellan länderna.

Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge har verksamhet på två ställen, kontoret i Torneå/Haparanda som huvudsakligen hjälper de som verkar över gränsen Sverige och Finland, samt i Storfjord som huvudsakligen hjälper de som verkar över gränsen mellan Finland och Norge, men även mellan Sverige och Norge.

Född i Kemi

Riikka Juntti är född i Kemi och har faktiskt arbetat på gränstjänsten en gång tidigare när det första kontoret t öppnade i en lokal i Torneå stadshus 2012.

-Då jobbade jag med hemsidorna och fick en bra bild av hur gränstjänstens arbete var. Intresset för gränsfrågor hade jag som sagt var haft tidigare men det förstärktes när jag jobbade på gränstjänsten, säger Riikka Juntti.

Utbytesstudent

Under studietiden var Riikka Juntti utbytesstudent i Karlstad.

-Då väcktes också mitt intresse för gränsöverskridande samarbete, säger hon.

Försäkringskassan

2009 flyttade Riikka Juntti med familjen till Haparanda.

-De senaste sju åren har jag arbetat på Försäkringskassan i Haparanda, säger hon.

När Riikka Juntti nu börjat jobba hos gränstjänsten så är hon själv gränsgångare som bor i Haparanda och arbetar i Torneå

-Så jag vet själv hur det är att leva och bo på båda sidor gränsen. Det är viktigt att underlätta rörelserna över gränsen och jag har en personlig motivation för att göra det, säger hon.

Långa handläggningstider

Vilka gränshinder trycker då Riikka Juntti att det är viktigast att lösa?

-Det finns många gränshinder som är viktiga att vi löser. Ett är de långa handläggningstider då det gäller att få skattekort i Sverige. Det kan ta upp till 12 veckor och då är risken att man dubbelbeskattas under den tiden, säger Riikka Juntti.

Närståendepenning

Ett annat gränshinder är närståendepenning.

-Om du har en sjuk anhörig i ett land, till exempel Finland, och bor i ett annat land, till exempel Sverige, får du ingen närståendepenning. Du måste bo i samma land som den närstående du ska vårda för att få det. Det ställer till problem där familjer bor på båda sidor gränserna, säger Riikka Juntti.

Kent Lidman