Nyheter 15.04.2024 Kent Lidman
-För den norska regeringen är Nord ett strategiskt satsningsområde. Det sade Norges statsminister Jonas Gahr Störe (A) när han invigde årets Kirkenes-konferens.

Barentssamarbetet startade 1993, några år efter Sovjetunionens fall. Det var då Norges dåvarande utrikesminister Thorvald Stoltenberg som tog initiativ till Barentssamarbetet.

Startade 2008

Som en följd av detta startade Kirkeneskonferensen 2008 och har arrangerats varje år sedan dess. Konferensen är en mötesplats för människor som är intresserade av nordlig politik och diskussioner om utvecklingen av Barentsregionen. Konferensen lyfter fram olika aspekter av utvecklingen i norr, vad gäller politik, affärsutveckling och samhällsutveckling.

Gränsen stängd

Årets konferens hade bland annat fokus på nya internationella grannrelationer i Nord och den förändrade geopolitiska situationen i Arktis. Från att haft ett nära samarbete mellan EU och Ryssland i norr är gränsen, efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina nu stängd och relationerna väntas ligga på is under många år framöver.

-Vi styr inte vår geografi. Vi delar land och havsområden mot Ryssland och vi har många gemensamma utmaningar som till exempel klimatförändringen och energibehovet. Det gör att historien nu ger oss nya utmaningar, sade Jonas Gahr Störe.

Viktigt Nord-område

Han pekade på tre faktorer som är viktiga för Nord-området.

-Det är att det bor folk här och att det finns ett näringsliv. Men Nord har också en speciell viktig säkerhetspolitisk situation, sade Jonas Gahr Störe.

Framtiden för Arktis handlar om jobb, kultur och fungerande transporter.

-Vi försöker få folk att flytta hit och stanna kvar bland annat med gratis förskola, sänkta arbetsgivaravgifter och insatser för att utveckla boende och näringsliv, sade Jonas Gahr Störe.

Stödjer rennäringen

Han betonade också vikten av att stödja samernas situation i Arktis.

-Finnmark och området här uppe är en plats för urfolk. Det är utomordentligt viktigt att vi stödjer rennäringen, sade Jonas Gahr Störe.

Han tog också upp det militära samarbetet i norr.

-Vi får tänka nytt när nu både Finland och Sverige är med i Nato. Det ger oss helt andra möjligheter till samarbete. Det är ett projekt där vi investerar i fred. Vi är Natos ögon och öron i Norr. Jag är optimist och tror på framtiden för Nord, sade Jonas Gahr Störe.

Samarbete viktigt

Finlands utrikesminister Elina Valtonen medverkade via video på konferensen. Hon betonade de stora satsningar som behövs tvärs över gränserna i norr och vikten av samarbete.

-Samarbete är ni viktigare än någonsin. Min regering vill stärka samarbetet mellan regionala aktörer i norr i Finland, Sverige och Norge. Det handlar bland annat om utbildning, rekrytering av personal och infrastruktur. Det är viktigt med ett långsiktigt samarbete. Vi vill skapa en attraktiv region i norr att bo och arbeta i, sade Elina Valtonen.

Folk-till-folk

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) tog upp att det är viktigt med folk-till-folk-samarbete i norr.

-Vi måste också satsa på gränsöverskridande infrastruktur, sade han.

Samer avskurna

Christina Henriksen i det norska Samerådet, berättade hur Rysslands krig i Ukraina påverkat samarbetet mellan samerna i norr.

-Vi är nu helt avskurna från en stor del av vårt område och kontakten med de ryska samerna. Det är en farlig situation för samer och andra minoriteter i Ryssland. Många flyr nu till de nordiska länderna och vi önskar dem välkomna, sade hon.

Mänskliga rättigheter

Christina Henriksen tog också upp frågan om mänskliga rättigheter.

-Vi förväntar oss att Norge ska leva upp till mänskliga rättigheter för urfolken, men det gör man inte gentemot oss samer. Vi vill också leva i samarbete med våra grannar, sade hon.

Kent Lidman