Nyheter 14.06.2019 Paula Mikkola
-Kompetensbehovet inom besöksnäringen är komplext. Vi har ett skriande behov av folk med rätt kompetens, och det är viktigt att utbildningarna anpassas efter det kompetensbehov som finns. Det sade June Berg-Sollund, Visit Narvik, när hon medverkade vid seminariet i Narvik som Nordkalottens gränstjänst näringslivsprojekt anordnade.

Visit Narvik har tre anställda och arbetar för att marknadsföra Narvik som turistmål.

-Förutom marknadsföring, handlar det om försäljning, om samarbetslösningar, om produktutveckling, värdskap, och att skapa en bärkraftig besöksnäring med hög kvalité, sade June Berg-Sollund.

Privatägt

Visit Narvik är privatägt av stiftelsen Forte och Narviksgården AS.

-Det är ett möte mellan näringen och det offentliga då det gäller profilering, kompetens och infrastruktur. Vi jobbar med åtta kommuner i Narviksregionen. Men efter sammanslagningen blir det färre, sade June Berg-Sollund.

Samarbetar över gränserna

Samarbete är viktigt inom besöksnäringen.

-Vi samarbetar över kommungränserna och över landsgränserna. En besökare som kommer hit känner inte av gränser utan söker upplevelserna där dom finns, oavsett kommun eller land. Vi ser Narviksområdet och Nordeuropa som en enhet och utvecklar näringen för hela området, sade June Berg-Sollund.

Charterturism på Ofotenbanan

Inom Narvikområdet finns huvudsakligen fyra stora besöksmål. Det är Narvikfjellet, Ofotenbanan, Polar Zoo och Narviks krigsmuseum.

-Ofotenbanan är inte bara en järnväg att frakta malm på. Det finns ett stort intresse för guidade turer och att utveckla charterturism på banan, Arctic train. Vi arbetar för att öka kapaciteten på banan, sade June Berg-Sollund.

Nordligaste zooet

Narviksfjellet som ligger i anslutning till Narvik, är ett stort besöksmål, liksom Polar Zoo som ligger cirka fem mil från Narvik.

-Polar Zoo är världens nordligaste Zoo. Då det gäller Narviks krigsmuseum lockar det många besökare som är intresserade av det som hände här under andra världskriget. Vi har en stark ökning av turister hit upp, sade June Berg-Sollund.

Behövs många kompetenser

För att utveckla turismen är det mycket viktigt med rätt kompetens.

-Tidigare sa man att det inte är så viktigt med kompetens. Men nu inser vi hur viktig kompetens är och det behövs många olika kompetenser inom näringen, alltifrån ekonomer och administratörer till guider av olika slag och IT-tekniker, sade June Berg-Sollund.

Samarbetsprojekt med Kiruna

Narvik deltar i interregprojektet Visit Arctic Europe, och har ett utvecklat samarbete med Kiruna.

-En del i det samarbete är att utveckla besöksnäringen längs Ofotenbanan, från gruvan i Kiruna till Narvik. Vi bidrar till det gränsöverskridande samarbetet och bygger upp nätverk över gränserna, sade June Berg-Sollund.

Det handlar om att förbättra konkurrenskraften på båda sidor gränsen och utveckla innovativa gränsöverskridande koncept, ge tillgång till gränsöverskridande infrastruktur, och öka kunskapen om Arktisk Europa som ett turistmål året runt, berättade June Berg-Sollund.

Gemensamma möten

Hur jobbar man då rent konkret med samarbetsprojektet mellan Narvik och Kiruna?

-Vi har till exempel haft gemensamma möten med SJ, Trafikverket den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I det sammanhanget är vi starkare tillsammans än var och en för sig, sade June Berg-Sollund.

Lockar besökare från Kina och Indien.

Många besökare kommer via Luleå längs Malmbanan och Ofotenbanan.

-Vi säljer ut regionen bland annat på den kinesiska och indiska marknaden. Samarbetet ger oss större möjligheter till investeringar och utveckling. Det ger oss bättre logistik, som ökar konkurrenskraften och ökar möjligheten att erbjuda turistpaket som inkluderar tågupplevelser, sade June Berg-Sollund.