2019, Nyheter 15.04.2019 Paula Mikkola
Lite samarbete över gränsen -Vi har lite samarbete över gränsen mot Finland då det gäller hälsa, utbildning och arbetsmarknad. Det är mest vid enskilda tillfällen vi till exempel får patienter över gränsen. Det sade Anu Nilsen, chef för hälsa och omsorg i Tana kommun, när hon medverkade vid dialogmötet för gränskommunerna i Karasjok.

Tana kommun har ett stort geografiskt område och har cirka 130 anställda inom hälso-, och omsorgsområdet. Det handlar om sjukavdelningar med akutplatser, hemtjänst, olika hälsotjänster, psykiatri, missbrukstjänster och avlastningstjänster i hemmet, samt sociala tjänster via NAV.

Inkomststöd

-NAV är ett både kommunalt och statligt organ och arbetar enligt socialtjänstlagen, med bland annat stöd till dom som inte har några inkomster, sade Anu Nilsen.

Då det gäller NAVs statliga verksamhet så är dom ansvarig för bland annat kontantstöd till barnfamiljer, dagpengar, arbetslöshetsunderstöd, pensioner och en del annat.

Gränsgångare

NAV utland är ansvarig för allt som har med utlandet att göra bland annat gränsgångare.

-Det kan handla om uppsägningar och tillfälliga permitteringar för gränsgångare. Gränsgångare som blivit permitterade eller fått minskad arbetstid har rätt till dagpengar från Norge om dom reser till sitt hemland när dom är lediga, sade Anu Nilsen.

Kommunalt hemstöd

Kommunen tillhandahåller många tjänster som avlastning, personlig assistans, dagaktiviteter, tolktjänster, ledsagare och kontaktpersoner.

-Då det gäller boende stödjer vi behövande med kommunalt boende, omsorgsboende, trygghetsboende och sjukhemsboende. Vi har många omsorgstjänster i hemmen som ambulerande vaktmästare, hemhjälp, matinköp, trygghetslarm och mycket annan, sade Anu Nilsen.

Många förskolor

Trond Arne Anti, kommunalchef för förskola och grundskola i Tana berättade att det finns flera kommunala förskolor, även samiska och en privat Montessoriskola. Det finns ett kommunalt och två privata daghem.

-Vi satsar mycket på kompetensutveckling tillsammans med barnen och föräldrarna, sade han.

Gränsöverskridande skolsamarbete

Det finns en del gränsöverskridande samarbete då det gäller skolorna i Tana.

-En del elever från oss har till exempel gått på skolor i Kiruna. Skolorna har också besökt varandra. Vi har haft en gemensam gränsskola med Utsjoki i Finland. Men det finns en del problem om vem som har ansvaret, berättade Trond Arne Anti