Nyheter 26.06.2019 Paula Mikkola
-Gemensamma och tydliga mål. Och att man delar risker och vinster. Det är bästa sättet att nå framgång mellan företag, till exempel i byggbranschen. Det sade Kimmo Koivisto, professor yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Han medverkade vid seminariet i Narvik anordnat av Nordkalottens gränstjänst näringslivsprojekt. Dagstemat var ”Riksgränser ger gränsöverskridande möjligheter”.

Kimmo Koivisto har arbetat med projektet ”Allians, IPL och partners-erfarenheter, samspel och utveckling”. Projektet har utarbetat en ansvars-, och sanktionsbaserad modell med gemensamma mål och integration för delning av vinster och förluster”.

Stort intresse

Det har varit stort intresse för modellen inom flera branscher.

-Främst inom byggbranschen men även inom oljebranschen. Grunden är mycket enkel, att man delar på risker och nyttan. Inom byggbranschen handlar det om totalententreprenad vid till exempel ett större bygge, sade Kimmo Koivisto.

Integrerad process

Det är viktigt att hela projektet bygger på nära samarbete.

-Det behövs en integrerad organisation och resurser från alla parter som deltar. Alla processer ska vara integrerade, till exempel digitala verktyg, och man ska ha tydliga gemensamma mål, sade Kimmo Koivisto.

Billigare och snabbare bygge

Det handlar ofta om stora komplexa projekt.

-Vid till exempel bygget av den 2,3 kilometer långa stadstunneln i Tammerfors har man använt denna modell. I planeringsskedet beräknades tunnelbygget kosta 220 miljoner euro. Kostnaden slutade istället på 180 miljoner euro. Bygget blev också färdigt 6 månader tidigare än planerat, berättade Kimmo Koivisto.

Lika villkor

Det viktiga är att alla parter deltar på lika villkor.

-Risker och vinster fördelas lika. Det ska vara enhälliga beslut och allt ska vara öppet. Det ska vara en gemensam ekonomisk modell och samupphandling, sade Kimmo Koivisto.

Det bygger på en tre stegs kommersiell modell: Kostnader ska ersättas gemensamt, arvodet ska fördelas efter en fast summa och även innehålla kostnader som inte ersätts av projektet, bonus eller utgifter ska fördelas enligt en riskfördelningsmodell.

Grundskolebygge

Ett stort projekt där denna modell används är en ny grundskolebyggnad i Vanda utanför Helsingfors. Det handlar om att bygga hälsosamma och säkra skolutrymmen och skapa en bra inlärningsmiljö.

-Alla måste vara överens om hur man ska lägga upp arbetet. Det gäller att ha en effektiv användning och flexibilitet av lokalerna, att få nöjd personal och elever och att hålla kostnader och tidsscheman, sade Kimmo Koivisto.

Det gäller att alla är nöjda med planen och utförandet.

-Det kan vara svårt vid en sådan här stor beställning. Men konstigt nog är alla nöjda, även politikerna som i slutändan är ansvariga, konstaterade Kimmo Koivisto.