2018, Nyheter 10.12.2018 Paula Mikkola
Nordkalottkonferensen i Tromsö uppmanar regeringarna och sametingen i Finland, Norge och Sverige att göra Nordkalotten till Nordens mest integrerade område. Det är först när vi ser förbi landsgränserna som vi kan använda vår gemensamma potential och ta bort dom hinder som idag bromsar utvecklingen. Regionerna i nord bör fungera som en spjutspets i arbetet med att forma det nya gränslösa Norden. Det samiska perspektivet bör stå i centrum i samarbetet på Nordkalotten.

 

Så heter det i den resolution som Espen Stedje, ordförande i Norges Föreningen Norden presenterade på Nordkalottkonferensen i Tromsö.

Norden mest integrerat i världen

-Alltsedan den första Nordkalottkonferensen i Torneå 1960 har det varit tradition att konferensen antar en resolution som vi skickar till regeringarna i dom tre länderna, sade Espen Stedje.

Vid ett möte i september slog dom nordiska statsministrarna fast att ambitionen är att Norden ska bli världens bäst integrerade region. För att uppnå det är det avgörande att stärka samarbetet på Nordkalotten, heter det resolutionen.

Resolutionen uppmanar regeringarna till följande satsningar och prioriteringar:

Kommunikationen bör stärkas.

Bättre transportlösningar är nödvändiga för att vi ska få ett närmare samarbete, större nytta av nya marknader och starkare förbindelser mellan länderna på Nordkalotten. Det är viktigt att ta bort gränshinder för handel och kultursatsningar.

Regeringarna bör därför delta aktivt i arbetet att planera en arktisk järnväg som Finland tagit initiativ till att utreda. Denna transportsatsning bör tas med i det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det handlar om en bra balans mellan ett effektiv regionalt klimat-,  och miljösamarbete, liksom om utveckling av konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

Nordkalotten bör marknadsföras som en destination

Turistnäringen har dom sista åren haft en explosiv tillväxt. I Lappland ökade antalet utländska turistövernattningar med 18 procent 2016. Totalt övernattar nu 1,2 miljoner människor på Nordkalotten.

Nordkalotten kan bli en stor internationell turistmarknad. För att uppnå det bör finska, svenska och norska myndigheter utveckla och marknadsföra Nordkalotten som en gemensam destination.