Nyheter 12.08.2019 Paula Mikkola
Arbetslösheten minskar och många nya satsningar är på gång i norra Finland. Det berättade Eures-rådgivarna Tina Sundqvist, Uleåborg, och Pertti Tikkala, Kemi, när dom deltog på Eures samarbetsseminarium i Kukkola.

-Det finns nu 26 000 färre arbetslösa i Finland som söker jobb, jämfört med för ett år sedan. Det finns 10 000 fler lediga jobb nu än vid samma tid i fjol. Arbetslösheten minskade med över tio procent både i norra Österbotten och Lappland, sade Tina Sundqvist.

 Minskning i alla yrkesgrupper

Arbetslösheten minskade inom alla yrkesgrupper jämfört med i fjol.

-Mest minskade arbetslösheten för service-, och försäljningspersonal samt byggnads-, och tillverkningsarbetare, sade Tina Sundqvist.

Antalet lediga jobb ökade mest inom byggnads- och tillverkningsarbeten.

-Därefter kommer process-, och transportarbetare, service och försäljningspersonal, samt specialister. Då det gäller norra Österbotten är behovet störst av kontors-, och hotellstädare, betongarbetare, lastbils-, och specialfordonsförare. Turismen i Lappland växer mycket och behöver mycket personal inom flera yrkesgrupper, bland annat på hotellen. Det saknas också många audiologer och psykologer, sade Tina Sundqvist.

 Kärnkraftsbygge

Flera stora satsningar är på gång i norra Finland som kan ge många nya jobb. En av dom satsningarna är Fennovoimas kraftverksbygge Hanhikivi 1 i Pyhäjoki söder om Oulu.

-Vi räknar med att det ger jobb till 390 personer från 25 länder. Målet är att komma igång med bygget 2021 och beräknad start av kärnkraftverket 2024, sade Pertti Tikkala.

 Nya gruvor

Det satsas också mycket inom gruvnäringen i norra Finland.

-Vi räknar med 13 000 nya jobb inom gruvnäringen. Företag från många länder, som Australien, Nya Zeeland och USA prospekterar. Det finns planer på nya gruvor, bland annat en silvergruva och annan brytning i närheten av Sodankylä. Det finns också uranfyndigheter i det området. Gruvföretagen använder sig av ny teknik så det blir inte så många anställda i gruvorna, sade Pertti Tikkala.

 Turismen växer

Turismen växer mycket i Lappland och norra Finland och det ökar behovet av personal.

-Vi räknar med 7000 arbetstagare inom turistnäringen, mest i Rovaniemi-området. Vi får många turister från Asien och det ställer vissa språkkrav på dom som jobbar. Mycket arbete är säsongsbetonat. Inom turismen behövs personal inom många yrken, alltifrån på hotellpersonal, taxichaufförer och guider, sade Pertti Tikkala.

 Bio-satsningar i norr

Det är även på gång flera stora satsningar inom biokemi och bioenergi i norra Finland.

-Vi har Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi. Det är en satsning på 1,5 miljarder euro. Den ger till att börja med 250 nya jobb. Med kringeffekter ger det 1500 jobb. Under uppbyggnadsfasen skapar det 5000 jobb i Kemiområdet, sade Pertti Tikkala.

 Bioraffinaderi

Det planeras ett bioraffinaderi Kemijärvi.

-Det ger omkring 2700 nya jobb vid uppbyggnaden och 200 jobb vid full drift. Med kringeffekter skapar det 1000 nya jobb i Kemijärvi. Raffinaderiet beräknas byggas 2019-20 och vara i drift 2021, sade Pertti Tikkala.

Dessutom planeras ett raffinaderi för biobränsle i Kemi.

-Det ger 4000 jobb under uppbygganden och därefter 150 nya jobb i Kemi för att sköta driften, sade Pertti Tikkala.