Nyheter 07.11.2023 Kent Lidman
-Vi har en bra situation men mycket behöver göras för att utveckla det gränsöverskridande samarbetet när det gäller transporter och infrastruktur.Det sade Sampo Kangastalo, utvecklingsdirektör vid Torneå stad, när han presenterade slutrapporten ”Transport visionen 2040 för Bottenvikskorridoren” vid det Nordeuropeiska transportforumet i Uleåborg.

Rapporten har tagits fram av Bottenviksbågen för att stärka transportsamarbete i den Bottniska korridoren.

Norr allt viktigare

Varför behovs det en gemensam transportvision i Bottenviksområdet?

-Bottenviken har blivit allt viktigare i norr som en direkt följd av den förändrade geopolitiska situationen. De planerade stora gröna investeringarna inte bara i Sverige utan även i norra Finland kräver en väl fungerande infrastruktur, logistik och kollektivtransporter, sade Sampo Kangastalo.

Utmaningar

Transportsystemet i den Bottniska korridoren innefattar många vägar och järnvägar, tio hamnar, fyra flygplatser samt flera sjötransportleder.

-Det finns ett antal utmaningar för att utveckla de gränsöverskridande transporterna och infrastrukturen. Ett är att det inte finns någon gränsöverskridande passagerartrafik med tåg mellan Sverige och Finland, sade Sampo Kangastalo.

Styrkor i norr

Han pekade på att Bottenvikensområdet har många styrkor. Det gäller till exempel ett strategiskt läge, en lång tradition av gränsöverskridande samarbete, starka industrier, universitet samt stora gröna investeringar som är på gång i området.

Långa transporter

Men det finns också stora utmaningar förutom passagerartrafik med tåg över gränsen.

-Det kan handla om långa transporter, behov av dubbelspår på vissa järnvägssträckor, om att utveckla flygförbindelserna och konsekvenser av klimatförändringen som påverkar infrastrukturen, sade Sampo Kangastalo.

Visioner

Vilka är då visionerna och de mål som behövs för att uppfylla denna aktionsplan?

-Det handlar om att skapa en hållbar, attraktiv region där det också finns tillväxt, sade Sampo Kangastalo.

Hållbar rörlighet

När det gäller hållbarhet behövs en hållbar rörlighet och hållbara transporter både för människor och gods.

-Då det gäller att skapa en attraktiv region handlar det om att ha passagerartrafik för avstånd, om att regionen ska vara lättåtkomlig, och att utveckla hållbar turism och transportservice, sade Sampo Kangastalo.

Tillväxt

Beträffande tillväxten handlar det om att bygga upp gränsöverskridande transporter för gods och människor som även stödjer investeringar. Det handlar också om en mer sammankopplad logistik

– Järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Finland är viktiga, sade Sampo Kangastalo.

Vision 2040

För visionen fram till år 2040 är det viktigt att bygga upp en hållbar tillväxt i samarbete mellan Sverige, Finland och EU.

-Det behövs investeringar i infrastrukturen och sammankopplingen över gränserna. Smidigt resande och logistik för en hållbar, växande och attraktiv Bottenviksregion. Vi bör utveckla ett gränsöverskridande Bottniskt transportsamarbete, ett forum och en plattform där vi kan ha dialog och samarbete, avslutade Sampo Kangastalo.

Kent Lidman