Nyheter 22.06.2022 Paula Mikkola
-Interregprogrammen får ett större fokus på små och medelstora företag och folk-till-folk-samarbete. Det sade Pascal Boijmans, direktör för regional utveckling vid EU-kommissionen i Bryssel, när han medverkade vid Interregkonferensen i Skellefteå.

Pascal Boijmans berättade om nya utmaningar och framtida förväntningar på Interreg Aurora.

I nästa generations interregprogram ska man göra mer med mindre pengar.

-Det blir mindre budget för hela EU. Då ställer det större krav på tematisk och territoriellt fokus. För alla gäller också man ska ha ett fokus på övergången till en smart och koldioxidfri ekonomi, sade han.

10 miljarder euro

EU anslår drygt 10 miljarder euro till närmare 100 olika gränsöverskridande och andra inter-regionala program. Av det går 6,7 miljarder euro till interreg och inter-regionala program medan 2,3 miljarder euro går till transnationella och externa program.

-Samarbete på båda sidor gränserna är viktigast för interreg. Det ska stärka lokala samhällen och arbeta mot en smart specialisering, sade Pascal Boijmans.

Nya nätverk och samarbeten

Han framhöll att det nya Interreg Aurora bygger på en lång tradition av samarbete och är resultat av en sammanslagning av två mycket effektiva Interregprogram. Aurora ska skapa nya nätverk och nya samarbeten över hela det geografiska området speciellt inom klimat, kompetens och turism. Det ska också stärka det samiska samarbetet i affärsmässiga och innovativa projekt, sade Pascal Boijmans.

Arktiska program

Hans och EU:s vision om Aurora och andra interregprogram är att effektivt använda dom resurser som finns och öka samarbete mellan olika program och investeringar.

-De arktiska programmen utvecklar samarbete och nätverk speciellt inom klimatomställningen och mångfald. Arktis drabbas ju särskilt hårt av klimatomställningen. Vi räknar med att 30 procent av medlen ska gå till klimatet och klimatomställningen i interregprogrammen, sade Pascal Boijmans.

Samarbete offentlig sektor

EU arbetar också med ett organiserat gränsöverskridande samarbete förutom via interregprogram.

-Här handlar det om ett närmare samarbete mellan olika myndigheter och ett ökat gränsöverskridande samarbete inom offentlig sektor. Det kan gälla hälsa, utbildning och transporter. Vi vill också ha ett ökat samarbete inom arbetsmarknaden då det gäller kompetensbrist, jobb och yrkeskvalifikationer, samt ett ökat samarbete om den gröna omställningen, sade Pascal Boijmans.

Kent Lidman