Nyheter 01.07.2019 Paula Mikkola
Det finns många regler och lagar för att starta företag och bedriva näringsverksamhet i Norge om man kommer från ett annat land. Det berättade Bård Sjövoll, vid norska Skatteetaten och Christian P. Iversen, vid Brönnöysundregistret, när dom medverkade vid seminariet i Narvik anordnat av Nordkalottens gränstjänst näringslivsvägledning.

Den som söker jobb eller ska jobba i Norge för första gången måste ansöka om ett D-nummer och anmäla att man flyttat.

-Den personen måste personligen också besöka ett av dom 42 skattekontoren i Norge för en identitetskontroll, berättade Bård Sjövoll.

Tre former av företag

Det finns tre former för att starta företag eller näringar i Norge.

Det är att man har korta uppdrag eller arbeten i Norge, att man startar enmansföretag i Norge eller att man vill registrera ett större företag.

-Då det gäller enmansföretag ska man ha en fast adress i Norge med födelsenummer och gjort en ID-kontroll. När det gäller andra företag ska man registrera sig i enhetsregistret, NUF, med D-nummer och gjort en ID-kontroll, berättade Bård Sjövoll.

Arbetsgivaren ansöker

Arbetsgivaren ska också ansöka om ett skattekort för sina anställda.

– Det är arbetsgivarens ansvar att registrera och ansöka om skattekort och ge en fullständig lista med namn på anställda. Korten skickas tillbaka och makuleras när arbetet i Norge är klart, berättade Bård Sjövoll.

När ska man registrera

När ska man då registrera sin verksamhet i Norge?

-Det gäller alla uppdrag till privata eller offentliga verksamheter som är större än 20 000 norska kronor. Alla uppdrag till privatpersoner som är större än 50 000 norska kronor och om den totala omsättningen i Norge är större än 50 000 norska kronor under en tolv månaders period. Det gäller också om du har anställda i Norge och om du driver en näringsverksamhet, berättar och Christian P. Iversen.

Utländska företag i Norge ska registreras på speciella blanketter, BR1080. Då ska man också bifoga registreringsbevis från myndigheterna i hemlandet.

Utländska byggföretag

-I dom tre nordligaste fylkena i Norge verkar den högsta andelen utländska företag i bygg-, och anläggningssektorn, därefter inom varuhandel, transporter och tjänsteföretag, berättar Christian P. Iversen.

Beträffande mervärdesavgiften ska den betalas in av företag med en omsättning på mer än 50 000 norska kronor under en tolv månaders period.

Elektroniskt informationsverktyg

Det elektroniska verktyget för den som driver näringsverksamhet i Norge heter ”Alltinn.no”

Där sker all kommunikation mellan verksamheten och myndigheterna elektroniskt.

-Inkorgen ger då en samlad bild av företagets kommunikation med offentliga myndigheter. Altinn.no är en bra informationskälla för dom som driver näringsverksamhet i Norge, berättar Christian P. Iversen.