Nyheter 14.10.2022 Paula Mikkola
-Det finns inga gränser, bara möjligheter hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet. Norden har en enorm potential. Det sade Lulu Ranne, vicepresident i Nordiska rådet, när hon medverkade vid Framtidsforumet i Tromsö.

Lulu Ranne är även ordförande i Nordiska rådets gränshindergrupp, som arbetar för den fria rörligheten i Norden.

Attraktivt Nordkalotten

Hon menar att det är nu eller aldrig som det nordiska samarbetet ska utvecklas.

-Nordkalotten blir mer attraktivt när vi arbetar tillsammans. Pandemin var en stior kris för det nordiska samarbetet men flera kriser var synliga innan pandemin, säger hon.

Firar 70 år

Nordiska rådet firar 70 årsjubileum i år och Finland är ordförandeland. Rådet har 87 parlamentariska ledamöter från de nordiska länderna och beslutet är rådgivande för de nordiska regeringarna.

-Arbetet får inte stå stilla utan det ska alltid utvecklas. Under senare år har försvar-, och utrikesfrågor tagit en allt större del av vår tid. Inte minst nu när kriget i Ukraina pågar. Där har rådet tagit en klar ställning för Ukraina och mot det ryska angreppet och vi stödjer Ukraina så mycket vi kan, säger Lulu Ranne,

30 miljoner nordbor

Norden har nu snart 30 miljoner innevånare.

-Kriget i Ukraina och de kommande svenska och finländska medlemskapen i Nato för oss närmare varandra. Vi arbetar för att bygga upp en trygg vardag för de som bor i Norden. Det ska inte finnas några gränser, säger Lulu Ranne.

Fördjupa nordiskt samarbete

Under det finländska ordförandeskapet i Nordiska rådet arbetar man bland annat för att fördjupa den nordiska integrationen, för att ta bort gränshinder och för att hitta nya verktyg att användas i det nordiska samarbetet.

-Vi ska också skapa en nordisk plan för att hålla ihop. Vi får inte gå isär igen som vi gjorde under pandemin, säger Lulu Ranne.

Gränslöst Norden

Den grundläggande nordiska visionen är, som vi berättat om tidigare, att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

-Det innebär ett gränslöst Norden där alla lever i frihet. Gränserna utåt skyddar oss, som Finlands gräns mot Ryssland. Vi måste också samarbeta för att stoppa gängkriminalitet, droghandel och annan gränsöverskridande kriminalitet. En undersökning visar att 45 procent av de nordiska medborgarna tycker att kampen mot kriminalitet är en av de viktigaste frågorna, sade Lulu Ranne.

Praktiskt vardagssamarbete

Hon framhåller att det praktiska nordiska samarbetet på vardagsnivå är mycket viktigt.

-Det handlar till exempel om utbildningssamarbete mellan universiteten och yrkesskolorna. Om yrkeskvalifikationer och de krav som ställs. Det handlar också om de nordiska välfärdsmodellerna med hög standard, mycket offentliga tjänster och att hålla nere arbetslösheten. Det är viktigt för Nordiska rådet att få information av medborgarna om vad som händer på gräsrotsnivå och vad som är viktigt för människorna som bor i Norden, sade Lulu Ranne.

Nordiska rådet arbetar nu bland annat med att ta fram en gemensam nordisk cyberstrategi.

-Den riktar sig nu främst mot Ryssland som nog alla förstår, sade Lulu Ranne.

Kent Lidman