2018, Nyheter 26.01.2018 Paula Mikkola
-Världen är inte hållbar. Det är en stor utmaning att få alla länder att ta till sig och följa dom globala hållbarhetsmål som FN satt upp i Agenda 2030.Det sade Eeva Furman, ledamot av arbetsgruppen för FN:s globala hållbarhetsutvecklinghållbarhetsutveckling

Världen är inte hållbar

-Världen är inte hållbar. Det är därför vi är här. Det är en stor utmaning att få alla länder att ta till sig och följa dom globala hållbarhetsmål som FN satt upp i Agenda 2030.

Det sade Eeva Furman, ledamot av arbetsgruppen för FN:s globala , då hon inledde diskussionen om FN-målen och den hur vetenskapen kan användas i utvecklingen av Arktis.

Alla utvecklingsländer

Hon framhöll att människor haft innovativa idéer i tusentals år och att man i Arktis får använda sig av erfarenheter från andra delar av världen.

-I den meningen är alla länder hela tiden utvecklingsländer. Alla sitter vi i samma båt och ingen vill att den båten ska sjunka. Det är en utmaning för oss alla att se till att dom globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls och fungerar i praktiken, sade Eeva Furman.

 Agenda 2030

Hur ska man då arbeta med Agenda 2030?

-Det gäller att identifiera dom hinder och utmaningar som finns inom olika områden. Alla ska titta på sitt eget land. Vilka fokus man ska ha för att människorna ska få ett bra liv, ekonomisk utveckling och en hållbar miljö. Det gäller att jobba ihop med andra och hitta vägar till att minska dom hinder som finns, sade Eeva Furman.

Vetenskapen viktig

Vetenskapen har en viktig roll i det arbetat.

-Vi måste hitta tvärvetenskapliga vägar att samarbetra. Olika grupper av vetenskapsmän ska diskutera problemen tillsammans. Hur man ska bygga partnerskap och hur man ska lägga ihop dåtid och nutid med framtiden. Hur man ska på verka i olika regioner för att uppfylla hållbarhetsmålen och samarbeta om dom, sade Eeva Furman.

Arktisk forskning

Lars Kullerud vid University of the Arctic, framhöll att man har mycket forskning som   berör Arktis.

-Vi jobbar mot ett mål, till exempel vad är meningen med arktisk design. Vi har ett tätt samarbete med andra vetenskapliga institutioner i Arktis, sade han.

-Vetenskapen är kärnan i en hållbar utveckling och har en viktig roll i samarbetet för att utveckla Arktis, sade Evan Bloom, vid kontoret för Havs-, och Polarområdena vid inrikesdepartementet i Washington DC.

Urbefolkningar

David Scott, vid Kanadas Polarforskningscenter, menade att det finns många olika områden man ska jobba inom då det gäller arktiska frågor.

-Vi måste ta med urbefolkningarna och lokalbefolkningen. Vi måste engagera dom nordliga samhällena. Då det gäller Kanadas arbete har vi fokus på vårt eget område samtidigt som vi arbetar för att stärka det arktiska samarbetet. Det handlar om frågor som energi, infrastruktur och mineraler. Det gäller att bygga upp en infrastruktur som ger människorna ett bra liv samtidigt som man ska vara rädd om naturen och skydda befintliga ekosystem, sade han.

Migrationen nya krav

Lars-Olof Reiersen, tidigare vid sekretariatet för Arctic Monitoring and Assessment Program i Oslo, framhöll vetenskapens viktiga roll i det arktiska arbetet.

-Vi startade arbetet med Agenda 2030 redan för 25 år sedan. Migrationen har gjort att alt fler människor kommer norröver och det ställer nya krav på vad som händer i framtiden, sade han.

David Scott har ett valspråk då det gäller det arktiska arbetet:

-I Arktis För Arktisk och Med Arktis. Det är så man jobbar med dom här frågorna, sade han.