2020, Nyheter 28.03.2020 Paula Mikkola
Det kommer att ett bli en lägre budget för regional utveckling. Bland annat på grund av Brexit så har EU mindre pengar. Det kommer också att bli ett annat fokus och en del andra områden. Det sade Pascal Boijman direktör för regional utveckling vid EU-kommissionen i Bryssel, när han medverkade vid Interreg Nords möte i Jokkmokk.

Han berättade om dom förhandlingar som nu pågår om EU:s sammanhållningspolitik och Interreg programmen för åren 2021-2027.

-Budgeten är lägre, men Europa-parlamentet vill att mer pengar ska gå till Interreg, medan EU-kommissionen säger att det blir mindre pengar, sade Pascal Boijman.

60 gränsöverskridande program

Han berättade att Interreg handlar om ett 60-tal gränsöverskridande program. Dessutom finns 15 transnationella samarbetsprogram, mellan olika länder. Totalt tar dom cirka en tredjedel av EU:s totala budget.

-Förutom en lägre budget har den nya sammanhållningspolitiken i EU fokus på en övergång till en smartare och mindre koldioxidbaserad ekonomi, och är mer resultatinriktad, sade Pascal Boijman.

EU-satsningar

I förhandlingarna om EU:s kommande sammanhållningspolitik satsar man på fem specifika områden:

*Ett smartare Europa med hjälp av bland annat innovationer och övergången till en smartare ekonomi.

*Ett grönare och mindre koldioxidberoende Europa. Det gäller övergången till annan, mer klimatvänlig energi och anpassning till klimatkrisen.

*Ett mer sammanlänkat Europa med ökad rörlighet.

*Ett mer socialt Europa med ökade sociala rättigheter.

*Ett Europa närmare medborgarna, hållbar utveckling i stads-, och landsbygdsområden.

Förutom dessa finns det två områden som särskilt gäller Interreg:

En bättre styrning och ett säkrare Europa.

Samarbete på haven

Då det gäller Interreg föreslås en del förändringar från tidigare program.

-Det handlar om starkare och mer funktionella områden, och en bättre styrning. Samarbetet ska inte begränsas av Interreg. Det föreslås nya områden, samarbete på haven och externt gränsöverskridande samarbete, sade Pascal Boijman.

Gränshinder

EU vill jobba för att ta bort fler gränshinder.

-Gränshinder leder till en minskad tillväxt. Om vi skulle ta bort en femtedel av alla gränshinder så skulle BNP öka med två procent. Det motsvarar en miljon jobb i Europa. Vi jobbar med en aktivitetsplan för att minska gränshindren, sade Pascal Boijman

Gränsöverskridande samarbete

Gränsöverskridande samarbete betonas som mycket viktig för utvecklingen.

-Då det gäller dom gränsöverskridande regionerna vill vi ha en bättre integrerad arbetsmarknad. En ökad mobilitet även då det gäller allmänna transporter och infrastruktur. Stärka den kunskapsbaserade ekonomin och jobba för cirkulär ekonomi, sade Pascal Boijman.