2020, Nyheter 14.05.2020 Paula Mikkola
-Bristen på arkiv inom den samiska slöjden och konstverksamheten har länge varit ett stort problem. Nu försöker vi komma tillrätta med detta genom projektet AIDA. Det sade Anna Westman-Kuhmunen, vid Ajtte museum när hon presenterade projektet vid Interreg Nords möte i Jokkmokk.

AIDA står för ”Arctic Indigenous Design Archives”. Det handlar om att starta upp arkiv för samiska slöjdare och konstnärer och hur arkiven ska användas i utbildningssyfte. Projektet är ett samarbete mellan Riksarkivet/Samearkivet, Ajtte Svenskt fjäll- och samemuseum samt Sami Allaskuvla.  Projektets första del blev genomförd under 2017-2019 och fick finansiering av Interreg Nord/Sápmi, Lapplands förbund, Troms och Nordland fylkeskommuner, Statens kulturråd i Sverige och Kulturfonden för Sverige-Finland.

Fortsatt projekt

Projektets första del är redan avslutat.

-Men jag kan säga att vi redan fått klart med Interreg för en fortsättning av projektet, Aida 2. Det är mycket glädjande, säger Anna Westman-Kuhmunen.

Många egna arkiv

Det har inte tidigare funnits några samiska arkiv inom detta område.

-Slöjdarna och konstnärerna har haft egna arkiv hemma som ingen annan kommer åt. Det har känts svårt att lämna ut arbeten som inte varit färdiga. Många kan ha arkiv under flera år. Nu har vi börjat samla in dessa arkiv och det är till stor hjälp för andra som arbetar med slöjd och konst. Och arkiven används även i utbildningen, sade Anna Westman-Kuhmunen.

Viktigt i utbildning

I projektet har man arbetat med att ta fram nya arbetsredskap, ny service, och få deltagarna att acceptera att man också kan lämna ut arkivmaterial som visar hur man jobbar och har jobbat under längre tid.

-Vi knyter arkiven direkt till högskoleutbildningen i Kautokeino. Där kan studenterna lära mycket av hur andra jobbar genom att titta i arkiven. Vi har haft studenter från Enare här i Jokkmokk och studenter från Jokkmokk har åkt till Enare, berättar Anna Westman-Kuhmunen.

Arkiven används inom flera områden.

-Det är vid samarbete över gränserna, av samer och av samarbetspartner inom olika områden, sade Anna Westman-Kuhmunen.

Arkiven kan också användas vid utställningar och som digitalt material.

-I utbildningen kan det digitala materialet vara viktigt, säger Westman-Kuhmunen.

16 konstnärer

För närvarande har man 16 slöjdare och konstnärer i arkiven i alla åldrar från unga till gamla.

-Det är viktigt att arkiven täcker en längre period och inte bara visar vad och hur man arbetar nu, sade Anna Westman-Kuhmunen.

Mer om projektet på hemsidan: https://arkisto.fi/aida/