Nyheter 02.02.2022 Paula Mikkola
-Gränskommittéerna och ert gränsarbete är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra den nordiska visionen. Arbetet i gränskommittéerna bedrivs olika, men all verksamhet som stöttas av Nordiska ministerrådet är till för att uppnå dom nordiska målen. Det sade Gitte Mondrup från Nordiska ministerrådet (NMR) då hon medverkade vid Gränsregionalt Forum i Uleåborg.

Som vi berättat tidigare så är den nordiska visionen att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region. För att nå dit ska man satsa på ett konkurrenskraftigt Norden, ett grönt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Inom den nordiska visionen finns tolv konkreta mål: koldioxidneutralt, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, internationellt samarbete, innovationer, arbetsmarknad, digitalisering, hälsa och välfärd, inkluderande omställning, dialog med civilsamhället och nordisk sammanhållning.

NMR stöttar dom tretton gränskommittéerna ekonomiskt. Bland annat så får Nordkalottrådet cirka 1,3 miljon danska er kronor under 2021 till sin verksamhet.

-Vi arbetar just nu med en ny organisation och nya avtal med gränskommittéerna utifrån att vi har ett helikopterperspektiv på det gränsregionala samarbetet, sade Gitte Mondrup.

Tre temagrupper

Regionalsektorn har tillsatt tre temagrupper för åren 2021-2024. Det är ett om grön och inkluderande stadsutveckling, ett om grön och inkluderande landsbygdsutveckling och ett om gröna innovativa och resilienta regioner. Nordkalottrådet medverkar i temagruppen om landsbygdsutveckling.

Samarbetet i dessa grupper har flera konkreta mål.

-Det handlar till exempel om ökad nordisk rörlighet och kompetens för att främja den regionala tillväxten; att bygga levande och trygga lokalsamhällen i alla delar av Norden; om en grön omställning baserat på lokal och regional verksamhet. Det gäller att bygga upp koldioxidneutrala samhällen och använda sig av smart specialisering, sade Gitte Mondrup.

Gränskommittéernas roll

Gränskommittéernas roll i detta arbete är att bidra till att genomföra handlingsplanen och den nordiska visionen 2030. De ska samarbeta med övriga aktörer, bidra med förslag till projektaktiviteter, och förmedla verksamhetens resultat.

-Gränskommittéerna ska bidra till att bygga upp ett nytt nordiskt civilsamhälle ur tre tvärgående perspektiv. Det är hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts-, och ungdomsperspektiv, sade Gitte Mondrup.

Kent Lidman