Nyheter 20.01.2024 Kent Lidman
-Finland bör inte bygga vindkraftverk vid den östra gränsen nära Ryssland. Det är en konsekvens av kriget i Ukraina. Det sade Tanja Joona, ledamot i Nordkalottrådet och seniorforskare vid Arktiska centret i Lapplands universitet när hon medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Tanja Joona medverkade under programpunkten ”Arctic Five universitet: säkerhetsperspektiv i Arktis”.

Universitetssamarbete

Arctic Five är ett samarbete mellan fem universitet, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Arktiska universitetet i Tromsö. Samarbetet innebär bland annat ett utbyte av forskare, lärare, studenter och forskningsresultat.

Säkerheten påverkas

Hur påverkas säkerheten i Arktis av den snabbt förändrade geopolitiska situationen? Det var en av de frågor som forskare från Arctic five diskuterade under Arctic Spirit.

-Säkerheten påverkas av klimatförändringen, fattigdom, global hälsa, minskad biologisk mångfald, sämre utbildningsnivå och politisk instabilitet, sade Tanja Joona.

Grön omställning

Samtidigt pågår den gröna omställningen i Arktis.

-Omställningen innebär systematiska förändringar i samhällena, ekonomierna och ekosystemen. För att klara den gröna omställningen det behövs en medverkan av lokalbefolkningen, sade Tanja Joona.

Många förändringar

Säkerheten och den gröna omställningen i Arktis kräver många förändringar och medverkande.

-Det handlar om ett nytt systemtänkande, tvärvetenskapligt samarbete, engagerande intressenter, anpassningsbara deltagare och ledare, långtidsperspektiv, förändrade ramverk och policy, sade Tanja Joona.

Säkerhetsnivåer

Säkerhetsarbetet måste också ske på många nivåer.

-De gäller nationell, global och mänsklig säkerhet liksom cybersäkerhet. Det handlar även om ekonomisk, miljömässig säkerhet, tillgång till mat och vatten, samt allmän hälsovård och säkerhet mot terrorism och extremism, sade Tanja Joona.

Solutbrott

En annan form av säkerhet är den som kommer av yttre faktorer som solutbrott och väderförändringar.

-Det som händer på solen påverkar jorden och påverkan är som störst vid polerna där vi i Arktis bor, sade Audrey Schillings, forskare i rymdväder vid Umeå universitet.

Satelliter styr på jorden

Satelliter kan på verkas av utbrott på solen och nästan allt i vårt dagliga liv styrs nu av signalerna från satelliter.

-Det gäller elbilar, GPS, flygplan, kommunikationer, telefonnät, navigationssystem, nätverk och mycket annat, säger Audrey Schillings.

Hoten från rymden

Vad drar då forskarna för slutsatser av hoten från rymden?

-Vi ska inte negligera rymden när det gäller den arktiska strategin. När Arktis utvecklas bör man också ta med aspekterna hur det kan påverkas av rymden. Det handlar mycket om telekommunikationer och globala navigationssystem. Det är hot som kan inskränka den framtida utvecklingen, sade Audrey Schillings.

Hoten ökar

-Det finns många olika aspekter på säkerhet. Underförstått handlar det om att minska hot men hoten har ökat både militära och hybridhot, sade Gunhild Hoogensen Gjörv professor vid Arktiska universitetet i Tromsö.

Hoten skapar också rädsla hos befolkningen.

-Det gäller att minska hoten på individuell nivå och ge medborgarna en frihet från rädsla. Vi måste lyssna till den som upplever rädsla och ta det på största allvar, sade Gunhild Hoogensen Gjörv.

Kent Lidman