Nyheter 23.10.2023 Kent Lidman
-Vi arbetar för att få ut så många ungdomar som möjligt att jobba i ett annat nordiskt land än där de bor. De sade Emilia Modigh, projektledare vid Nordjobb Norge och verksamhetsutvecklare vid Föreningen Norden Norge.

Nordjobb är ett program som drivs av Föreningarna Nordens förbund och finansieras av Nordiska ministerrådet.

-Vi vänder oss till ungdomar mellan 18 och 30 år gamla för att öka ungdomars arbetsmobilitet i Norden. Vi arbetar för att stärka den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och öka kunskapen om språk och kultur i Norden, säger Emilia Modigh.

Hjälper ungdomar

Nordjobb hjälper ungdomarna med att ordna jobb i ett annat nordiskt land, med myndighetskontakter och eventuella gränshinder, med ett socialt program om gemenskap över gränserna och med att ordna bostäder åt ungdomarna.

Det handlar oftast om sommarjobb eller kortare anställningar.

-Vi vill göra det så enkelt som möjligt för ungdomar att jobba i ett annat nordiskt land, säger Emilia Modigh.

27 000 ungdomsjobb

Sedan 1985 har Nordjobb förmedlat omkring 27 000 ungdomsjobb.

Vad vill då unga ha på en nordisk arbetsplats?

-Förutom själva jobbet vill de möta ungdomar lokalt, ha olika former av aktiviteter, hjälp med språket, transporter och gym. Man vill testa på ett jobb innan man binder sig och ha ett subventionerat boende, berättade Emilia Modigh.

Resultat

Resultatet visar att 84 procent av ungdomarna har fått ett ökat intresse för Norden och kan tänka sig att jobba eller studera i ett annat land.

21 procent av arbetsgivarna uppger att de anställt färre om de inte tagit emot nordjobbare.

78 procent av ungdomarna anser att de har förbättrat sina nordiska språkkunskaper.

Många vill utomlands

-Det är jättemånga ungdomar som vill jobba i ett annat nordiskt land. Vi behöver bara nå dem och då är det viktigt med samverkan med andra organisationer, säger Emilia Modigh.

Kent Lidman