2021, Nyheter 18.06.2021 Paula Mikkola
-Vi ska ta fram en gemensam nordisk handlingsplan för hur vi ska klara liknande framtida kriser som coronapandemin. Det lovade båda dom nordiska samarbetsministrarna Anna Hallberg(S), Sverige, och Thomas Blomqvist (Svp), Finland, när dom medverkade vid Tornedalsrådets seminarium ”Vårt gemensamma Tornedalen-Arena Tornedalen”.

Mötet hölls digitalt med ett femtiotal deltagare samt ett antal inbjudna medverkande. Dom båda ministrarna lovade också att så fort när tillfälle ges ska dom själva besöka Tornedalen.

Tornedalsrådet har beslutat att verka för ett gemensamt arbetsmarknadsområde, kallat pilotområde Tornedalen. Det är ett omfattande projekt som påbörjades redan hösten 2019. Det innebär ett främjande av åtgärder inom näringslivet, myndigheternas samarbete samt utbildning och hälsovård.

– Pandemins utbrott gjorde det viktigare än någon av oss hade kunnat ana, framhåller Tornedalsrådet.

Stark nordisk region

Just coronapandemin och dess verkningar i Tornedalen och andra gränsområden var temat för en av diskussionerna vid arenamötet. Frågan var hur man går vidare som en stark och nordisk region med samlade och förstärkta krafter.

-Pandemin har hindrat samarbetet över gränserna på många sätt och därför är pilotområde Tornedalen, med en gemensam arbetsmarknad viktig. Det är samverkan som ger Tornedalen liv, sade Roland Kemppainen, Tornedalsrådets ordförande.

Binder ihop länderna

Anna Hallberg framhöll att pandemin ställt stora krav på det nordiska samarbetet och att Tornedalen drabbats extra hårt.

– Det finns så mycket annat som binder ihop länderna. Det handlar om kultur, idrott, företagande på gränsen och inte minst mellanmänskliga relationer. Vi måste titta mer på vilka effekterna blir för samhället i stort när gränser stängs och hur vi kan agera för att dessa saker kan fungera även i en kris, sade Anna Hallberg.

Handlingsplan

Hon har nu lagt fram ett förslag om en utredning som ska ta fram en handlingsplan för hur samarbetet i Norden ska fungera i krissituationer.

-Utredningen ska föreslå ett antal punkter om hur dom nordiska länderna tillsammans ska möta framtida kriser. Jag är väldigt glad över att vi fått gehör för denna utredning, sade Anna Hallberg.

Ökade kontakter

Pandemin har också lett till ökade kontakter mellan dom nordiska länderna.

-Det har lett till ett ökat engagemang. Vi har lyckats lösa många av dom problem som uppstått medan vi inte har lyckats lösa andra. Som jag ser det ska det inte finnas några gränser i Tornedalen och vi måste skydda våra gränsregioner, sade Anna Hallberg.

Betytt mycket

Hon framhöll att både Gränshinderrådet och Tornedalsrådet haft en viktig del i arbetet mot gränshinder under pandemin.

-Deras arbete har betytt mycket för samarbetet över gränserna under pandemin, sade Anna Hallberg.

Gemensamma lösningar

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet i år och Thomas Blomqvist höll med Anna Hallberg om vikten av en gemensam nordisk handlingsplan för framtida kriser och att den tas fram snabbt.

Han framhöll också att kontakterna mellan honom och Anna Hallberg aldrig tidigare varit så intensiva som under coronapandemin.

-Normalt sett ska det inte finnas några gränser i gränsregionerna. Pandemin har varit en stor utmaning i gränsregionerna och mellan länderna. Många är kritiska mot att gränserna stängts. Vi söker nu efter gemensamma, generella lösningar så detta inte ska behöva hända igen vid framtida kriser, sade Thomas Blomqvist.

Blomqvist, Thomas r

Ökat nordiskt samarbete

Han tror på ett utökat framtida nordiskt samarbete.

-Det finns en stark vilja i Norden för att bygga upp världens mest integrerade region. Pandemin har stärkt oss i viljan att fördjupa samarbetet och genomföra det, sade Thomas Blomqvist.

Gränstjänsten viktig

Kimmo Sasi, Finlands representant och ordförande i Gränshinderrådet, framhöll det arbete som görs av Nordkalottens Gränstjänst.

-Deras arbete för att informera om regler är viktigt och dom har fört gränshinder vidare till oss i Gränshinderrådet. Vi har ett 60-70-tal gränshinder i vår databas, en del är lösta och andra är olösta. Ett hinder som lösts är familjeåterföreningar, medan det har varit svårare att lösa till exempel vissa skattehinder. Det gör att vi behöver förändra det nordiska skatteavtalet, sade Kimmo Sasi.

Välkomnar handlingsplan

Sven-Erik Bucht, svensk representant i Gränshinderrådet välkomnar dom båda nordiska samarbetsministrarnas löften om en gemensam nordisk handlingsplan mot framtida kriser.

-Det kravet har vi också fört fram från Gränshinderrådet. Efter pandemin behövs också ekonomiska medel som stimulerar gränssamarbetet, sade han.

Chockerande upplevelse

Sven-Erik Bucht framhöll att gränsstängningarna var ett enormt hårt slag mot Tornedalen.

-Det har varit en chockerande upplevelse. Misstänksamheten har ökat så man blir mörkrädd. Nu gäller det att vi får medel och möjligheter att utöka samarbetet och stimulera det folkliga utbytet över gränserna för att få tillbaka den tillit vi hade tidigare, sade Sven-Erik Bucht.

Kräver Tornedalsbesök

Sven Tornberg (C), kommunalråd i Haparanda, framhöll att det är viktigt att beslutsfattare på central nivå i dom nordiska länderna förstår problemen i gränsregionerna.

-Många av beslutsfattarna på departement och hos myndigheter har aldrig besökt Tornedalen. Dom behöver komma hit och få en ökad kunskap om våra problem och hur livet ser ut här för att kunna fatta rätta beslut, sade han.

Klimatvänligt och hållbart

Thomas Blomqvist framhöll att det är viktigt med klimatvänliga och hållbara lösningar i norr.

-Vi vill ha nya digitala lösningar, cirkulär ekonomi, och utveckla innovationer i gränsregionerna. Integrationen med fri rörlighet över gränserna är fundamental. Vi måste arbeta vidare med att avskaffa gränshinder och värna om den nordiska gemenskapen och det folkliga samarbetet över gränserna, sade han.

Återseende i Tornedalen

Anna Hallberg framhöll vikten av att vara nära folket i regionerna.

-Med handlingsplanen vill vi utveckla gemenskapen i Norden. Vi behöver synas och verka i våra gränsregioner och jag ser fram emot ett återseende i Tornedalen, avslutade hon.