2021, Nyheter 21.08.2021 Paula Mikkola
-Samarbetet över den svensk-finska gränsen runt Bottenviken är viktigt och dynamiskt. Vi ska främja ett samarbete och motverka dom missförstånd och problem som skapats mellan våra båda länder under coronapandemin. Det säger Daniel Smirat(S), vice ordförande i kommunfullmäktige i Luleå, och ansvarig i Luleå för samarbetet inom Bothnian Arc, Bottenviksbågen

Bottenviksbågen genomförde i slutet av förra året en stor omorganisation. Den svenska ekonomiska föreningen lades ned och istället bildades en ny finsk förening som heter Bottenviksbågen Bothnian Arc rf. Det är den föreningen som nu driver verksamheten till stor del på ideell grund.

710 000 innevånare

Verksamhetsområdet sträcker sig längs Bottenvikskusten från Kalajoki i norra Finland till Skellefteå i Sverige. Medlemmar är kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Skellefteå, Kemi-Torneå-regionen, Uleåborg, Raahe och Kalajoki. Inom detta område finns totalt cirka 710 000 innevånare.

-Området är rikt på naturresurser och har en lång tradition av storskalig utvinnings-, tillverknings-, och bearbetningsindustri. Det finns också stora gemensamma utmaningar bland annat inom demografi med en gles befolkning och en otillräcklig infrastruktur, säger Daniel Smirat.

Samarbete mellan gränsregioner

Bothnian Arc är, tillsammans med bland andra Nordkalottrådet, en av Nordiska ministerrådets tolv gränsregioner, och medlem i AEBR (Association of European Border Regions). Det är en sammanslutning av gränsöverskridande organisationer i Europa och man bygger bland annat upp nätverk mellan gränsregionerna.

Projektpengar

Ordförandeskapet roterar, liksom för Nordkalottrådet, i 2-årsperioder mellan länderna. Nu har Uleåborg och Finland ordförandeskapet, och senare i höst tas det över av Sverige och Luleå.

Piia Rantala -Korhonen, vid Uleåborgs stad är direktör och leder verksamheten.

-Vi har en budget på 125 000 euro från Nordiska ministerrådet och avgifter från medlemmarna. Vi har inte, som till exempel Nordkalottrådet, pengar att dela ut till olika projekt och Interreg. Istället söker vi själva projektpengar, säger hon.

Turistsatsning

Bothnian Arc har nyligen lämnat in en ansökan om projektpengar till det finska Arbets-, och näringsministeriet för att få pengar till att utveckla maritim och nordlig turism i Bottenviken och för en hållbar och gränsöverskridande trafik i området. Satsningen ska bland annat vara en återuppbyggnad efter dom skador som restriktionerna under pandemin förorsakade för turismen i området.

-Turismen har drabbats hårt under pandemin och vi måste hjälpa till att få igång den igen. Vi vill också satsa mot att Uleåborg år 2026 utsetts till Europas kulturhuvudstad och utveckla kultursamarbetet inom Bottenviksområdet, säger Daniel Smirat.

Fyra prioriteringar

I sin verksamhetsplan för 2021 har Bothnian Arc prioriterat fyra områden.

Det är:

*Främjande av språklärande.

*Hållbar digitalisering

*Logistik

*Intressebevakning.

-Då det gäller språk handlar det om att motivera barn i Finland att studera svenska, och barn i Sverige att studera finska. Vi satsar på en kampanj i grundskolan där varje klass kan söka sig en kompisklass i det andra landet. Det är viktigt att lära sig språket i en naturlig dialog med barn i samma åldersgrupp. Målet är att åtminstone fem klasser ska delta i verksamheten, säger Daniel Smirat.

-Det handlar om en framtid där unga människor stannar kvar i området och att dom motiverar varandra att lära sig varandras språk, säger Piia Rantala-Korhonen.

Digitalisering viktig

Beträffande digitaliseringen framhåller Bothnian Arc att covidpandemin har visat hur viktigt det är med digitala tjänster.

-Vi vill fungera som en plattform för att utveckla hållbara digitala tjänster över gränsen i regionen för att främja samarbetet mellan våra medlemskommuner. Luleå kommun och Uleåborg stad har undertecknat en avsiktsförklaring som heter Join, Boost, Sustain. Den innebär att vi med gemensamma krafter ska främja en hållbar digital omvandling av städer och samhällen i EU. Målet är att delta i utvecklingen av digitala tjänster på regional och internationell nivå, säger Daniel Smirat.

Elektrifierad järnväg

Då det gäller logistiken vill Bothnian Arc främja bygget av en elektrifierad järnväg från Uleåborg via Haparanda till Luleå.

-Järnvägstransporter ska vara ett hållbart alternativ för både gods-, och persontransporter och turism. Vi ska bland annat organisera ett seminarium för medlemmar, myndigheter och politiker för att hitta lösningar för att främja elektrifieringen i praktiken. Vi planerar också en studie i hur man kan utveckla sjöfartsturismen och ta fram en plan för det, sade Daniel Smirat.

Beträffande prioriteringsområdet intressebevakning är målet att utveckla samarbetet med gemensamma intressen runt Bottenviken.