2019, Nyheter 16.12.2019 Paula Mikkola
-Målet är att öka samarbetet och föreslå åtgärder som tar bort hinder för att använda offentlig sektor samt utveckla den offentliga sektorns service i gränsområdet mellan Finland och Norge. Det sade Noora Heinonen, seniorrådgivare vid det finska Finansministeriet, när hon medverkade vid seminariet ”Ökad arbetsmobilitet på Nordkalotten” i Tromsö.

Den nya finska regeringen förklarar att dom nordiska länderna är Finlands mest naturliga samarbetspartner.

-Dom nordiska länderna delar samma värderingar om demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. Dom nordiska länderna ska vara världens mest integrerade region. Finland vill underlätta allmänhetens rörlighet mellan dom nordiska länderna, och vill därför verka aktivt för att avveckla befintliga gränshinder, och strävar efter att i ny lagstiftning se till att det inte uppstår nya gränshinder mellan dom nordiska länderna, står det i regeringsdeklarationen.

Utredning om samarbete

En del i det arbetet är utredningen om samarbetet mellan finska och norska gränskommuner. Utredningen pågår mellan maj till sista december 2019. Den görs av professor Mirva Lohiniva-Kerkelä vid Lapplands universitet.

-Utredningspersonens rapport blir själva utredningen, sade Noora Heinonen.

 Rörlighet över gränserna

Utredningen ska ta upp gränssamarbetet mellan Enontekis, Utsjoki, Enare, och Sodankylä kommuner.

-Syftet är att utreda social- och hälsovårdens, räddningstjänstens och undervisnings- myndigheternas samarbete. Det handlar om tillgängligheten för denna service samt förutsättningar för arbetsrörlighet och näringslivets rörlighet i detta gränsområde. Utredningen ska också komma med förslag om hur man kan ta bort gränshinder, sade Noora Heinonen.

 Ta bort gränshinder

Målet är att öka kunskapen och informationen om den offentliga servicen och ta bort hinder för användandet av servicen över gränsen.

-Förslaget kan innebära åtgärder om förändringar i lagstiftningen, myndigheternas praxis samt även förmedling av information, sade Noora Heinonen.

 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt samiskspråkig service.

-Utredningen tar upp frågor om behov för samarbete för den samiskspråkiga servicen, bland annat inom mentalvård, sade Noora Heinonen.

 Utredning Sverige-Finland?

-Det behövs en liknande utredning om gränssamarbetet mellan Sverige och Finland också, sade Eero Ylitalo, Pello kommun.

 -Från början fanns tankar om en sådan utredning också, men man beslutade sedan att denna utredning ska gälla gränskommunera mellan Finland och Norge. Men frågan om Sverige-Finland kan tas upp senare igen, sade Noora Heinonen