Nyheter 21.10.2022 Paula Mikkola
-Det skulle behövas ett nordiskt identifieringssystem. Vi måste pressa på ministrarna i respektive land att få det att fungera. Det sade Kimmo Sasi, finsk ledamot och tidigare ordförande i Gränshinderrådet när han medverkade vid Framtidsforumet i Tromsö.

Gränshinderrådet grundades 2014 av de nordiska regeringarna med syftet att upptäcka och ta bort gränshinder som försvårar den fria rörligheten mellan de nordiska länderna. I rådet sitter åtta parlamentariker från de nordiska länderna, Nordiska rådets representant och Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Yrkeskvalifikationer

Kimmo Sasi berättade om aktuella gränshinder och vilka förslag det finns för att lösa dem.

Gränshinderrådet delar in hindren i olika temaområden. Det första temaområdet är ”Erkännande av yrkeskvalifikationer”.

-Det handlar om att minska behovet branschvisa yrkeskvalifikationer i respektive land och påpeka orimliga krav på kompletteringar. Minska antalet inlåsningar och att kvalifikationer ska kunna användas i flera nordiska länder. Vi vill ligga i framkant i Europa inom detta område. Vi har också diskuterat ett system för virtuella kompletteringskvalifikationer, sade Kimmo Sasi.

Digitalisering

Temaområde två är digitalisering.

-Det handlar bland annat om att skapa ett gemensamt nordiskt identifieringssystem och ett samarbete mellan folkbokföringssystemen. Om att utveckla en gemensam digital plånbok med fokus på digitala körkort och betallösningar. Målet är att säkra den digitala mobiliteten, att alla innevånare i Norden ska kunna utföra gemensamma digitala tjänster och att bygga upp en gemensam infrastruktur, sade Kimmo Sasi.

Skatterelaterade problem

Nästa temaområde är skatterelaterade problem.

-Syftet är att föreslå lösningar till utvalda skatterelaterade gränshinder med koppling till det nordiska skatteavtalet, sade Kimmo Sasi.

Prioriterade gränshinder

De olika nordiska länderna på Nordkalotten prioriterar enskilda gränshinder.

Norge:

*Personlig assistens vid flytt.

*Färdtjänst för funktionshindrade.

*Norska medborgare som inte bott i Norge saknar rösträtt.

*Tull och mervärdesskatt när en person kommer från Finland till Norge för att sälja   varor på en marknad.

Sverige:

*Problem med bankkonto för gränspendlare och företag i Norden.

*Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för bosatta i utlandet.

*Skyldigheter för utländska arbetsgivare för att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som anställda utför i Sverige.

*Samordning av finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt.

Finland:

*Rätt till arbetslöshetsersättning efter permittering och uppsägning efter arbete Norge.

*Värdetransport över gränsen.

*Kreditvärdighet för gränspendlare

*Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

*Krav på personnumren och ID-handlingar är ett problem för gränsgångare

Kent Lidman