2021, Nyheter 28.05.2021 Paula Mikkola
-Det öst-västliga perspektivet är viktigt och Nordkalotten är ett dynamiskt tillväxtområde som Norrbotten är en del av. Det sade Lotta Finstorp, nybliven landshövding i Norrbotten, när hon deltog vid seminariet ”Framtidslänet Norrbotten”.

Seminariet hade underrubriken ”Kompetensförsörjning-nyckeln till fortsatt tillväxt”. Det hölls digitalt och var anordnat av Utbildning Nord i Övertorneå.

Kompetensbehov då som nu

Seminariet hade samlat närmare 200 deltagare från hela Nordkalotten. Leif Lahti, direktör vid Utbildning Nord, berättade om skolans 50-årsjubileum, som ägde rum i fjol i skuggan av coronapandemin.

-Det var dåvarande landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti som i slutet av 1960-talet insåg behovet av en gemensam yrkesskola för Nordkalotten. Då, som nu, var det ett stort kompetensbehov inom många branscher. Det viktiga är att vi på Nordkalotten lär av varandra, sade Leif Lahti.

Kroka arm

Lotta Finstorp har som nyinflyttad i Norrbotten lärt sig ett nytt begrepp som hon aldrig tidigare hört i södra Sverige.

-Det är att ”kroka arm”. Det är ett viktigt begrepp för att förklara att samarbete behövs för att vi ska kunna utvecklas. Så nu vill jag kroka arm med alla andra som lever här uppe, sade Lotta Finstorp.

Investeringar för 1000 miljarder

Hon framhöll dom stora investeringarna för 1000 miljarder kronor som planeras i Norrbotten och Västerbotten under dom kommande 20 åren.

-För att klara det måste vi bli fler. Vi måste ”kroka arm” och hjälpas åt tillsammans. Vi måste ändra bilden av Norrbotten och få alla att förstå att det är här framtiden finns. Vi måste få fler att flytta hit för att täcka kompetensbehovet och klara alla dom stora projekt som är på gång. Norrbotten ska bli världsledande i den gröna omställningen och fossilfri grön ståltillverkning, sade Lotta Finstorp.

Tre utmaningar

Hon såg tre utmaningar för att klara av det.

-Den första är det som jag sagt redan, kompetensförsörjningen. För att fler ska flytta hit måste vi vara ett attraktivt Norrbotten även utanför jobbet. Vi måste se till att det finns meningsfulla fritidsaktiviteter, skolor, bostäder och allt annat som behövs för att människor ska trivas, sade Lotta Finstorp.

Gränsöverskridande utbildning

Det behövs även bra utbildningsmöjligheter. Hon berömde Utbildning Nords gränsöverskridande utbildning.

-Det arbete dom gör är imponerande. Det är inte lätt att samla tre olika länder med olika språk, regler och kulturer. Den utbildningen ligger helt rätt i tiden och ger oss fantastiska möjligheter att kroka arm, sade Lotta Finstorp.

Interregprojekt viktigt

För att lösa kompetensbristen är det viktigt med en fungerande arbetsmarknad och ett fungerande utbildningssystem.

-Det är farligt om för många hamnar utanför arbetsmarknaden. Därför behövs det fler praktikplatser inom olika branschområden, sade Lotta Finstorp.

Hon framhåll att interregprojektet ”Arbeta tillsammans” har en viktig uppgift.

-Det ska få oss att kroka arm och jobba tillsammans för att lösa dessa utmaningar, sade Lotta Finstorp.

Jämställdhet viktig

Den andra stora utmaningen är jämställdheten.

-Det är dom unga kvinnorna som flyttar. En undersökning från 2018 visar att av dom 18-24 åringar som flyttar från Norrbotten är 70 procent kvinnor. Vi måste få dom att stanna kvar. Färre kvinnor ger ett födelseunderskott, sade Lotta Finstorp.

Ojämlikheten inom utbildning

-Undersökningen från 2018 visar att inom hantverksutbildning av olika slag är det nästan 100 procent kvinnor på dom utbildningsprogrammen, medan det är 93 procent män i till exempel VVS-utbildningen, sade Lotta Finstorp.

Inom näringslivet är bara 15 procent av verkställande direktörerna kvinnor.

-Jämställdheten inom skolor, företag och andra områden är viktig för att göra Norrbotten till ett attraktivt län, sade Lotta Finstorp.

Hållbar utveckling

Den tredje stora utmaningen är en hållbar utveckling.

-Det är viktigt att alla bidrar till FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling. För oss handlar det om hållbarhet i gruvor, stålverk men även olika kulturmiljöer och att tänka miljömässigt. Vi ska konkurrera med hållbarhet och se till att vi lever som vi lär för att uppfylla Agenda 2030, sade Lotta Finstorp.