2020, Nyheter 19.02.2020 Paula Mikkola
Nordkalottrådets nyhetsbrev har besök Shetlandsöarna, där det nordiska och framför allt det norska inflytande märks tydligt. -Det märks på gatunamn och festivaler till exempel. Men idag är det nog nästan ingen som talar norn här, och vi har bara ett fåtal skrifter kvar med norn, säger Brian Smith, forskare vid Shetland Museum&Archives i Lerwick, Shetlands huvudort.

Shetlandsöarna består av ett hundratal öar, varav 16 är bebodda. Ytan är 1468 kvadratkilometer. Den största ön är Mainland, där också huvudorten Lerwick med drygt 7000 innevånare ligger. Totalt bor det cirka 23 000 människor på Shetlandsöarna.

 

Norge närmast

Närmaste fastland från Shetlandsöarna är Bergen och Norge. Dit är det cirka trettio mil. Det är betydligt längre till det skotska fastlandet, och inte minst huvudstaden London, där man har det formella styret över Shetland. Öarna tillhör Skottland och därmed också Storbritannien.

Men under senare år har det höjts röster för att Skottland ska bryta sig loss från Storbritannien och bilda eget land. I folkomröstningen 2014 vann dom som ville vara kvar i Storbritannien med en knapp majoritet. I samband med Brexit har kravet kommit om en ny folkomröstning.

Vill vara kvar i EU

EU-stödet betyder mycket för Shetland där fiske är en av dom viktigaste näringarna. När vi talar med dom boende på Shetland så är kravet tydligt.

-Vi vill vara kvar i EU. Om Storbritannien går ur EU, måste Skottland gå ur Storbritannien, säger dom flesta vi talar med på gatorna i Lerwick.

Nästan ingen talar norn

Brian Smith forskar om det norska inflytandet på Shetland, historiskt sett. Han är ofta i Norge och har just återvänt från en resa dit när vi möter honom.

-Tyvärr är det nog nästan ingen här som talar norn längre. Det fanns några rester av norn kvar fram till början av 1900-talen. Det går inte heller att läsa norn i skolorna för det finns inga lärare, säger han.

Vikingarna kom med norn

Norn kallas det västnordiska språk som, förutom på Shetland, även pratades på Orkneyöarna, söder om Shetland. Liksom isländska och färöiska kom norn från det fornnordiska språk som vikingarna förde med sig.

-1890 gav språkforskaren Jakob Jakobsen ut en bok om norn. Han samlade texter av olika slag som dikter, vaggvisor och 10 000 nordiska ord som fanns i den skotska dialekten. Det blev också en ordbok som heter ”Etymologisk ordbog over det norrone sprog på Shetland” som kom ut 1918, sade Brian Smith.

Dessutom gav den orkneyöländske forskaren Hugh Marwick på 1920-talet ut ”Orkney norn” som innehåller 3000 ord på skotska av nordiskt ursprung.

Vikingar koloniserade Shetland

Det var vikingarna, främst från västra Norge, som koloniserade Shetland-, och Orkneyöarna på 800-talet. Vikingarna var ofta bönder som började bruka jorden på öarna. År 872 blev Orkney-, och Shetlandsöarna vikingarnas viktigaste fäste i dessa farvatten. Det var början på ett över 600-årigt norskt styre av Shetland.

I Kirkwall på Orkney finns den stora St. Magnus-katedralen som vikingarna började bygga år 1137. På Shetland finns borgen Jarlshof, som började bebyggas under stenåldern före vikingarna. Men vikingarna fortsatte att bygga ut den och det finns tidiga lämningar kvar från 800-talet och många boplatser från vikingatiden. Namnet Jarlshof började användas först i romanen ”The Pirate” av Walter Scott som kom ut 1822.

Norske kungen pantsatte Shetland

Shetland förblev norskt fram till 1469. Då pantsatte den norsk/danska kungen Kristian I Shetland och Orkneyöarna som en hemgift när hans dotter Margareta skulle gifta sig med den blivande engelsk/skotske kungen Jakob III. Tanken var att panten skulle lösas och att Shetland skulle återgå till norskt styre. Men så blev det som bekant inte.1471 bestämde det skotska parlamentet ensidigt att Shetland var en del av Skottland. Norskt lag skulle dock fortfarande gälla och gjorde det fram till 1600-talet.

Det finns shetländare som fortfarande menar att Shetland är norskt, bara den norska kungen löser in panten från 1469.

Stort norskt inflytande

Det norska inflytandet var stort på Shetland under flera hundra år efter att öarna övergått i skotskt styre.

-Främst under 1500-talet var samhället helt norskt, man pratade norska och hade norska lagar. Efter 1600-talet och framåt blev det mindre av det. Det skotska styret tog över alt mer och språket ändrades långsamt till engelska. Men långt in på 1800-talet fanns det folk här som talade norn, sade Brian Smith.

 

 

Gatunamn och festivaler

Även om inte någon på Shetland nu talar norn så finns det tydliga tecken på det nordiska arvet på Shetland. Det finns vikingamuseer, som Jarlshof, och vikingaskepp på några ställen. Den största festivalen som äger rum i Lerwick i januari varje år heter ”Upp Helly Aa”. Där klär deltagarna ut sig i vikingakläder och drar ett vikingaskepp genom samhället för att sedan bränna upp det.

Många gatunamn har norskt ursprung som ”King Harald Street” i Lerwick. På många ortsskyltar står både det engelska namnet och namnet på norn. Det märks också på Shetlands flagga, som är ett nordiskt kors med dom skotska färgerna vitt och blått.