Nyheter 07.03.2024 Kent Lidman
Efter fyra år som en del av Troms har nu Finnmark återigen blivit ett eget fylke. -Det är vi mycket glada för, säger Tomas Arild Mölmann när han medverkar vid Nordkalottrådets möte i Narvik.

Den politiska situationen i Finnmark ändrades vid fjolårets kommunalval.

-Efter 60 år när arbeiderpartiet styrt Finnmark har vi nu ett borgerligt styre, berättar Tomas Arild Mölmann.

Attraktiv region

Det viktigaste nu är att utveckla Finnmark till en region där människor vill bo, stanna och arbeta.

-Vi ska bli en attraktiv region och vill särskilt locka unga till att bo i Finnmark, säger Tomas Arild Mölmann.

Digitalisering

Fokus ligger nu bland annat på digitalisering så att avstånden ska upplevas som kortare.

-Det är en demografisk utmaning. Fylket vill erbjuda utbildning nära hemmet för ungdomarna genom digitalisering.  Vi vill att människorna ska uppleva det som att det goda livet finns i Finnmark, säger Tomas Arild Mölmann.

Kultur

Ett sätt att locka folk är kulturen.

-Därför vill vi också satsa på ett ökat och berikande kultursamarbete, sade Tomas Arild Mölmann.

Tillgången på kraft är viktigt för Finnmark.

-När vi satsar på att utveckla näringslivet behövs också mycket kraft. Till exempel i Hammerfest planeras en stor energi-investering, säger Tomas Arild Mölmann.

Samarbete öst-väst

Även Troms fylke har fått en ny politisk ledning.

-För oss är öst-västliga kommunikationer viktiga och här önskar vi mer samarbete med våra grannar. Det är viktigare nu än någonsin med tanke på den nya geopolitiska situationen, sade Mari Siljebråten, Troms fylkeskommun.

foto: Folkebladet.no

USA-kontor i Tromsö

Det går bra för turismen i Troms.

-Vi har ju ingen järnväg så turisterna kommer hit på andra sätt och de spenderar nu mer än tidigare. USA:s ambassad i Norge har nu också öppnat ett kontor i Tromsö. Det ska stärka forskningssamarbetet mellan USA och Norge framför allt i arktiska frågor, säger Mari Siljebråten.

Det handlar också om att få människor som flyttar till Troms att stanna kvar.

-Det är viktigt med en utbyggd infrastruktur och ett gränsöverskridande samarbete, sade Mari Siljebråten.

Bodö kulturhuvudstad

Även i Nordland är utvecklingen positiv och mycket är på gång.,

– Vi har en hoppfull utveckling. Bodö är Europas kulturhuvudstad i år och det invigs i februari. Det ska bli ett kulturmöte för hela landet och en satsning på kulturarbetsplatser. Kulturen bidrar ju till regional attraktivitet, säger Linda Helén Haukland, Nordlands fylkeskommun.

Fler bosätta sig

Nordland försöker locka fler att bosätta sig i regionen.

-Vi vill ju ha fler som stannar kvar och inte fly-in-fly-ut människor. Vi satsar mycket inom den gröna omställningen så som vindparker till havs, ökat självförsörjning i energi och gröna hamnar. Mycket av utvecklingen bygger på mer energi, säger Linda Helén Haukland.

Infrastruktur viktig

Hon framhåller också att den öst-västliga infrastrukturen är viktig.

-Vi har ju hamnen i Narvik som betyder mycket. Flygplatserna i Evenes och Bodö är viktiga för försvaret. Det ska testas hur väl förberedda vi är för militära kriser och hurudana behov vi har för att bygga ut infrastrukturen, berättar Linda Helén Haukland.

Ungdomssatsningen gett goda resultat

-Nordland fylke har haft en särskild strategi för kompetenshävning 2022-2024. Man har fått riktigt positiva resultat från satsningen, speciellt när det gäller gruppen av unga som varken arbetar eller studerar (NEETs), berättar Haukland.  

Kent Lidman