Nyheter 10.11.2023 Kent Lidman
Den nya finska regeringen vill satsa bland annat på ett dubbelspår mellan Liminka och Uleåborg och en elektrifiering av järnvägen mellan Torneå och Kolari. Det berättade Inna Berg, seniorrådgivare i transportsystem vid Finlands transport-, och infrastrukturmyndighet när hon medverkade vid det Nordeuropeiska transportforumet i Uleåborg.

Hon medverkade tillsammans med Nils Ahlm strategisk planerare vid Trafikverket Region Nord i Sverige under programpunkten ”Gränslös trafik och infrastruktur”.

Flera satsningar

Under 2020–2023 satsar Finland också på bland annat en gränsöverskridande bro i Torneå, Kalliosalmi bro i Kemijärvi, ny väg till hamnen i Uleåborg, planering av järnväg Uleåborg-Torneå, och muddring av hamnen i Kemi Ajos.

Olika spårvidder

Finlands enda järnvägskontakt med EU är mellan Torneå och Haparanda.

-Problemet där är att vi har olika spårvidder i Sverige och Finland. Den måste vi åtgärda med olika tekniska lösningar, sade Inna Berg.

Elektrifiering

Det behövs också en elektrifiering av järnvägen mellan Laurila och Torneå/Haparanda.

-Det behövs även nya plattformar så vi kan ha passageratrafik mellan Finland och Haparanda, sade Inna Berg.

Vägupprustning

Vägen mellan Torneå och Kilpisjärvi håller på att rustas upp. Kostnaden för den nordliga delen beräknas till 100 miljoner euro.

-Det är en viktig väg för kontakten mot Norge. Godstrafiken längs vägen har ökat med 40 procent.  Då det gäller turisttrafiken så varierar den mycket under året, sade Inna Berg.

Många planer i Sverige

Även i Sverige finns många planer för upprustning av transporterna och infrastrukturen. Många av dessa är kopplade till de stora industrisatsningarna och den gröna omställningen men även till Sveriges kommande medlemskap i Nato.

-Många av investeringarna är mycket viktiga för de stora industrisatsningarna som är planerade i norra Sverige. Till exempel planeras en storinvestering i Luleå hamn, säger Nils Ahlm.

Norrbotniabanan

Den största satsningen är byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.

-Några andra av de viktigaste satsningarna handlar om en elektrifiering och nya signalsystem samt ny plattform i Haparanda för att öka godstrafiken över gränsen. En annan viktig satsning är dubbelspår på malmbanan mellan Kiruna och Narvik samt och dubbelspår mellan Luleå och Boden. Det senare är dock ännu inte finansierat. Det kan bli med lånade pengar, säger Nils Ahlm.

Stora investeringar

Den nationella transportplanen i Sverige 2022–2033 innehåller investeringar i Norrbotten och Västerbotten för totalt 2,4 miljarder euro.

-Både Sverige och Finland rankas högt när det gäller att få EU-stod till transport-, och infrastruktursatsningar, säger Nils Ahlm.

Kent Lidman