Nyheter 06.10.2022 Paula Mikkola
-Det är viktigast med ett tätt samarbete på medborgarnivå. Det sade Maria Forslund, ambassadråd vid Finlands ambassad i Norge. Tillsammans med Dag Stangnes, Norges ambassadör i Finland, medverkade hon på Framtidsforumet i Tromsö.

De medverkade under programpunkten ”Hur ökar man mobiliteten och samarbetet mellan Norge och Finland?”.

Nato stärker samarbete

Maria Forslund tror att ett svenskt och finskt medlemskap i Nato kommer att påverka samarbetet mellan länderna i Norden.

-Det kommer att ytterligare stärka det nordiska samarbetet, sade hon.

Oro i världen

I tider av oro i världen stärks samarbetet.

-Det gör att det nordiska samarbetet är viktigare idag än någonsin. Liksom arbetet med ett gemensamt hållbart Arktis. Finland och Norge har länge haft ett bra samarbete inom många områden, sade Maria Forslund.

Grön omställning

Den gröna omställningen och oron i världen gör att de nordiska länderna bör stärka sitt samarbete inom olika internationella organisationer.

-Näringslivssamarbetet är också mycket viktigt. De nordiska länderna har mycket gemensamt och den nordiska marknaden blir alltmer integrerad. Vi jobbar också mot samma mål när det gäller klimatomställningen, sade Maria Forslund.

Viktiga samarbetspartners

Norge och Finland är viktiga samarbetspartners när det gäller handel, menar Dag Stangnes.

-Vi arbetar för att öka den finska exporten till Norge, säger han.

Enligt Dag Stangnes finns det tre nivåer i samarbete mellan länderna.

-Det är personliga kontakter, näringslivets samarbete och officiella kontakter, sade Dag Stangnes.

Mineraler

Ett område att samarbeta om är mineraler och råvaror.

-Det finns mycket mineraler på Nordkalotten. Vi jobbar även med koldioxidlagring och med energi från havsvindar, sade Dag Stangnes.

Universitet

Han betonar även kompetensbristen och samarbete mellan olika utbildningar.

-Här har vi till exempel samarbete mellan universitet i Rovaniemi och i Tromsö som viktiga för att minska på kompetensbristen, sade Dag Stangnes.

Kent Lidman