2019, Nyheter 12.12.2019 Paula Mikkola
-Vi ska ta det bästa av varandra och använda det. Vi ska lära av varandra. En besökare som kommer hit känner inte av landsgränserna. Det sade Katja Pettersen, projektledare för Interreg-projektet ”Visit Arctic Europe II”, när hon medverkade vid seminariet ”Ökad arbetsmobilitet på Nordkalotten” i Tromsö.

”Visit Arctic Europé II” är en fortsättning på Interreg-projektet ”Visit Arctic Europe” som vi berättat tidigare om på Nordkalottrådets nyhetssida.

 Det första projektet pågick mellan november 2016 till mars 2018.

-Resultatet av det blev närmare 70 000 nya besökare och över 515 000 fler gästnätter. Den totala omsättsökningen beräknas till över 77 miljoner euro, sade Katja Pettersen.

 Samarbete över gränserna

Det nya projektet ”Visit Arctic Europe II” startade i augusti 2018 och ska pågå till mars 2021.

– Visionen är att fortsätta utveckla det nordiska Arktis till ett sömnlöst, gränslöst enhetligt resmål. Vi vill utveckla området till ETT resmål sett ur marknadens synvinkel. Nu arbetar vi ofta med knappa resurser och konkurrerar delvis om samma kunder, sade Katja Pettersen.

 Interreg-pengar

Projektet drivs av Swedish Lapland Vistitors Board, Finnish Lapland Tourist board och Northern Norway Tourist board och finansieras huvudsakligen av pengar från Interreg Nord. Andra finansiärer är Nordiska ministerrådet, Lapplands förbund, Region Norrbotten, Troms och Finnmarks fylkeskommuner, Innovation Norge och deltagande företag.

-I den första fasen arbetar vi med att stärka det gränsöverskridande samarbetet, att öka turistströmmen och att förlänga turistsäsongen, sade Katja Pettersen.

 Hösten – ny säsong

I fas två är visionen att göra området till ett resmål året om och vara en bärkraftig enhetlig destination.

-Då jobbar vi med kompetensutveckling och digitalisering. Ökar samarbetet då det gäller marknadsföringen. Utvecklar verksamheten till nya säsonger, främst då höstsäsongen och ökar tillgängligheten, sade Katja Pettersen.

 Hinder att övervinna

Det finns många hinder att övervinna för en gränsöverskridande besöksnäring.

-Det gäller till exempel olika företagskulturer, språk, långa avstånd, byråkrati, olika valutor och en skepsis mot samarbete, sade Katja Pettersen.

 Hur ska man då arbeta?

-Till exempel med en gemensam kommunikationsplattorm på internet. Genom nätverkande och genom att marknadsföras som en unik mötesplats i Arktis. Vi ska visa upp oss gemensamt som Nordskandinavien, sade Katja Pettersen.

 Hon framhåller också vikten av samarbete mellan olika destinationer.

-Till exempel att en resa till Nordkap också kan inkludera skidåkning i Levi. Eller att Tromsö och Rovaniemi ingår i samma resepaket. Det finns många sådana kombinationer som gynnar ett ökat resande. Vi ska komma ihåg ett en besökare ser oss som ett gemensamt resmål utan gränser, sade Katja Pettersen.