Nyheter 14.05.2024 Kent Lidman
Ett nytt treårigt gränsöverskridande interregprojekt ska rädda fjällräven kvar i fjällen på Nordkalotten. En åtgärd är att minska rödrävsstammen. -Det finns en tydlig koppling mellan att rödräven gynnas på bekostnad av fjällräven när vi lämnar efter oss matrester, slaktavfall, fiskrens och trafikdödade djur, säger projektledaren David Bell vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Fjällräven ska räddas av gränsöverskridande projekt.

Fjällräven har länge varit hotad som art. Därför går nu myndigheter, universitet och naturvårdsorganisationer i Norge, Sverige och Finland samman i projektet ”Felles Fjellrev- Together for the Arctic Fox”.

Nordkalottrådet har via Nordkalottens miljöråd länge drivit frågan att rädda fjällräven.

Interregprojekt

Det nya projektet finansieras till största delen av EU:s gränsöverskridande program Interreg Aurora.

Enligt beräkningar finns det nu ett 40-tal kullar med fjällrävar i de svenska fjällen. I början av 2000-talet fanns det endast 40–60 fjällrävar i hela programområdet i Sverige. Nu finns det omkring 550 fjällrävar i samma område.

-Vi närmar oss målet om åtminstone 1000 könsmogna fjällrävar år 2035, men fortfarande återstår en hel del arbete, säger David Bell.

Utdöd i Finland

För bara ett par år sedan var fjällräven helt utdöd i Finland.

– Tack vare tidigare projekt har arten lyckats återetablera sig i landet igen. Det finns nu fyra fjällrävar i Finland. Projektet gör att vi nu för första gången kan jobba över landsgränserna i nästan hela fjällrävens utbredningsområde, säger David Bell.

GPS-sändare

Fjällrävarna rör sig obehindrat över landsgränserna på kalfjället och tundran.

I projektet kommer fjällrävarnas rörelser att dokumenteras med hjälp av GPS-sändare, DNA-provtagning av spillning samt viltkameror.

-Den insamlade informationen ska göra det möjligt att utvärdera pågående åtgärder som till exempel utsättning av uppfödda fjällrävar som sker i Norge på gränsen till såväl Finland som Sverige, berättar David Bell.

Stödutfodring

Andra delar av projektet är stödutfodring av fjällrävar ock riktad jakt på rödräv.

-Rödrävsjakten är ett sätt för oss att kartlägga och förhindra spridningen av potentiella sjukdomar och parasiter. Det gynnar fjällrävarnas hälsa. Många sjukdomar från rödräven kan också bli problem för oss människor och våra husdjur, säger David Bell.

Treårigt projekt

Projektet ”Felles Fjellrev- Together for the Arctic Fox” är treårigt och pågår från november 2023 till sista oktober 2026.  Den totala budgeten är på över 2,2 miljoner euro (cirka 23 miljoner kronor), varav Interreg Aurora står för 65 procent och resten är egen finansiering.

Länsstyrelsen i Norrbotten bidrar med över 530 000 euro och Norge satsar 200 000 euro.

Samarbetsprojekt

Det är ett samarbetsprojekt med bland andra länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, Stockholms universitet, WWF i Sverige och Finland, Metsähallitus, Arktiska universitetet i Tromsö och en del andra deltar.

Kent Lidman