Nyheter 28.12.2022 Kent Lidman
-Det är mycket som talar för en gemensam arbetsmarknad här uppe i norr. Den digitala tekniken har lett till att synen på att arbeta har förändrats och det är nu lätt att bo på ett ställe och jobba på ett annat ställe. Det sade Pär Weihed, professor och prorektor vid Luleå tekniska universitet när han medverkade vid avslutningsseminariet för Interregprojektet ”Arbeta tillsammans”.

Projektavslutningen hade samlat ett femtiotal deltagare och hölls i Haparanda och Torneå under temat ”På den gränslösa gränsen”.

Vi har flera gånger berättat om projektet ”Arbeta tillsammans” från starten i februari 2020, månaden innan coronapandemin drabbade världen. Pandemin har också på flera sätt påverkat projektet.

Nordkalottrådet har varit en av initiativtagarna och finansiärerna av projektet, som har letts av OSAO, kommunförbundet för yrkesutbildning i Uleåborg. Övriga samarbetspartners har varit Uleåborgs yrkeshögskola, Luleå tekniska universitet, Utbildning Nord, samt Lappia, kommunförbundet för yrkesutbildning i Kemi-Tornedalen. Budgeten har varit cirka 1,5 miljoner euro, varav Interreg Nord står för närmare en miljon euro. Nordkalottrådets totala projektbudget är närmare 160 000 euro.

Huvudmålsättningar

Projektet har haft tre huvudmålsättningar:

*Att främja regionernas konkurrenskraft genom att öka kunskaperna om möjligheterna till arbetsrörlighet över gränserna och förstärka samarbetet mellan olika intressegrupper. Projektet ska också påverka politiska beslutsfattare att arbeta för att underlätta arbetsrörligheten över gränserna.

*Bygga upp kompetenser hos arbetstagare och öka deras kunskaper och attityder om möjligheter till att arbeta i ett annat land. Förbättra språkkunskaper och kunskaper om olikheter då det gäller kulturen på arbetsmarknaden i andra länder. Projektet tar också upp olikheter då det gäller yrkeskvalifikationer mellan länderna.

*Öka kunskaperna om arbetskraftens rörlighet hos utbildningsinstitutioner och sprida en positiv attityd hos studenter om möjligheterna att jobba i ett annat land.

Attitydförändringar

Vid projektavslutningen pratade Pär Weihed under temat ”Attityder och attitydförändringar”.

-Man präglas av sin kultur och uppväxt och får en attityd. I södra Sverige finns ofta en attityd att norra Sverige är kallt, mörkt och präglas av en machokultur. Där går det inte att bo och dom som gör det säger ingenting. Ganska dålig attityd och utgångsläge, säger Weihed och framhåller att det är viktigt bejaka attitydförändringar.

-Istället ska vi framhålla de unika möjligheterna i norr med en gemensam kultur, gemensamt språk och gemensamma värderingar, och bygga upp en gemensam arbetsmarknad. Det är helt unika förutsättningar nu när världen ska bli fossilfri, säger Pär Weihed.

Satsas tusentals miljarder

Vad pratas det då om i Sverige nu?

-Jo det pratas om att det ska investeras 1000 miljarder kronor under de närmaste 20 åren i norra Sverige. Att det ska bil 25 000 nya arbetstillfällen och 100 000 nya innevånare i norr. Industrin ställer om till fossilfrihet, batterier, nya råvaror och fossilfritt stål. Det är också motsvarande stora satsningar på gång i norra Finland och norra Norge, säger Pär Weihed.

Utmaningar

Vilka är då de stora utmaningarna för att klara detta?

-Det är kompetensförsörjningen, kompetensomställning, den tekniska utvecklingen och uppskalning av oprövad teknik. Det är hur vi ska bygga det goda samhället med vård, skola, kultur och fritids och hur vi ska förändra bilden av norr, säger Pär Weihed.

Han framhåller att det finns goda förutsättningar för samverkan över gränserna.

-Det handlar om gemensamt språk, kultur och värderingar som jag sa tidigare och även det geopolitiska läget som radikalt förändrats nu när kriget i Ukraina pågår för fullt, säger Pär Weihed.

Utbildningen

I det nya läget har universiteten och andra utbildningsverksamheter en mycket stor uppgift.

-Vi på universiteten har jobbat på liknande sätt sedan 1400-talet. Vi har utbildat studenter som sedan gått ut i arbetslivet. Men nu är arbetslivet och utbildningen mycket mer sammankopplad så man jobbar samtidigt som man studerar. Den nya digitala tekniken ger oss också helt andra möjligheter och förutsättningar. Vi har nu fått minst tusen fler anledningar att samarbeta över gränserna här uppe i norr, säger Pär Weihed.

Vända på kartan

Han anser också att de stora satsningarna i norr gör att man nu också måste vända på kartan.

-Även när det gäller innovationer, forskning och utveckling ligger norr i topp jämfört med övriga Europa, säger Pär Weihed.

Mer om projektet finns på hemsidan https://arbetatillsammans.com

Kent Lidman