Nyheter 04.07.2023 Kent Lidman
Nu satsas det på musikkultur över gränserna på Nordkalotten. Detta efter att Interreg Aurora beviljat stöd till det treåriga musikprojektet ”Arctic Music Circles”.

Det är Norrbottensmusiken i Luleå som driver projektet tillsammans med Norrlandsoperan i Umeå, Musik i Nordland, Scene Nord, Nordnorsk Jazzsenter, Uleåborgs stad och Novia yrkeshögskola i Jakobstad.

Utbyte av musik

Projektledare är Peter Hauptman vid Norrbottensmusiken i Luleå.

-Det här projektet ska få musiken att cirkulera över landsgränserna i norra Skandinavien och ta vara på det som finns på musikområdet genom utbyte mellan grannländerna, säger han på Norrbottensmusikens hemsida.

Utveckla nätverk

I korthet ska projektet Arctic Music circle göra följande:

*Främja musikkulturen över landsgränserna, motsvarande Interreg Auroras programområde, genom att utveckla nordiska nätverk för arrangörer, organisatörer och producenter inom musikområdet.

*Prioritera produktion och utveckling av världsmusik med särskilt fokus på minoriteter, ursprungsbefolkning och musiker som är verksamma inom Interreg Auroras programområde.

*Fortsätta bygga upp varumärket Arctic Pulse genom att främja export och utbyte av högkvalitativa konserter till våra grannländer.

Öka musiksamverkan

-Projektet kommer att utveckla vår verksamhet och öka samverkan på ett fantastiskt sätt. Vi kommer att stärka vår identitet och förhoppningsvis stärka vår gemensamma röst samt visa på vår historia och det kulturarv som finns, säger Anneli Backman, Norrbottens länsmusikchef.

2 miljoner euro

Projektet har en budget på 2 miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor) under tre år. EU-medel från Interreg Aurora står för 65 procent av budgeten. Region Norrbotten, Region Västerbotten och Luleå kommun är svenska delfinansiärer. Nordland och Troms-Finnmark fylkeskommuner bidrar från Norge. I Finland är Lapplands förbund största bidragsgivaren. Naturligtvis satsar projektaktörerna även egna medel i samarbetet, till exempel Norrbottensmusiken bidrar med 5 miljoner kronor.

Kent Lidman