Nyheter 30.06.2022 Paula Mikkola
-Satsningarna i norr är viktiga för hela Sverige och hela Norden och för att vi ska klara den gröna omställningen. Det sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när hon medverkade vid seminariet ”Jokkmokk Arctic Talks”, som hölls digitalt i Jokkmokk. Eva Nordmark är själv från Luleå

Temat för seminariet var ”Nya samhällen växer fram-så gör vi verklighet av visionerna”.

Bakgrunden är de stora gröna satsningarna som presenterats i norra Sverige. Det som hunnit längst hittills är Northvolts batterifabrik som ska ge drygt 3 000 jobb i Skellefteå. I Boden planerar det nystartade stålbolaget H2 Green Steel att bygga en fabrik för framställning av fossilfritt stål med 1500 anställda.

100 000 nya människor

SSAB ska övergå till fossilfri ståltillverkning i Luleå inom åtta år. Där jobbar 1100 personer.

-SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att tillverka fossilfritt stål i Gällivare under namnet Hybrit och det beräknar ge 200 nya jobb. För att klara allt detta behövs det 100 000 nya människor i Norrbotten och Västerbotten, anser Peter Larsson, som tillsatts av den svenska regeringen som en särskild samordnare för industrisatsningarna. Han medverkade också vid mötet i Jokkmokk.

Kompetensbehov

Mötet tog upp frågor om hur man ska klara det stora behovet av kompetens och locka människor att flytta och bosätta sig i norr.

-Det är lätt att rekrytera utländsk kompetens till norr, men mycket svårt att få svenskar i södra delen av landet att flytta norrut, sade Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

-Vi kommer att fixa kompetensen till vårt stålverk, sade Olof Hernell, digital chef för 2 Green Steel.

Rörlighet och utbildningar

Eva Nordmark framhöll att det krävs nya åtgärder och en ökad flexibilitet för att genomföra de stora industrisatsningarna.

-Vi behöver få en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det är också viktigt med utbildningar som är mer inriktad på att utbilda den kompetens som arbetsmarknaden och näringslivet behöver, sade hon.

Hon fick medhåll av Pär Weihed.

-Vi inom utbildningsområdet måste flytta fram positionerna och satsa på det livslånga lärandet, och den kompetens som behövs. Vi är på gång med det, sade han.

Stora förändringar

Det behövs en ny typ av kompetens till dom nya fossilfria stålverken.

-Det blir ett annorlunda arbete och det är bråttom. Klimatkrisen pågår för fullt och mycket måste hända under dom kommande 5–6 åren. Samhället måste också förändras i samma takt, sade Olof Hernell.

Claes Nordmark(S) kommunalråd i Boden framhåller att hans kommun redan är på gång.

-Vi har planerat att växa sedan 90-talet och kommer att klara detta. Detta är det största som hänt i Boden sedan vi fick Bodens fästning för 100 år sedan. Men naturligtvis måste vi ha hjälp av staten för att klara omställningen, annars blir det skattebetalarna i Boden som får stå för kostnaderna, sade han.

Knappt om tid

Peter Fellman, chefredaktör för Dagens industri, framhöll också att det måste gå snabbt nu.

-Jag är själv från norr, men Österbotten, tvärs över från här. Det är knappt om tid. Det måste gå snabbt. Det fossilfria stålet blir unikt i världen, men det finns minst ett 40-tal batterifabriker på gång i världen och där måste man ligga först. Ingen vill att detta ska bli ett nytt Stålverk-80, sade han.

(Stålverk-80 var ett jättestålverk planerat i Luleå med 10 000 anställda i slutet av 1970-talet. Luleå kommun byggde ut bostäderna och annan samhällsservice innan projektet föll samman bland annat på grund av låga stålpriser).

Energi och tillstånd

Peter Larsson har till uppgift att se över handläggningen av dom tillståndsprocesser som behövs för industrisatsningarna, och hur man snabbt kan få den energi som behövs bland annat för stålverket i Boden.

-I det fallet vill jag berömma Svenska kraft som på mindre än ett år lyckats ändra på mycket. Vi har också Trafikverket som måste agera för infrastrukturen. Det gäller även den lokala infrastrukturen. Tillväxten blir inte bara i Boden, Kiruna, Luleå och Gällivare utan även i dom närbelägna orterna. Dom behöver också kunna växa snabbt, säger Peter Larsson.

Nattsvart mörker

Pär Weihed framhöll att dom tillståndsprocesser, bland annat miljötillstånd, som behövs inte fungerar i dag.

-Där har vi ett nattsvart mörker. Titta på den gruva som Beowulf vill starta i Jokkmokk. Där har man fått hålla på i 10 år utan att ens få börja med miljöprövningen. Men nu har vi en näringsminister som säger att han älskar gruvor så han kanske kan skynda på processerna. Nu kan miljöprövningen ta många år med alla överklagningar, säger han.

-Vi räknar med en vändpunkt när regeringen presenterar ett förslag till bättre tillståndsprocesser. Det måste bli bättre ordning när det gäller bedömning och samråd i sådana här ärenden, säger Peter Larsson.

Kent Lidman

 

 

n