2016, Nyheter 25.09.2016 Paula Mikkola
Sverige och Finland har olika regler när det gäller tröskelvärden vid offentliga upphandlingar. För arbetstagarna samordnar A1-intyget pensionsförsäkringarna mellan olika länder.

 minna-k

-Det finns skillnader, men också likheter. Det sade  Minna Kaarlela, vid Lapplands Yrkeshögskola, när hon presenterade sin studie om offentlig upphandling i norr, vid företagarseminariet i Torneå.

Minna Kaarlela har undersökt hur den offentliga upphandlingen fungerar över gränserna vid Torneå och Haparanda. Det är en fallstudie där hon tagit med dom nationella upphandlingsdirektiven, finsk och svensk lag, liksom dom direktiv som gäller inom EU. Hon har studerat tre upphandlingsmyndigheter.

Olika lagar

-Det är ganska lika processer i Sverige och Finland och inom EU. Skillnaderna är hur man handskas med upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs lägsta summa när det krävs en offentlig upphandling. Där har man olika nationella lagar och regler. Sverige har en lag under tröskelvärdet medan Finland har flera. Det gör det enklare med upphandlingen i Sverige, sade Minna Kaarlela

Skillnaderna är hur man handskas med upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs lägsta summa när det krävs en offentlig upphandling.

I Sverige är tröskelgränsen 57 000 kronor under vilken det inte krävs offentlig upphandling. I Finland har man olika värden för olika branscher.

-Till exempel 150 000 kronor inom byggbranschen, sade Minna Kaarlela

Vid små upphandlingar behöver man inte använda sig av upphandlingslagen. I Sverige kan man då göra en direktupphandling och helt enkelt jämföra olika priser.

Liten upphandling över gränsen

Vilka problem ser hon då när det gäller upphandling över gränserna?

-Det är en hög tröskel att göra en upphandling i det andra landet. Oftast följer upphandlingarna nationsgränserna. Det beror bland annat på språkproblem. Olika valutor ställer också till svårigheter i upphandlingen mellan Sverige och Finland.

Vad kan man då göra åt det?

-Det behövs gemensamma möten där man får information av varandra hur upphandlingen i det andra landet ska gå till. Det behövs utbildning i form av kurser. Det vore positivt om man kunde utnyttja möjligheten att göra upphandling i två länder, sade Minna Kaarlela.

 Pensionsintyg

Arbete i olika länder kan ställa till problem när det gäller pensioner. Därför har EU skapat A1-intyget för att samordna pensionsförsäkringarna i olika länder.

anna-stina

-Vi utfärdar cirka 10 000 A1-intyg per per år. Grundregeln är att man är försäkrad i arbetslandet, sade Anna-Stina Toivonen, vid den finska Pensionsskyddscentralen i Helsingfors.

Det handlar om personer som rör sig inom EU-omådet och bor i ett land och jobbar tillfälligt i ett annat land.

-I första hand kan det gäller det arbete utomlands i två år men man kan få förlängning upp till fem års utlandsarbete, sade Anna-Stina Toivonen. 

A1-intyget visar vilken lagstiftning som gäller och i vilket land socialförsäkringen ska betalas ut.

Lagstiftning

A1-intyget visar vilken lagstiftning som gäller och i vilket land socialförsäkringen ska betalas ut. Förutom pensioner kan det också gälla olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

-Intyget visar också var avgifterna ska betalas och kan även omfatta den försäkrades familjer, sade Anna-Stina Toivonen.

Den som vill veta mer om A1-intyget kan gå in på webbsidan: www.etk.fi . Där finns texter på finska, svenska och engelska.