Nyheter 16.02.2022 Paula Mikkola
-Vi måste ge dom unga nya möjligheter att bo och verka i Barentsområdet. Det sade Finlands utrikesminister Pekka Haavisto (Dom Gröna), när han invigde det finländska ordförandeskapet i Barents Euro-arktiska råd vid konferensen Arctic Spirit i Rovaniemi.

Arctic Spirit anordnas vartannat år i Rovaniemi sedan 2013. Arrangörer är Rovaniemi stad och Arctic center vid Lapplands universitet.

Konferensen  hade samlat över 400 deltagare, både i Korundi kulturhus och digitalt. Temat var bland annat det finska ordförandeskapet i Barents Euro-arktiska råd, det arktiska samarbetet regionalt och över hela Arktis, säkerhetsläget i Arktis och den nya utvecklingen i den arktiska politiken.

Biologisk mångfald

Det finska ordförandeskapet är från i 2021 till 2023. Finland efterträder Norge som haft ordförandeskapet dom gångna två åren. Det finska ordförandeskapet bygger mycket på FN:s Agenda 2030 om satsning på grön tillväxt och hållbarhet. Finland satsar bland annat på att stärka Barentsregionens biologiska mångfald och bekämpa invasiva arter, stödja elektrifieringen av transporter, stärka ungas möjligheter att verka och delta i Barentsarbetet, stödja den fria rörligheten och förbättra transporterna.

Vid slutet av Finlands ordförandeskap 2023, har Barentssamarbetet sitt 30-årsjubileum. Det startade 1993.

Lokal och globalt

I sitt invigningstal framhöll Pekka Haavisto att han är tacksam över att Finland nu tar över ordförandeskapet i Barents Euro-arktiska råd.

-Det ger oss möjligheter att utveckla det lokala samarbetet i Arktis liksom att ta upp klimatfrågan efter det som bestämdes vid klimatmötet i Glasgow. Vi måste se arbetet i Arktis både lokalt och globalt, sade han.

Elektrifiering och unga

Pekka Haavisto tog upp elektrifieringen av transporterna i Arktis.

-Elektrifieringen är viktig och ger oss möjligheter att utveckla ny miljövänlig teknik i Arktis, sade han.

Han tog även upp hur viktigt det är att dom unga deltar i det arktiska arbetet.

-Dom unga är ju vår framtid och vi vill ge dom nya möjligheter att engagera sig i utvecklingen i Arktis. Vi vill att dom stannar kvar och att utflyttade återvänder till Arktis. Vi är redo att anta utmaningen och ser fram emot dom här två åren som ordförandeland i Barents Euro-arktiska råd, sade Pekka Haavisto.

Gränsöverskridande rörlighet

Sergey Kungurtsev, ordförande i Barents regionala kommitté för Nenets autonoma område, tog upp dom utmaningar han ser under sitt ordförandeskap i Nenets.

-En är att utveckla tillgängligheten och den gränsöverskridande rörligheten, sade han.

Hållbar ekonomi

En annan utmaning är att verka för en diversifierad och miljömässigt hållbar ekonomi.

-Det handlar om utveckling inom olika ekonomiska områden, industrier, mineraler, olja och en hållbar arbetsmarknad. I jordbruket måste vi utveckla nya maskiner och metoder som är mer miljövänliga och hållbara. Det handlar mycket om samarbete, sade Sergey Kungurtsev.

Han vill också utveckla satsningar inom kulturlivet.

-Folk-till folk-kontakterna är mycket viktiga, inte minst inom kulturlivet, sade Sergey Kungurtsev.

Klimatförändringen

För samerna är klimatförändringen och en hållbar ekonomisk och social utveckling viktigt.

-Klimatförändringen slår hårt mot oss samer och påverkar hela vårt folk direkt och individuellt. Vi har tusentals renar som påverkas direkt av det förändrade klimatet och hela vår framtid hänger på att vi har framgång i klimatarbetet, sade Tuomas-Aslak Juuso, ordförande i sameparlamentet i Finland.

Samarbete viktigt

Han tycker också att samarbete i Barentsområdet är viktigt.

-Folk-till-folk-samarbetet är viktigt för en mer hållbar värld, liksom för oss samer samarbete om mark, vatten, jakt och fiske, sade Tuomas-Aslak Juuso.

Hälsa viktig för unga

Daria Makhotina, ordförande i Barents regionala ungdomsråd, berättade att deras råd funnits sedan 2006.

– Vi jobbar för att dom unga ska stanna, bo och leva kvar i Barentsområdet. Vi tycker det är viktigt med ett internationellt samarbete. Hälsofrågor och särskilt för dom unga, den mentala hälsan, är prioriterade frågor, sade hon.

Daria Makhotina framhöll även att klimatfrågan är mycket viktig för unga människor.

-Klimatfrågan är ju avgörande för hela vår framtid, även på Barents, sade hon.

Kent Lidman