2018, Nyheter 16.02.2018 Paula Mikkola
-Vi är en växande stad i Arktis. Det ställer oss inför stora utmaningar. Det sade Esko Lotvonen, stadsdirektör i Rovaniemi, då han deltog i seminariet om Regional planering i Arktiska städer vid Rovaniemi Arctic Spirit. Han tror på ett ökat samarbete mellan dom arktiska städerna

Samarbete mellan städer i Arktis

.

-Jag tror på samarbeta med andra arktiska städer och mellan universitet och forskare i Arktis, sade Esko Lotvonen.

Samarbete på alla nivåer

Päivi Laajala, stadsdirektör i Uleåborg höll med.

-Uleåborg är nu Finlands sjätte största stad med över 200 000 innevånare. Vi har 400 års erfarenhet av samarbete. Vi tror på ett gränsöverskridande arktiskt samarbete liksom att bygga nätverk i Arktis. Vi vill samarbeta på alla nivåer med städer,universitet och andra arenor. Det är mycket viktigt att vi är starka och samarbetar även på en internationell nivå, sade hon.

Mitt i Arktis

Även Tromsö är en växande stad i Arktis och efterlyser ett ökat samarbete.

-Vi ser ett ökat intresse för Arktis som vi aldrig sett tidigare. Tromsö har tidigare legat långt ifrån allt. Nu är vi en stad mitt i centrum dit många vill komma. Det ökande intresset för Arktis ger oss stora utvecklingsmöjligheter, sade Kristin Röymo, borgmästare i Tromsö.

-Vi vill också ha ett ökat samarbete. Det är viktigt att ha ett tydligt fokus i samarbetet, sade Matthias Rögnvaldsson, borgmästare i Akureyri.

Många beslut

Esko Lotvonen har många års erfarenhet av samarbete över gränserna, bland annat under lång tid i Nordkalottrådet.

-Jag var med och byggde upp ett nätverk mellan borgmästare. Alla ansvariga har många praktiska beslut att ta varje dag om hur städerna ska utvecklas, sade han.

Starkare tillsammans

-Vi blir starkare tillsammans. Många av beslutsvägarna i våra länder går i nord-sydlig-riktning. Vi vill öka det öst-västliga samarbetet över gränserna till exempel när det gäller infrastrukturen. Vi behöver få våra nationella regeringar att bry sig mer om de nordliga delarna av sina länder och satsa mer pengar och resurser här uppe, sade Kristin Röymo.

Kompetenser

Esko Lotvonen framhöll också att man kan dra nytta av varandras kompetenser.

-Vi kan inte vara bra på allt. Genom ett ökat samarbete kan vi dela på ansvaret och satsa på det vi -är bra på. Det finns utrymme för alla, sade han.

-Om vi delar på pajen så är chansen stor att den blir större Men den får inte explodera så vi måste gå hand i hand med en stabil ekonomi, sade Kristin Röymo.