2020, Nyheter 26.06.2020 Paula Mikkola
Nordkalottkonferensen, som skulle ha hållits i augusti i år har flyttats fram till 28-29 augusti nästa år 2021 i Boden. -Som alla förstår beror det på corona-pandemin. I februari bildade vi en liten grupp som skulle planera konferensen. Vi hann ganska långt och hade bokat in en del föreläsare, innan vi fick ta beslutet att flytta fram hela konferensen till nästa år, säger Eivor Olofsson,ordförande i Föreningen Norden Norrbotten. T

Temat för konferensen är ”Ett hållbart Nordkalotten – ett attraktivare, rörligare och tryggare Nordkalotten”, säger Eivor Olofsson, ordförande i Föreningen Norden Norrbotten.

Det är Margith Dyrander och Britt-Marie Häggberg i Föreningen Norden Norrbotten som, tillsammans med Eivor Olofsson planerat Nordkalottkonferensen.

Nordkalottrådet finansiär

Nordkalottrådet är en av dom viktigaste finansiärerna.

-Egentligen är det bara Nordkalottrådet och Föreningen Norden som är klara finansiärer än så länge. Men vi brukar ju också få bidrag av Region Norrbotten och Utrikesdepartementet och en del andra, sade Britt-Marie Häggberg.

Startade 1960

Nästa års Nordkalottkonferens blir den 31:a sedan starten i Torneå 1960.

-Det var dåvarande landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti som startade detta, och hans engagemang påverkar oss än i dag 60 år senare, säger Eivor Olofsson.

Från början hölls Nordkalottkonferenserna varje år och omväxlande i dom tre länderna på Nordkalotten. Men sedan gick man över till att hålla konferenserna vart annat år.

-Men i och med uppehållet i år så blir det tillfälligt varje år. Först i Boden nästa år och sedan i Finland år 2022. Därefter blir det en återgång till vart annat år igen sade Eivor Olofsson.

Hållbart Nordkalotten

Nästa års Nordkalottkonferens har alltså temat ”Ett hållbart Nordkalotten – ett attraktivare, rörligare och tryggare Nordkalotten”. Utgångspunkten är dom nordiska statsministrarnas gemensamma vision för det nordiska samarbetet ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region fram till 2030.

-Vårt arbete med ett hållbart Nordkalotten utgår från visionen för det nordiska samarbetet. I dom aktiviteter vi tar upp kommer vi att omsätta visionen i konkret samarbete lokalt, regionalt och nationellt i dom tre länderna, heter det i programförklaringen för nästa års Nordkalottkonferens.

Trestegsraket

Nordkalottkonferensen nästa år bygger vidare på temat från den förra konferensen 2018 i Tromsö ”Ett gränslöst Nordkalotten med fokus på gränslöst samarbete inom kommunikation, infrastruktur och regionens attraktivitet”.

-Det är som en trestegsraket inom temat hållbart Nordkalotten som började i Tromsö, fortsätter i Boden och avslutas med en uppföljning i Finland 2022, säger Britt-Marie Häggberg.

I resolutionen som antogs vid konferensen i Tromsö uppmanades regeringarna i Finland, Norge och Sverige att göra Nordkalotten till Nordens bäst integrerade region bland annat genom att stärka kommunikationerna med satsningar på digitala lösningar, fast järnväg och landsvägar, samt att Nordkalotten bör marknadsföras gemensamt för att nå ut till internationella målgrupper. Konferensen uppmanade även till ett fördjupat samarbete mellan Nordkalottrådet och Arktiska rådet.

Stärka samarbetet

Ett syfte med Nordkalottkonferenserna är att stärka både de officiella och mellanfolkliga banden på Nordkalotten, men också stärka banden mellan organisationerna och myndigheterna i dom tre länderna. Ett mer integrerat Nordkalotten bidrar också till ett starkare Norden.

Nordkalottkonferensen 2021 räknar med ett 100-tal deltagare från hela Nordkalotten och föreläsare från olika håll, som EU-kommissionen, dom tre regeringarna, utrikesdepartementen, Nordiska ministerrådet, Nordkalottrådet, Föreningen Norden regionala politiker, kommunala representanter, företag och media och många andra.

-Vi hade redan hunnit boka in en del föreläsare till i år och nu arbetar vi med att boka om dom och boka nya föreläsare till nästa år, säger Margith Dyrander.

Konkreta förslag inom tre underteman

Huvudtemat vid konferensen ett hållbart Nordkalotten, delas upp i tre underteman.

Det attraktiva Nordkalotten som kan omfatta hållbar turism, kultur samt kulturella och kreativa näringar.

Det rörliga Nordkalotten kan omfatta infrastruktur, digitalisering och olika aspekter inom hälso-, och sjukvård.

Det trygga Nordkalotten kan omfatta säkerhetspolitik, miljö och hållbar utveckling.

Förs vidare i länderna

Inom varje tema ska man vid konferensen ta fram minst tre konkreta förslag på utveckling och åtgärder. Dom förslagen ska sedan föras vidare i respektive land till regeringar och organisationer. Resultatet från Nordkalottkonferensen kommer att ligga till grund för ett fortsatt lokalt, regionalt och nationellt praktiskt arbete på Nordkalotten och inför Nordkalottkonferensen i Finland 2022.