2018, Nyheter 01.09.2018 Paula Mikkola
-Dom nordiska länderna måste samordna sina lagar så man inte skapar nya gränshinder. Det är svårt och dyrt att rätta till det i efterhand. Det sade Mikael Antell, utrikesråd och ny finsk ambassadör i Oslo, då han medverkade vid gränstjänstkonferensen på Hanaholm, under programpunkten ”Den inre marknaden i Norden-handel, investeringar och moblitet”.

 

Anders Ahnlid, svensk ambassadör i Finland, anser att frihandeln är viktig för Norden och EU.

-I dessa dagar är det mycket viktigt att vi står upp för frihandeln. Då borde också gränshindersarbetet få en ökad politisk tyngd. Till exempel att göra det möjligt med upphandling i grannlandet, sade Anders Ahnlid.

Förebyggande arbete

Mikael Antell framhöll att man ska se på möjligheterna i det nordiska samarbetet.

-Vi ska slå vakt och värna det vi har, men inte ta det för givet. Vi måste bli bättre på det förebyggande arbete då det gäller gränshinder och stoppa hindren innan dom uppstår, sade han.

 Unga flyttar

Åge B Grutle, norsk ambassadör i Finland, tycker det är bra att dom unga i Norden tillbringar en del av sin tid i ett annat nordiskt land.

-Jag tror inte vi ska vara rädda för att dom bästa hjärnorna flyttar utomlands. Dom unga lär sig mycket av att få erfarenhet från andra länder. Dom norska ungdomarna reser nu mindre än tidigare, sade han.

-Det är bra att bjuda in varandra och skapa nätverk över dom nordiska gränserna, sade Mikael Antell.

Ökat samarbete

Det är viktigt med ett ökat samarbete över gränserna.

-Vi samarbetar bra men det kan bli bättre. Dom nordiska länderna ligger i topp när gäller samarbete över gränserna, sade Anders Ahnlid.

-I samband med Brexit borde dom nordiska ländernas samarbete i EU bli mer strategiskt. Mer tid att träffas och få ett gemensamt samtänk, sade Mikael Antell.

 Gränshinder

Anders Ahnlid tror på ett ökat gränshindersarbete.

-Det finns mycket mer vi kan göra i den frågan, till exempel det gäller upphandling och att få tillstånd ett bättre handelsutbyte i Norden, sade han

-Mycket av samarbetet bygger på nätverk och personliga möten, sade Mikael Antell.

Ingen gemensam valuta

Ingen av ambassadörerna tror dock på en gemensam nordisk valuta i framtiden.

-Jag tror på ett ökat regionalt samarbete. Det nordiska samarbetet är som bäst när det är kompletterande, sade Mikael Antell.

-Vi behöver också mer TV-program som Skavlan, för att öka förståelsen mellan dom nordiska länderna, sade Anders Ahnlid