2021, Nyheter 01.10.2021 Paula Mikkola
-Trots att coronapandemin började bara någon vecka efter att vi startade vårt projekt har vi lyckats uppnå målen vi satt under första halvan av projektet. Det blev dock inte dom möten som vi tänkt oss innan, utan mycket har skett digitalt. Det säger Jan Kemi, huvudprojektledare för Interregprojektet ”Folkverkstan”, när han inledde projektets andra ”Lärandekonferensen”. Liksom tidigare konferenser hölls denna konferens mestadels digitalt med närmare ett 40-tal deltagare från Sverige och Finland

Folkverkstan leds av Föreningen Norden i Norrbotten och Pohjola-Norden. Projektet föregicks av en förstudie 2019 och startade i februari 2020. Det ska pågå till september 2022. Budgeten är på över 670 000 euro, varav över 440 000 euro är EU-pengar från Interreg Nord. Nordkalottrådet bidrar med 10 000 euro. Övriga finansiärer och deltagare är Region Norrbotten, Lapplands förbund, Luleå, Boden, Haparanda och Uleåborgs kommuner.

 Stöd till kommuner

Ett av projektets huvudmål är att ge den offentliga sektorn stöd, främst kommuner, för att dom ska kunna förverkliga FN:s Agenda 2030 om en hållbar och miljömässigt försvarbar utveckling.

-Det andra huvudmålet är att öka människornas teoretiska kunskaper om hållbarhet och ge hushållen praktiska möjligheter till enklare reparation av vardagsföremål. Vi ska vara en mötesplats för hållbarhet, där du både kan laga dina föremål och få ett socialt umgänge, säger Jan Kemi.

Gör-det-själv-verkstad

Folkverkstan vill lära och ändra folks beteenden så att man gör egna och smarta hållbara val.

-Det handlar om att ta tillvara lättillgänglig traditionell och ny kunskap då det gäller till exempel hantverk och slöjd. Det handlar också om att skapa en hållbar affärsmodell som uppmuntrar både småföretag och hobbyutövare att använda och bidra med sin kompetens, säger Jan Kemi.

Utifrån detta är visionen en global hållbarhet med minskad påverkan på klimat och miljö, samt en social inkludering när det gäller sysselsättning och arbetsintegration. I praktiken vill Folkverkstan skapa en gör-det-själv-verkstad nära människorna.

Ökad hållbarhet

Enligt statistik från 2019 så beräknas 55-65 procent av de globala växthusgas-utsläppen komma från saker som slängs.

-Hållbarhet förutsätter en förändring av hur vi konsumerar och reparerar och att vi kan förlänga livslängden på våra ägodelar. Det gäller alltså att komma ifrån slit och släng-mentaliteten, säger Jan Kemi.

Ligger i topp och botten

Kommunerna har en viktig roll i detta förändringsarbete.

-Enligt Cambridges Sustainable Development Report 2021 så toppar Finland, tätt följt av Sverige, listan över dom länder i världen som gör mest framsteg då det gäller FN:s globala miljömål. Men båda länderna ligger i botten då det gäller att förlänga livslängden på våra ägodelar, säger Jan Kemi.

Hur ska man då komma från en slit-och-släng mentalitet till att laga och reparera?

-Det behövs förändringar av avfallslagstiftningen med fokus på återanvändning och en cirkulär ekonomi. Den kommunala avfallshanteringen måste gå från deponi till ökat återbruk och reparationer, säger Jan Kemi.

Tre delmål

 Hur jobbar Folkverkstaden med detta?

-Förutom huvudmålen som jag berättat om så jobbar vi  med tre delmål. Det är att skapa en kokbok, en slags guide med en samverkansmodell inom detta område. Vi arbetar med folkbildning och att öka kunskaperna om detta hos människorna samt med olika testbäddar och pilotverksamheter, säger Jan Kemi.