2017, Nyheter 15.10.2017 Paula Mikkola
Nordkalottrådets nya ordförande, Remi Strand, presenterade förslaget till Finnmarks ordförandeskapsprogram.

Nordkalottrådet diskuterade och antog Finnmarks förslag till ordförandeskapsprogram som ska vara rådets verksamhetsplan för 2017-2018.

 

Politiskt relevant

Verksamhetsplanen bygger på Nordkalottrådets långsiktiga handlingsprogram för åren 2017-2020 som tas upp i en annan artikel.

Nordkalottrådet ska bli mer politiskt relevant genom att prioritera fokusområden. Det är också viktigt att reda ut Nordkalottrådets förhållande och samarbetsmöjligheter med andra organisationer som verkar inom samma geografiska område, heter det i verksamhetsplanen.

Det finns många finansieringsmöjligheter som regionen kan använda sig av.  Nordkalottrådet har möjligheter att kunna hjälpa aktörer till större EU-projekt, står det i verksamhetsplanen.

 

Regionalpolitisk verksamhet

Inom regionalpolitik ska Nordkalottrådet delta aktivt i genomförandet av Nordiska ministerrådets temagrupp för Hållbar landsbygdsutveckling. Nordkalottrådet ska synliggöra möjligheterna på Nordkalotten för folk-till-folk samarbete. Övrigt ska rådet samla personer på nationella nivåer i Sverige, Norge och Finland för att diskutera möjligheterna i norr och synliggöra mer Nordkalottsamarbetet.

Esko Lotvonen, rådsledamot från Lappland, tycker att man ska knyta ihop transportplanerna på Nordkalotten.

-Vi bör arbeta för att få det mer konkret när det gäller logistiken, sade han.

 

Gränsernas möjligheter

För att kunna utnyttja bättre gränsens möjligheter ska Nordkalottrådet jobba politiskt för att få bort gränshinder som försvårar arbete över gränserna. I tillägg ska rådet fortsätta genomföra Interreg-projektet ”Utveckling av näringslivsvägledning vid Nordkalottens Gränstjänst”.

Tullstationernas öppethållandetider var en fråga som togs upp i diskussionerna.

-Tullstationernas begränsade öppethållande är en gränshindersfråga. Vi måste lyfta upp den frågan på högre nivå till våra respektive finansdepartement som är ansvariga för tullverksamheten, sade Riitta Leinonen från Nordkalottens Gränstjänst.

Då Nordkalottrådet tog upp frågan för 6 år sedan ändrades öppethållandetiderna för tullstationen mellan Sverige och Norge i Björnefjell.

-Vi är helt eniga om att tullstationernas öppethållandetider är en gränshindersfråga som Nordkalottrådet bör ta upp, sade Remi Strand, ny ordförande i Nordkalottrådet.

En annan aktuell fråga är gränsgångarnas skatteproblem.

-Det är en fråga som drabbar många unga som jobbar i Norge och bor i Finland, sade Willy Örnebakk, Troms.

 

Möten mellan beslutsfattare och andra aktörer

Nordkalottrådet ska initiera ett möte mellan relevanta regionala aktörer om en gemensam kartläggning av kompetensbehovet inom privat och offentlig sektor på Nordkalotten. I tillägg ska rådet uppmuntra gränskommunerna i området till ett mer omfattande samarbete över gränserna. Båda satsningar ska hjälpa rådet att hantera de demografiska utmaningar som Nordkalottregionerna möter.

Genom det erfarenhetsutbyte som Nordkalottrådet möjliggör ska regionens myndigheter och medborgare bidra till ökat attraktivitet, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i medlemsregionerna. 

Nordkalottrådets ska även synliggöra mer sitt arbete och de resultat som uppnåtts till exempel via hemsidan.