2018, Nyheter 11.05.2018 Paula Mikkola
-Urfolkens rättigheter är en del av dom mänskliga rättigheterna som måste respekteras. Det sade Oskar Njajta Östergren, same från Tärnaby, när han medverkade vid Reglabs årskonferens i Umeå under temat ”Samiskt kulturarv i framtidsbygget”.

Oskar Njajta Östergren är producent vid filmbolaget Bautafilm.

-Vi var den samiska samproducenten vid inspelningen av den flerbelönade filmen ”Sameblod”. Filmen har betytt mycket för samerna, och samer över hela Sapmi känner igen sig i den berättelse som visas där om hur samer nedvärderas och behandlats. Filmen tar upp för samerna viktiga frågor, sade han.

Samiskt center

Oskar Njajta Östergren arbetar även åt Storumans kommun med att bygga upp ett samiskt centrum i Tärnaby.

-Samerna är ett folk oavsett gränser. Vi är ett urfolk enligt FN:s definition. Vi har en egen historia, ett eget språk och en egen kultur. Det samiska kulturarvet i Tärnaby har inte tagits tillvara tidigare, sade Oskar Njajta Östergren.

Då samer tvångsförflyttades från mer nordliga områden runt Karesuando under första hälften av 1900-talet hamnade många av dom tvångsförflyttade i Tärnaby.

Annan syn i Norge

I Norge har man en annan syn på samerna än i Sverige.

-I Norge har man mer anammat det samiska tankesättet än i Sverige. Alla tjänar på att koloniseringen av samiska områden upphör. Man får ett innifrånperspektiv på det samiska och det kommer nya tankar och idéer. I Norge har man det enda samiska universitetet, det i Kautokeino, sade Oskar Njajta Östergren.

Samer bra för glesbygden

Samerna vill flytta tillbaka till sina områden där deras förfäder bott får några generationer sedan.

-Det skulle hjälpa både samerna och glesbygden. Städerna lyfts fram hela tiden. Men vi kan inte bara ha städer i längden. Det vet alla. Samerna är utvecklande för glesbygden och det skulle vara ett stort steg framåt om vi kunde flytta tillbaka till dom områden där våra förfäder bott i flera generationer ,sade Oskar Njajta Östergren