Nyheter 04.05.2022 Paula Mikkola
Kriget i Ukraina har märkbart på olika sätt påverkat regionerna på Nordkalotten. Det framgick när ledamöterna berättade om läget i de olika regionerna vid Nordkalottrådets möte i Rovaniemi. -Hittills har vi fått närmare 500 flyktingar från Ukraina, varav tre ensamkommande flyktingbarn, till Norrbotten. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att ta hand om dom. Regionen drabbas hårt som går direkt från en pandemi till att hjälpa krigsflyktingar. Det sade Susanne Friberg vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Kriget innebär förändrade villkor för många näringar.

-Höjda priser på energi och bränsle drabbar många företag, rennäringen, lantbruket och många andra, sade Susanne Friberg.

Grön omställning

Det händer mycket i den gröna omställningen i Norrbotten.

-Norrbotten har tagit ledningen och vi har många stora industrietableringar på gång. Det finns stort intresse för det ute i Europa. Nyligen hade vi EU:s vice ordförande Franz Zimmerman på besök, sade Susanne Friberg.

Kompetensbrist

Kompetensbristen är ett stort problem i dom nya satsningarna.

-Många företag har svårt att rekrytera folk och det behövs många nya människor i dom gröna industrisatsningarna. Vi behöver öka befolkningen och då behövs det nya bostäder och en utbyggd infrastruktur, sade Susanne Friberg.

Den svenska regeringen har nyligen gett bearbetningstillstånd för en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Det har väckt stora protester främst hos samerna eftersom det är ett renbetesområde.

-Det kommer snart en ny lag om samverkan med samerna vid större satsningar. Regeringens tillstånd i Kallak är också kopplat till långtgående krav för att minska skadorna på renskötseln, sade Friberg.

Gräns mot Ryssland

Björn Inge Mo, fylkesrådsordförande i Troms-Finnmark sade att kriget i Ukraina drabbar hans område extra mycket eftersom Finnmark har gräns mot Ryssland.

-Fem procent av innevånarna i området jobbar över gränsen. Nu när allt samarbete med Ryssland stoppats så ställer det till problem. Vi har fortfarande ett visst operativt samarbete med Ryssland inom sök-, och räddningstjänst till exempel och även fiskerinäringen, sade han.

Även Interreg-programmet Kolarctic har stoppats. Där finns många samarbetsprojekt med Ryssland.

-Det är många projekt och människor som drabbas av det, sade Björn Inge Mo.

Språkhjälp

Det kan vara ett problem för ukrainska flyktingar att komma till Finnmark och så nära den ryska gränsen.

-Vi har många som talar ryska och dom kan tala med och hjälpa dom ukrainska flyktingarna att bli integrerade i vårt samhälle. Dom ryska eleverna som finns i Finnmark har svårt att klara sig, och därför inrättar vi stipendier för ryska och ukrainska elever, sade Björn Inge Mo.

Satsar i Nord

Kompetensbristen är en stor utmaning även i Troms-Finnmark.

-Den nya röd-gröna regeringen satsar mycket på Nordområdet. Då behövs mer kompetens. Vi behöver också bygga ut infrastrukturen med bättre vägar. Transporterna är en stor utmaning, säger Björn Inge Mo.

3000 flyktingar

Helen Andersén vid Troms-Finnmarks fylkeskommun berättar att man räknar med att 3000 ukrainskan flyktingar kommer till deras område.

-Vi har 39 kommuner i fylket och alla kommer att behöva ta emot flyktingar. Vi arbetar tillsammans på både kommun och fylkesnivå för att klara detta, säger hon.

Opera i Italien

Stig Olsen vid Nordlands fylkeskommun berättar att Bodö, som blir Europas kulturhuvudstad 2024, samarbetar med Venedig i Italien om en opera.

-Den handlar om sjöfarare som seglade från Medelhavet 1431 och så småningom hamnade och bosatte sig på Röst utanför Bodö. Operan har tidigare satts upp i Nordland, nu blir det i Italien, berättar han.

Även Nordland väntas få ta emot många ukrainska flyktingar.

-I slutändan hoppas jag kriget i Ukraina leder oss till ett starkare nordiskt samarbete, sade Stig Olsen.

Kolarctic stängts

Ukraina-kriget påverkar även situationen i Lappland.

-Ett problem är att Kolarctic-programmet nu stängts. Där finns 3 miljoner euro som skulle gått till samarbete med Ryssland. Som jag ser det nu har programmet inte längre någon framtid. Kanske skulle pengarna övergå till det nya Interreg Aurora-programmet, säger Mika Riipi, Lapplands förbund.

Han tror att kriget i Ukraina kan bli långvarigt.

-En positiv påverkan är att hela Europa nu arbetar för att bli fri från rysk gas. Det kan också påverka innovationerna här uppe. Elektrifieringen i Lappland och i norra Sverige och Norge kan gå fortare. Det innebär att samverkan mellan de nordiska länderna blir starkare, säger Mika Riipi.

Uppgång för turismen

Turismen i Lappland har återhämtat sig efter den stora nedgången under pandemin.

-Det ser bra ut för den kommande säsongen. Det finns dock en viss risk att något händer i Ryssland som kan påverka turismen i Finland, säger Mika Riipi.

Stopp för import av skogsprodukter från Ryssland ökar efterfrågan i Lappland på finska skogsprodukter.

-Det påverkar då skogsindustrin i Lappland positivt, säger Mika Riipi.

Stora investeringar

Jaakko Ylinampa, Lapplands ELY-central, säger att det är stora investeringar på gång i Lappland.

-Det handlar om investeringar på 18 miljarder euro i olika sektorer i Lappland under de kommande åren.

Han tror också att kriget i Ukraina kommer att driva på den gröna omställningen ännu snabbare.

-Det handlar om nya gruvor och om vätgasproduktion till exempel, sade Jaakko Ylinampa.

Kent Lidman